Ngày 27-8-1946, Chính phủ Việt Nam ra Sắc lệnh số 172 cho phép Bưu điện Việt Nam phát hành bộ tem bưu chính in chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân kỷ niệm lần thứ nhất cách mạng tháng Tám thành công và ngày Quốc khánh 2-9. Đây là bộ tem đầu tiên do Bưu điện Việt Nam thiết kế, in ấn và phát hành (trước đó Bưu điện dùng tem Đông Dương in đè trên tem tiêu đề Việt Nam Dân chủ Cộng hòa để dùng tạm). Đến năm 2016, Thủ tướng Chính phủ có Quyết định số 1670 công nhận ngày 27-8 hàng năm là Ngày Tem Việt Nam.

Ngày tem Việt Nam 27-8
Ngày tem Việt Nam 27-8

Ngày 27-8-1946, Chính phủ Việt Nam ra Sắc lệnh số 172 cho phép Bưu điện Việt Nam phát hành bộ tem bưu chính in chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân kỷ niệm lần thứ nhất cách mạng tháng Tám thành công và ngày Quốc khánh 2-9. Đây là bộ tem đầu tiên do Bưu điện Việt Nam thiết kế, in ấn và phát hành (trước đó Bưu điện dùng tem Đông Dương in đè trên tem tiêu đề Việt Nam Dân chủ Cộng hòa để dùng tạm). Đến năm 2016, Thủ tướng Chính phủ có Quyết định số 1670 công nhận ngày 27-8 hàng năm là Ngày Tem Việt Nam.

 


Bộ tem kỷ niệm đầu tiên về Ngày Tem Việt Nam phát hành ngày 15-8-1993, có 2 mẫu: Các chặng đường phát triển (400đ) và Cánh tem thư (5.000đ) do họa sĩ Võ Lương Nhi thiết kế. Kế tiếp là bộ tem phát hành ngày 15-8-1996 nhân kỷ niệm 50 năm con tem cách mạng đầu tiên có giá mặt 400đ, do họa sĩ Hoàng Thúy Liệu thiết kế; bộ tem phát hành ngày 1-7-2002 nhân kỷ niệm 25 năm ngày thành lập Công ty Tem giá mặt 800đ, do họa sĩ Trịnh Quốc Thụ và tập thể Công ty Tem thiết kế…


76 năm qua, Bưu chính Việt Nam đã phát hành hơn 1.100 bộ tem với hơn 3.500 mẫu tem. Qua đó, khẳng định giá trị to lớn của tem bưu chính trong sự phát triển ngành Bưu chính, của đất nước nói chung và góp phần thúc đẩy phong trào sưu tập tem trong nước và quốc tế nói riêng.


Ngụy Như Ánh

Ngày 27-8-1946, Chính phủ Việt Nam ra Sắc lệnh số 172 cho phép Bưu điện Việt Nam phát hành bộ tem bưu chính in chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân kỷ niệm lần thứ nhất cách mạng tháng Tám thành công và ngày Quốc khánh 2-9. Đây là bộ tem đầu tiên do Bưu điện Việt Nam thiết kế, in ấn và phát hành (trước đó Bưu điện dùng tem Đông Dương in đè trên tem tiêu đề Việt Nam Dân chủ Cộng hòa để dùng tạm). Đến năm 2016, Thủ tướng Chính phủ có Quyết định số 1670 công nhận ngày 27-8 hàng năm là Ngày Tem Việt Nam.   Bộ tem kỷ niệm đầu tiên về Ngày Tem Việt Nam phát hành ngày 15-8-1993, có 2 mẫu: Các chặng đường phát triển (400đ) và Cánh tem thư (

Tin khác cùng chủ đề

Rộn ràng khúc ca đón chào năm mới
Tiếng vọng từ lòng đất
Kỷ niệm 47 năm Ngày giải phóng Nha Trang - Khánh Hòa
Bàn về văn hóa trong công tác tư tưởng
Thể lệ vòng sơ khảo cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc
Tổ chức lễ giỗ tổ nghề trầm hương

Gửi bình luận của bạn