Hưởng ứng “Tuần lễ áo dài” 2023, diễn ra từ ngày 1 đến 8-3 trên toàn quốc, cán bộ, hội viên, nữ công chức, viên chức, lao động, nữ thanh niên, phụ nữ toàn tỉnh đã sôi nổi hưởng ứng với các hoạt động nhằm tôn vinh, lan tỏa vẻ đẹp duyên dáng của tà áo dài Việt Nam.

Duyên dáng áo dài
Duyên dáng áo dài

Hưởng ứng “Tuần lễ áo dài” 2023, diễn ra từ ngày 1 đến 8-3 trên toàn quốc, cán bộ, hội viên, nữ công chức, viên chức, lao động, nữ thanh niên, phụ nữ toàn tỉnh đã sôi nổi hưởng ứng với các hoạt động nhằm tôn vinh, lan tỏa vẻ đẹp duyên dáng của tà áo dài Việt Nam.

Cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh
Cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh

 

Cán bộ, phóng viên Báo Khánh Hòa duyên dáng trong tà áo dài.
Cán bộ, phóng viên Báo Khánh Hòa duyên dáng trong tà áo dài.

 

<p>Nữ cán bộ, giảng viên Học viện Hải quân. Ảnh: Mai Việt</p>

Nữ cán bộ, giảng viên Học viện Hải quân. Ảnh: Mai Việt

 

Nữ cán bộ, công chức Kho bạc nhà nước Khánh Hòa. Ảnh: K.N
Nữ cán bộ, công chức Kho bạc nhà nước Khánh Hòa. Ảnh: K.N

 

<p>Những bóng hồng Bộ đội Biên phòng tỉnh. (Ảnh đơn vị cung cấp)</p>

Những bóng hồng Bộ đội Biên phòng tỉnh. (Ảnh đơn vị cung cấp)

 

<p>Tập thể cán bộ nữ Thành ủy Cam Ranh. Ảnh: Hà Phương</p>

Tập thể cán bộ nữ Thành ủy Cam Ranh. Ảnh: Hà Phương

 

<p>Giáo viên Trường THCS Võ Thị Sáu (TP. Nha Trang). Ảnh: Vân Anh</p>

Giáo viên Trường THCS Võ Thị Sáu (TP. Nha Trang). Ảnh: Vân Anh

 

 


 

Hưởng ứng &ldquo;Tuần lễ &aacute;o d&agrave;i&rdquo; 2023, diễn ra từ ng&agrave;y 1 đến 8-3 tr&ecirc;n to&agrave;n quốc, c&aacute;n bộ, hội vi&ecirc;n, nữ c&ocirc;ng chức, vi&ecirc;n chức, lao động, nữ thanh ni&ecirc;n, phụ nữ to&agrave;n tỉnh đ&atilde; s&ocirc;i nổi hưởng ứng với c&aacute;c hoạt động nhằm t&ocirc;n vinh, lan tỏa vẻ đẹp duy&ecirc;n d&aacute;ng của t&agrave; &aacute;o d&agrave;i Việt Nam. C&aacute;n bộ Hội Li&ecirc;n hiệp Phụ nữ tỉnh &nbsp; C&aacute;n bộ, ph&oacute;ng vi&ecirc;n B&aacute;o Kh&aacute;nh H&ograve;a duy&ecirc;n d&aacute;ng trong t&agrave; &aacute;o d&agrave;i. &nbsp; Nữ c&aacute;n bộ, giảng vi&ecirc;n Học viện Hải qu&acirc;n. Ảnh: Mai Việt &nbsp; Nữ c&aacute;n bộ, c&ocirc;ng chức Kho bạc nh&agrave; nước Kh&aacute;nh H&ograve;a. Ảnh: K.N &nbsp; Những b&oacute;ng hồng Bộ đội Bi&ecirc;n ph&ograve;ng tỉnh. (Ảnh đơn vị cung cấp) &nbsp;

Tin khác cùng chủ đề

Rộn ràng khúc ca đón chào năm mới
Năm 2023: Chờ sức bật từ những chuyển biến lớn về văn hóa
Tiếng vọng từ lòng đất
Kỷ niệm 47 năm Ngày giải phóng Nha Trang - Khánh Hòa
Bàn về văn hóa trong công tác tư tưởng
HÁT VỀ ANH

Gửi bình luận của bạn