Sáng ngày 14/3/2023, tại Hội trường Huyện ủy Vạn Ninh, Ban Dân vận Huyện ủy Vạn Ninh - đơn vị Trưởng Khối Thi đua Ban Dân vận các huyện ủy, thị ủy, thành ủy đã tổ chức Hội nghị ký kết giao ước thi đua năm 2023.

Hội nghị ký kết giao ước thi đua khối thi đua ban dân vận các huyện ủy, thị ủy, thành ủy năm 2023
Hội nghị ký kết giao ước thi đua khối thi đua ban dân vận các huyện ủy, thị ủy, thành ủy năm 2023

Chủ trì Hội nghị có đồng chí Huỳnh Ngọc Thơ - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch UBMTTQVN huyện Vạn Ninh; đồng chí Chu Văn Loan - Phó Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy. Hội nghị còn có sự tham dự của đồng chí Nguyễn Thái Nguyên - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Vạn Ninh; đại diện lãnh đạo các phòng chuyên môn Ban Dân vận Tỉnh ủy và đại diện lãnh đạo ban dân vận các huyện, thị, thành ủy.

Các đơn vị trong Khối ký kết giao ước thi đua

Tại Hội nghị, các đơn vị đã bàn bạc, thảo luận Quy chế thi đua và thống nhất ký kết giao ước thi đua năm 2023, phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nội dung đăng ký thi đua, trong đó tập trung:

1. Tham mưu cấp ủy triển khai, thực hiện và tổ chức sơ, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết về công tác dân vận, công tác dân tộc, công tác tôn giáo và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở.

2. Phối hợp tham mưu cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo đại hội hội nông dân các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh lần thứ XII; đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội Công đoàn tỉnh Khánh Hòa lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Phối hợp theo dõi, đôn đốc Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội thực hiện chương trình giám sát năm 2023, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền theo Quyết định số 217-QĐ/TW, Quyết định số 218-QĐ/TW, ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị.

3. Triển khai thực hiện tốt phong trào thi đua “Dân vận khéo”, “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” gắn với Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và các chương trình phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn; công tác vận động đồng bào dân tộc thiểu số, công tác vận động đồng bào có tôn giáo và các chương trình liên tịch, phối hợp với các phòng, ban đã ký kết.

 

Thắm Thắm

Chủ trì Hội nghị có đồng chí Huỳnh Ngọc Thơ - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch UBMTTQVN huyện Vạn Ninh; đồng chí Chu Văn Loan - Phó Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy. Hội nghị còn có sự tham dự của đồng chí Nguyễn Thái Nguyên - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Vạn Ninh; đại diện lãnh đạo các phòng chuyên môn Ban Dân vận Tỉnh ủy và đại diện lãnh đạo ban dân vận các huyện, thị, thành ủy. Các đơn vị trong Khối ký kết giao ước thi đua Tại Hội nghị, các đơn vị đã bàn bạc, thảo luận Quy chế thi đua và thống nhất ký kết giao ước thi đua năm 2023, phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nội dung đăng ký thi đua, trong đó tập trung: 1. Tham mưu cấp ủy triển khai, thực hiện và tổ chức sơ, tổng kết các chỉ thị

Tin khác cùng chủ đề

Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Khánh Hòa: Tuyên dương 94 Chi hội trưởng phụ nữ tiêu biểu
Sẵn sàng cho Tháng Thanh niên năm 2024
Điểm tựa cho phụ nữ và trẻ em nghèo
        Phiên làm việc thứ nhất Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam
Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh vào đẩy mạnh công tác phụ nữ  trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về công tác Dân vận trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Gửi bình luận của bạn