Vừa qua, từ ngày 16/5 đến 19/5/2017, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị thành phố Cam Ranh đã mở lớp bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ dành cho cán bộ Hội Nông dân cơ sở năm 2017 cho 133 học viên là cán bộ Hội ở các địa phương tham dự.

Trung tâm Bồi dưỡng chính trị thành phố Cam Ranh: 133 học viên tham dự bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ dành cho cán bộ Hội Nông dân cơ sở năm 2017
Trung tâm Bồi dưỡng chính trị thành phố Cam Ranh: 133 học viên tham dự bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ dành cho cán bộ Hội Nông dân cơ sở năm 2017
Vừa qua, từ ngày 16/5 đến 19/5/2017, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị thành phố Cam Ranh đã mở lớp bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ dành cho cán bộ Hội Nông dân cơ sở năm 2017 cho 133 học viên là cán bộ Hội ở các địa phương tham dự.

Ngoài các chuyên đề theo hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương, lớp học bổ sung chuyên đề về Công tác đấu tranh phòng chống tội phạm đảm bảo an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội. Giảng viên của lớp đến từ Ban Tuyên giáo Thành ủy, Hội Nông dân và Công an thành phố. Cuối khóa học, các học viên tham gia kiểm tra nhận thức cuối khóa. Kết quả: loại Giỏi có 74/133 học viên, đạt 56 %; Khá có 55/133 học viên, đạt 41%; Trung bình có 04/133 học viên, đạt 3%. Có 08 cá nhân xuất sắc trong học tập thuộc 03 đơn vị Hội Nông dân Phường Cam Lộc, Hội Nông dân Phường Cam Phú, Hội Nông dân xã Cam Thành Nam.


Đồng chí Nguyễn Lý Xuyên, Phó Giám đốc Trung tâm trình bày Chuyên đề “Đảng Cộng sản Việt Nam- Người tổ chức, lãnh đạo và là nhân tố quyết định thắng lợi của Cách mạng Việt Nam” tại lớp bồi dưỡng


Huỳnh Phương
Vừa qua, từ ngày 16/5 đến 19/5/2017, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị thành phố Cam Ranh đã mở lớp bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ dành cho cán bộ Hội Nông dân cơ sở năm 2017 cho 133 học viên là cán bộ Hội ở các địa phương tham dự. Ngoài các chuyên đề theo hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương, lớp học bổ sung chuyên đề về Công tác đấu tranh phòng chống tội phạm đảm bảo an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội. Giảng viên của lớp đến từ Ban Tuyên giáo Thành ủy, Hội Nông dân và Công an thành phố. Cuối khóa học, các học viên tham gia kiểm tra nhận thức cuối khóa. Kết quả: loại Giỏi có 74/133 học viên, đạt 56 %; Khá có 55/133

Tin khác cùng chủ đề

Tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác giáo dục lý luận chính trị ở cơ sở, góp phần xứng đáng vào công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị
Hoàn thiện thể chế văn hóa công vụ tại các trường đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức
Vai trò của giảng viên Trường Chính trị trong phòng chống thông tin “xấu, độc” trên các nền tảng video trực tuyến
Nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên lý luận chính trị - một lực lượng quan trọng trong đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch
Nâng cao chất lượng dạy học lý luận chính trị, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch
Tăng cường thao giảng giảng viên lý luận chính trị, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới

Gửi bình luận của bạn