Thực hiện chương trình công tác năm 2015, Trung tâm bồi dưỡng chính trị thành phố Cam Ranh đã mở lớp đào tạo sơ cấp lý luận chính trị cho 61 học viên là cán bộ lãnh đạo của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội ở cơ sở và các phòng ban ở các chi, đảng bộ trực thuộc Thành ủy.
TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG CHÍNH TRỊ THÀNH PHỐ CAM RANH - 61 HỌC VIÊN ĐƯỢC CẤP BẰNG TỐT NGHIỆP  SƠ CẤP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ
TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG CHÍNH TRỊ THÀNH PHỐ CAM RANH - 61 HỌC VIÊN ĐƯỢC CẤP BẰNG TỐT NGHIỆP SƠ CẤP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ
Thực hiện chương trình công tác năm 2015, Trung tâm bồi dưỡng chính trị thành phố Cam Ranh đã mở lớp đào tạo sơ cấp lý luận chính trị cho 61 học viên là cán bộ lãnh đạo của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội ở cơ sở và các phòng ban ở các chi, đảng bộ trực thuộc Thành ủy.
Trong nhiệm kỳ 2011-2015, đây là lần thứ 5 Trung tâm bồi dưỡng chính trị thành phố Cam Ranh tiếp tục thực hiện chương trình Sơ cấp lý luận chính trị theo hướng dẫn, tài liệu của Ban Tuyên giáo Trung ương. Nội dung chương trình gồm 295 tiết, kéo dài trong thời gian một tháng (tính cả thời gian lên lớp nghe giảng, thảo luận và nghiên cứu thực tế) với 18 bài giới thiệu về những nội dung cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin, lịch sử và đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, tư tưởng Hồ Chí Minh, về những chủ trương, quan điểm mới của Đảng.
Nhìn chung công tác chuẩn bị mở lớp đảm bảo chu đáo về mọi mặt, từ khâu chiêu sinh đến việc lập kế hoạch giảng dạy, lên lớp và tổ chức hoạt động ngoại khóa cho học viên. Ý thức học tập của học viên nghiêm túc, số lượng học viên đảm bảo. Nội dung chương trình học theo đúng quy định. Kết thúc khóa học, có 61 học viên đủ điều kiện được dự thi tốt nghiệp. Kết quả, có 9,84% số học viên đạt giỏi, 73,77% số học viên đạt khá, 16,39% số học viên đạt trung bình.


Quang cảnh Lễ Bế giảng lớp Sơ cấp lý luận chính trị khóa V/2015 tại Hội trường Trung tâm bồi dưỡng chính trị thành phố Cam Ranh
Với những kiến thức được trang bị qua khóa học, nhận thức của đa số học viên được nâng lên rõ rệt, từ đó nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả công tác đóng góp thiết thực trong triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
HUỲNH PHƯƠNG  
Thực hiện chương trình công tác năm 2015, Trung tâm bồi dưỡng chính trị thành phố Cam Ranh đã mở lớp đào tạo sơ cấp lý luận chính trị cho 61 học viên là cán bộ lãnh đạo của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội ở cơ sở và các phòng ban ở các chi, đảng bộ trực thuộc Thành ủy. Trong nhiệm kỳ 2011-2015, đây là lần thứ 5 Trung tâm bồi dưỡng chính trị thành phố Cam Ranh tiếp tục thực hiện chương trình Sơ cấp lý luận chính trị theo hướng dẫn, tài liệu của Ban Tuyên giáo Trung ương. Nội dung chương trình gồm 295 tiết, kéo dài trong thời gian một tháng (tính cả thời gian lên lớp nghe giảng, thảo luận và nghiên cứu thực tế) với 18 bài giới thiệu về những nội dung cơ bản của Chủ nghĩa

Tin khác cùng chủ đề

Trung tâm bồi dưỡng chính trị thành phố Cam Ranh phấn đấu hoàn thành kế hoạch mở lớp năm 2017
Trung tâm bồi dưỡng chính trị thành phố Nha Trang: Tổ chức Lễ kỷ niệm 35 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 -20/11/2017) và Tổng kết công tác năm 2017

Gửi bình luận của bạn