Ngày 3-3, đoàn công tác của Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch do Thứ trưởng Tạ Quang Đông dẫn đầu đã làm việc với lãnh đạo UBND tỉnh Khánh Hòa về xây dựng kế hoạch tổ chức Chương trình liên kết phát triển thương hiệu du lịch Việt Nam qua điện ảnh tại tỉnh Khánh Hòa. Tham dự buổi làm việc có ông Lê Hữu Hoàng - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành và TP. Nha Trang.

Sẽ tổ chức Chương trình liên kết phát triển thương hiệu du lịch Việt Nam qua điện ảnh tại Khánh Hòa
Sẽ tổ chức Chương trình liên kết phát triển thương hiệu du lịch Việt Nam qua điện ảnh tại Khánh Hòa
Ngày 3-3, đoàn công tác của Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch do Thứ trưởng Tạ Quang Đông dẫn đầu đã làm việc với lãnh đạo UBND tỉnh Khánh Hòa về xây dựng kế hoạch tổ chức Chương trình liên kết phát triển thương hiệu du lịch Việt Nam qua điện ảnh tại tỉnh Khánh Hòa. Tham dự buổi làm việc có ông Lê Hữu Hoàng - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành và TP. Nha Trang.

<p>Thứ trưởng Tạ Quang Đông phát biểu tại buổi làm việc.</p>

Thứ trưởng Tạ Quang Đông phát biểu tại buổi làm việc.

Chương trình liên kết phát triển thương hiệu du lịch Việt Nam qua điện ảnh năm 2023 do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức, dự kiến diễn ra trong tháng 5-2023 tại TP. Nha Trang. Chương trình gồm các sự kiện chính như: Triển lãm "Du lịch qua những thước phim"; Đại nhạc hội chủ đề “Cất cánh"; Diễn đàn “Du lịch và điện ảnh Việt Nam - Liên kết vươn xa, tạo đà cất cánh”; Sản xuất phim tài liệu "Sức hút điện ảnh từ miền đất du lịch Khánh Hòa"; chiếu phim kết nối du lịch - điện ảnh; tham quan du lịch "Trải nghiệm để sáng tác"; chương trình kết nối lãnh đạo địa phương, doanh nghiệp, nhà đầu tư, nhà sản xuất phim và nghệ sĩ điện ảnh trong nước và quốc tế ...  

Tại cuộc họp, đoàn công tác của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và UBND tỉnh Khánh Hòa đã thảo luận một số vấn đề liên quan đến địa điểm, kinh phí tổ chức triển lãm và hội thảo, cách thức tổ chức chiếu phim kết nối du lịch - điện ảnh (chiếu ở các cụm rạp và chiếu ngoài trời), thống nhất danh sách khách mời, tour tham quan dành cho các nhà làm phim, chương trình Gala Dinner…
 
Phát biểu tại cuộc họp, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Khánh Hòa Lê Hữu Hoàng đã tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng Tạ Quang Đông và các ý kiến góp ý của thành viên của đoàn công tác; thống nhất bổ sung thêm trại sáng tác nhiếp ảnh quảng bá tiềm năng điện ảnh của Khánh Hòa vào chương trình; nghiên cứu xây dựng cơ chế ưu đãi dành cho các đoàn làm phim đến làm phim ở Khánh Hòa…. Ông Lê Hữu Hoàng giao nhiệm vụ cho Sở Du lịch phối hợp với Sở Văn hóa - Thể thao và các đơn vị liên quan lựa chọn địa điểm tổ chức đại nhạc hội, hội thảo, triển lãm ảnh… và một số nội dung khác.
 
XUÂN THÀNH
 
Ng&agrave;y 3-3, đo&agrave;n c&ocirc;ng t&aacute;c của Bộ Văn h&oacute;a - Thể thao v&agrave; Du lịch do Thứ trưởng Tạ Quang Đ&ocirc;ng dẫn đầu đ&atilde; l&agrave;m việc với l&atilde;nh đạo UBND tỉnh Kh&aacute;nh H&ograve;a về x&acirc;y dựng kế hoạch tổ chức Chương tr&igrave;nh li&ecirc;n kết ph&aacute;t triển thương hiệu du lịch Việt Nam qua điện ảnh tại tỉnh Kh&aacute;nh H&ograve;a. Tham dự buổi l&agrave;m việc c&oacute; &ocirc;ng L&ecirc; Hữu Ho&agrave;ng - Ph&oacute; Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh c&ugrave;ng l&atilde;nh đạo c&aacute;c sở, ban, ng&agrave;nh v&agrave; TP. Nha Trang. Thứ trưởng Tạ Quang Đ&ocirc;ng ph&aacute;t biểu tại buổi l&agrave;m việc. Chương tr&igrave;nh li&ecirc;n kết ph&aacute;t triển thương hiệu du lịch Việt Nam qua điện ảnh năm 2023 do Bộ Văn h&oacute;a, Thể thao v&agrave; Du lịch phối hợp với UBND tỉnh Kh&aacute;nh H&ograve;a tổ chức, dự kiến diễn ra trong th&aacute;ng 5-2023 tại TP. Nha Trang. Chương tr&igrave;nh gồm c&aacute;

Tin khác cùng chủ đề

Rộn ràng khúc ca đón chào năm mới
Năm 2023: Chờ sức bật từ những chuyển biến lớn về văn hóa
Khai mạc triển lãm tem bưu chính "Nha Trang biển gọi - Dấu ấn bác sĩ Alexandre Yersin"
Tiếng vọng từ lòng đất
Kỷ niệm 47 năm Ngày giải phóng Nha Trang - Khánh Hòa
Từ Đề cương về văn hóa Việt Nam nhìn nhận về vai trò của cán bộ văn hóa trong bối cảnh mới

Gửi bình luận của bạn