Năm 2016, dù còn gặp một số khó khăn về nhân sự, nhưng Trung tâm bồi dưỡng chính trị thành phố Cam Ranh (viết tắt Trung tâm Cam Ranh) đã nỗ lực phấn đấu hoàn thành kế hoạch mở lớp cho cán bộ ở cơ sở trên địa bàn thành phố. Phát huy kết quả đạt được, năm 2017 Trung tâm Cam Ranh đã xây dựng kế hoạch công tác giáo dục lý luận chính trị, sẽ mở 27 lớp.
Năm 2016, dù còn gặp một số khó khăn về nhân sự, nhưng Trung tâm bồi dưỡng chính trị thành phố Cam Ranh (viết tắt Trung tâm Cam Ranh) đã nỗ lực phấn đấu hoàn thành kế hoạch mở lớp cho cán bộ ở cơ sở trên địa bàn thành phố. Học viên sau học tập, bồi dưỡng lý luận chính trị và chuyên môn nghiệp vụ ở Trung tâm Cam Ranh đã phát huy năng lực công tác, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị tại cơ quan, đơn vị mình. Trong năm, Trung tâm Cam Ranh đã mở được 21/20 lớp theo kế hoạch được phê duyệt với 2.206 học viên tham dự, trong đó đã nỗ lực phối hợp với Ban Dân tộc tỉnh mở thêm 01 lớp bồi dưỡng theo Chương trình 135 cho cán bộ, quần chúng cốt cán là đồng bào dân tộc thiểu số.

Phát huy kết quả đạt được, năm 2017 Trung tâm Cam Ranh đã xây dựng kế hoạch công tác giáo dục lý luận chính trị, sẽ mở 27 lớp. Theo đó, về hệ đào tạo gồm 01 lớp Trung cấp chính trị hành chính K121 và 01 lớp sơ cấp chính trị; về chương trình bồi dưỡng, Trung tâm Cam Ranh sẽ mở 25 lớp gồm 6 lớp bồi dưỡng công tác Đảng, 8 lớp mặt trận, các đoàn thể và 11 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ thuộc khối nhà nước. Ngoài ra Trung tâm Cam Ranh tiếp tục phối hợp với Ban Tuyên giáo Thành ủy tổ chức 20 đợt báo cáo thời sự định kỳ hàng quý cho cán bộ trung cao, 40 tuổi đảng trở lên và tổ chức học tập, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của Đảng cho cán bộ đảng viên trên địa bàn.

Thực hiện kế hoạch giảng dạy năm 2017, Trung tâm Cam Ranh sẽ nỗ lực phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện tiến độ mở lớp phù hợp, khắc phục tình trạng dồn lớp vào những tháng cuối. Tiếp tục nâng cao chất lượng giảng dạy của giảng viên (chuyên trách và kiêm chức), tăng cường sinh hoạt chuyên môn, nghiên cứu soạn giảng, thực hiện phương pháp giảng dạy tích cực phù hợp với các đối tượng ở cơ sở, tăng cường thảo luận, trao đổi kinh nghiệm, gắn lý luận với thực tiễn đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực trên địa bàn Thành phố. Được biết hiện nay lãnh đạo Trung tâm Cam Ranh tích cực kiến nghị Ban Tổ chức Thành ủy sớm tham mưu đề xuất củng cố tổ chức bộ máy, nhân sự theo hướng ổn định lâu dài để thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Theo kế hoạch công tác, sắp tới từ ngày 21 đến 23/2/2017 Trung tâm Cam Ranh sẽ phối hợp Ban Tuyên giáo Thành ủy triển khai học tập chuyên đề Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho cán bộ hưu trí trung cao, 40 tuổi đảng trở lên và 3 cụm cho đảng viên tại Trung tâm. Đồng thời sẽ mở lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng từ ngày 13/3 đến 17/3/2017.
Huỳnh Phương
Năm 2016, dù còn gặp một số khó khăn về nhân sự, nhưng Trung tâm bồi dưỡng chính trị thành phố Cam Ranh (viết tắt Trung tâm Cam Ranh) đã nỗ lực phấn đấu hoàn thành kế hoạch mở lớp cho cán bộ ở cơ sở trên địa bàn thành phố. Học viên sau học tập, bồi dưỡng lý luận chính trị và chuyên môn nghiệp vụ ở Trung tâm Cam Ranh đã phát huy năng lực công tác, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị tại cơ quan, đơn vị mình. Trong năm, Trung tâm Cam Ranh đã mở được 21/20 lớp theo kế hoạch được phê duyệt với 2.206 học viên tham dự, trong đó đã nỗ lực phối hợp với Ban Dân tộc tỉnh mở thêm 01 lớp bồi dưỡng theo Chương trình 135 cho cán bộ, quần chúng cốt cán là đồng bào dân tộc thiểu số. Phát huy k&eci

Tin khác cùng chủ đề

Tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác giáo dục lý luận chính trị ở cơ sở, góp phần xứng đáng vào công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị
Hoàn thiện thể chế văn hóa công vụ tại các trường đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức
Vai trò của giảng viên Trường Chính trị trong phòng chống thông tin “xấu, độc” trên các nền tảng video trực tuyến
Nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên lý luận chính trị - một lực lượng quan trọng trong đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch
Nâng cao chất lượng dạy học lý luận chính trị, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch
Tăng cường thao giảng giảng viên lý luận chính trị, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới

Gửi bình luận của bạn