Vừa qua, từ ngày 16/5 đến 19/5/2017, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị thành phố Cam Ranh đã mở lớp bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ dành cho cán bộ Hội Nông dân cơ sở năm 2017 cho 133 học viên là cán bộ Hội ở các địa phương tham dự.

Trung tâm Bồi dưỡng chính trị thành phố Cam Ranh: 133 học viên tham dự bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ dành cho cán bộ Hội Nông dân cơ sở năm 2017
Trung tâm Bồi dưỡng chính trị thành phố Cam Ranh: 133 học viên tham dự bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ dành cho cán bộ Hội Nông dân cơ sở năm 2017
Vừa qua, từ ngày 16/5 đến 19/5/2017, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị thành phố Cam Ranh đã mở lớp bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ dành cho cán bộ Hội Nông dân cơ sở năm 2017 cho 133 học viên là cán bộ Hội ở các địa phương tham dự.

Ngoài các chuyên đề theo hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương, lớp học bổ sung chuyên đề về Công tác đấu tranh phòng chống tội phạm đảm bảo an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội. Giảng viên của lớp đến từ Ban Tuyên giáo Thành ủy, Hội Nông dân và Công an thành phố. Cuối khóa học, các học viên tham gia kiểm tra nhận thức cuối khóa. Kết quả: loại Giỏi có 74/133 học viên, đạt 56 %; Khá có 55/133 học viên, đạt 41%; Trung bình có 04/133 học viên, đạt 3%. Có 08 cá nhân xuất sắc trong học tập thuộc 03 đơn vị Hội Nông dân Phường Cam Lộc, Hội Nông dân Phường Cam Phú, Hội Nông dân xã Cam Thành Nam.


Đồng chí Nguyễn Lý Xuyên, Phó Giám đốc Trung tâm trình bày Chuyên đề “Đảng Cộng sản Việt Nam- Người tổ chức, lãnh đạo và là nhân tố quyết định thắng lợi của Cách mạng Việt Nam” tại lớp bồi dưỡng


Huỳnh Phương
Vừa qua, từ ngày 16/5 đến 19/5/2017, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị thành phố Cam Ranh đã mở lớp bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ dành cho cán bộ Hội Nông dân cơ sở năm 2017 cho 133 học viên là cán bộ Hội ở các địa phương tham dự. Ngoài các chuyên đề theo hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương, lớp học bổ sung chuyên đề về Công tác đấu tranh phòng chống tội phạm đảm bảo an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội. Giảng viên của lớp đến từ Ban Tuyên giáo Thành ủy, Hội Nông dân và Công an thành phố. Cuối khóa học, các học viên tham gia kiểm tra nhận thức cuối khóa. Kết quả: loại Giỏi có 74/133 học viên, đạt 56 %; Khá có 55/133

Tin khác cùng chủ đề

Trung tâm bồi dưỡng chính trị thành phố Cam Ranh phấn đấu hoàn thành kế hoạch mở lớp năm 2017
Trung tâm bồi dưỡng chính trị thành phố Nha Trang: Tổ chức Lễ kỷ niệm 35 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 -20/11/2017) và Tổng kết công tác năm 2017

Gửi bình luận của bạn