Chiều 26-3, Bộ Quốc phòng tổ chức hội nghị trực tuyến với 35 điểm cầu tại 28 tỉnh, thành có biển trong cả nước tổng kết thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến Luật Cảnh sát biển Việt Nam, giai đoạn 2019 – 2023”. Thượng tướng Võ Minh Lương - Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trù hội nghị tại điểm cầu trung tâm. Ông Nguyễn Tuấn Tuân – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị tại điểm cầu Khánh Hòa.

Tổng kết thực hiện Đề án tuyên truyền Luật Cảnh sát biển Việt Nam, giai đoạn 2019 – 2023
Tổng kết thực hiện Đề án tuyên truyền Luật Cảnh sát biển Việt Nam, giai đoạn 2019 – 2023

Chiều 26-3, Bộ Quốc phòng tổ chức hội nghị trực tuyến với 35 điểm cầu tại 28 tỉnh, thành có biển trong cả nước tổng kết thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến Luật Cảnh sát biển Việt Nam, giai đoạn 2019 – 2023”. Thượng tướng Võ Minh Lương - Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trù hội nghị tại điểm cầu trung tâm. Ông Nguyễn Tuấn Tuân – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị tại điểm cầu Khánh Hòa.

Ông Nguyễn Tấn Tuân phát biểu tham luận tại hội nghị.
Ông Nguyễn Tấn Tuân phát biểu tham luận tại hội nghị.

Theo báo cáo tại hội nghị, 5 năm qua, với tinh thần trách nhiệm cao, các ban, bộ, ngành Trung ương và các địa phương, đơn vị đã bám sát mục tiêu, nội dung, nhiệm vụ thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến Luật Cảnh sát biển Việt Nam; huy động tối đa các nguồn lực, phát huy vai trò của cả hệ thống chính trị, vận dụng nhiều mô hình, cách làm hay, sáng tạo nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện đề án. Trong đó nổi bật là tổ chức chương trình “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân”, các cuộc thi “Em yêu biển đảo quê hương”, thi trực tuyến toàn quốc tìm hiểu Luật Cảnh sát biển Việt Nam… Bộ Quốc phòng đã biên soạn, in ấn, phát hành 15.000 cuốn Luật Cảnh sát biển Việt Nam, 20.000 đề cương tài liệu, hơn 350.000 tờ rơi, tờ gấp pháp luật cùng nhiều tài liệu khác, cấp phát cho các cơ quan, đơn vị đầu mối. Các địa phương có biển đã duy trì hiệu quả hơn 1.200 tủ sách pháp luật, với hơn 3.000 đầu sách, trong đó có Luật Cảnh sát biển Việt Nam. Các bộ, ngành, tỉnh, thành cũng tổ chức gần 150 hội nghị tập huấn, tuyên truyền về Luật Cảnh sát biển Việt Nam cho hơn 45.000 lượt người… Việc thực hiện tốt đề án đã góp phần quan trọng đưa Luật Cảnh sát biển Việt Nam luật đi vào cuộc sống; nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang và nhân dân ngày càng được nâng lên; từng bước hạn chế, giảm thiểu các hành vi vi phạm pháp luật tại các địa phương. Đặc biệt là kiểm soát chặt chẽ và xử lý nghiêm các vi phạm pháp luật về buôn lậu, gian lận thương mại, khai tác IUU, tội phạm ma túy; góp phần xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân trên biển vững chắc. 

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Khánh Hòa.
Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Khánh Hòa.

Tại Khánh Hòa, thời gian qua, các cơ quan, đơn vị, địa phương của tỉnh đã chủ động xây dựng kế hoạch, hướng dẫn tổ chức thực hiện hiệu quả đề án. Trong đó đã tổ chức nghiên cứu, biên soạn, cấp phát 23.000 tờ rơi tuyên truyền, phổ biến Luật Cảnh sát biển Việt Nam; tổ chức 56 lớp tập huấn, bồi dưỡng cho hơn 5.800 lượt báo cáo viên, tuyên truyền viên; tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật Cảnh sát biển Việt Nam với hơn 1000 buổi cho trên 59.000 lượt người… 

Phát biểu tham luận tại hội nghị, ông Nguyễn Tấn Tuân nhất mạnh: “Quá trình triển khai đề án luôn có sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan, đơn vị, địa phương các cấp, góp phần quan trọng ổn định tình hình an ninh, trật tự ở các xã, phường, thị trấn; ý thức chấp hành pháp luật, các quy chế, quy định về bảo vệ biên giới quốc gia, chủ quyền biển đảo được nâng lên; quần chúng nhân dân xác định trách nhiệm tham gia với các lực lượng chức năng thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, góp phần xây dựng nền biên phòng toàn dân, thế trận biên phòng toàn dân vững mạnh, phát huy sức mạnh của các cấp, các ngành, của toàn dân bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới quốc gia vùng biển, đảo của Tổ quốc”.

THẾ ANH

Chiều 26-3, Bộ Quốc ph&ograve;ng tổ chức hội nghị trực tuyến với 35 điểm cầu tại 28 tỉnh, th&agrave;nh c&oacute; biển trong cả nước tổng kết thực hiện Đề &aacute;n &ldquo;Tuy&ecirc;n truyền, phổ biến Luật Cảnh s&aacute;t biển Việt Nam, giai đoạn 2019 &ndash; 2023&rdquo;. Thượng tướng V&otilde; Minh Lương - Ủy vi&ecirc;n Trung ương Đảng, Ủy vi&ecirc;n Thường vụ Qu&acirc;n ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc ph&ograve;ng chủ tr&ugrave; hội nghị tại điểm cầu trung t&acirc;m. &Ocirc;ng&nbsp;Nguyễn Tuấn Tu&acirc;n &ndash; Ph&oacute; B&iacute; thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ tr&igrave; hội nghị tại điểm cầu Kh&aacute;nh H&ograve;a. <img style="float: center;" src="https://baokhanhhoa.vn/file/e7837c02857c8ca30185a8c39b582c03/032024/chutich_20240326161018.jpg" alt="&Ocirc;ng Nguyễn Tấn Tu&acirc;n ph&aacute;t biểu tham luận tại hội nghị. " /> &Ocirc;ng Nguyễn Tấn Tu&acirc;n ph&aacute;t biểu tham luận tại hội nghị. Theo b&aacute;o c&aacute;o tại hội nghị, 5 năm qua, v

Tin khác cùng chủ đề

Những chính sách mới nổi bật có hiệu lực trong tháng 1 năm 2023
          Đây mùa mong ước
Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh  Khánh Hòa:  Kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng tại Quảng trường 2 tháng 4
Khai mạc Hội báo xuân Giáp Thìn năm 2024
Tưởng niệm 54 năm Tàu C235 và 14 cán bộ, chiến sĩ hy sinh
Kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng (3-3-1959 - 3-3-2024) và 35 năm Ngày Biên phòng toàn dân (3-3-1989 - 3-3-2024)  Xây dựng thế trận biên phòng toàn dân vững mạnh

Gửi bình luận của bạn