Những năm qua, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Khánh Hòa đã có nhiều chủ trương, giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp trong việc xây dựng thế trận biên phòng toàn dân vững mạnh, phục vụ tốt nhiệm vụ củng cố cơ sở chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh tại địa phương.

Kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng (3-3-1959 - 3-3-2024) và 35 năm Ngày Biên phòng toàn dân (3-3-1989 - 3-3-2024)  Xây dựng thế trận biên phòng toàn dân vững mạnh
Kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng (3-3-1959 - 3-3-2024) và 35 năm Ngày Biên phòng toàn dân (3-3-1989 - 3-3-2024) Xây dựng thế trận biên phòng toàn dân vững mạnh

Những năm qua, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Khánh Hòa đã có nhiều chủ trương, giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp trong việc xây dựng thế trận biên phòng toàn dân vững mạnh, phục vụ tốt nhiệm vụ củng cố cơ sở chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh tại địa phương.

Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo

Những năm qua, Tỉnh ủy, UBND tỉnh luôn quan tâm, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo về xây dựng, quản lý và bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội ở khu vực biên giới biển, đảo. Đời sống của nhân dân khu vực biên giới biển, đảo từng bước được nâng lên; mối quan hệ đoàn kết gắn bó giữa lực lượng Bộ đội Biên phòng (BĐBP) với cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể, địa phương, các lực lượng và quần chúng nhân dân về công tác xây dựng, quản lý và bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia ngày càng nâng cao. Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy, chính quyền các địa phương có biển, các sở, ban, ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang của tỉnh phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới biển, đảo của tỉnh trong mọi tình huống, không để bị động, bất ngờ. Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo và hướng dẫn triển khai thực hiện có hiệu quả “Ngày Biên phòng toàn dân”, “Ngày hội Biên phòng toàn dân”, Chỉ thị số 01 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức phong trào Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới và chỉ thị công tác biên phòng hàng năm đến tận cơ sở nhằm định hướng lãnh đạo, chỉ đạo, làm cơ sở cho cấp ủy, chính quyền địa phương và các sở, ban, ngành, đoàn thể các cấp xác định nội dung, giải pháp tổ chức thực hiện hiệu quả tại đơn vị, địa phương.

Lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh tổ chức tuần tra trên biển.
Lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh tổ chức tuần tra trên biển.

Đặc biệt, Tỉnh ủy, UBND tỉnh luôn quan tâm chăm lo xây dựng lực lượng BĐBP tỉnh vững mạnh, thực hiện hiệu quả các mặt hoạt động công tác biên phòng, xây dựng lực lượng BĐBP chuyên trách, cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia trong tình hình mới; phát huy hiệu quả phong trào Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới. Trong 5 năm qua, UBND tỉnh đã quan tâm đầu tư, phân bổ các nguồn kinh phí địa phương hơn 56 tỷ đồng nhằm xây dựng, quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia ở địa phương và xây dựng lực lượng BĐBP tỉnh, như: Xây dựng các công trình phòng thủ; xây dựng, sửa chữa đồn, trạm biên phòng; đóng mới phương tiện chiến đấu, bổ sung trang thiết bị phục vụ cho công tác nghiệp vụ và công tác thường xuyên của lực lượng BĐBP tỉnh…

Phát huy vai trò lực lượng nòng cốt, chuyên trách

Đại tá Phan Thăng Long - Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh cho biết, là lực lượng nòng cốt, chuyên trách trong bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia, thời gian qua, lực lượng BĐBP tỉnh đã tích cực tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh và cấp ủy, chính quyền các huyện, thị xã, thành phố về định hướng phát triển kinh tế - xã hội kết hợp với củng cố quốc phòng - an ninh, xây dựng khu vực biên giới biển, đảo vững mạnh, phát triển.

Cán bộ, chiến sĩ tuyên truyền cho ngư dân trên biển.
Cán bộ, chiến sĩ tuyên truyền cho ngư dân trên biển.

Trong những năm qua, song song với công tác xây dựng lực lượng, nâng cao chất lượng huấn luyện và sức mạnh chiến đấu, lực lượng BĐBP tỉnh đã triển khai đồng bộ các mặt công tác, phương án tác chiến, quyết tâm bảo vệ biên giới biển, đảo. Đồng thời, tích cực chủ động nắm tình hình, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước trên khu vực biên phòng; chủ động phối hợp chặt chẽ với các lực lượng giải quyết tốt các vụ việc, không để bị động, bất ngờ; tổ chức và phối hợp tổ chức các hoạt động diễn tập khu vực phòng thủ địa phương, luyện tập các phương án tác chiến bảo vệ các mục tiêu quan trọng trên địa bàn; triển khai thực hiện tốt công tác tuần tra, kiểm soát bảo vệ địa bàn. 5 năm qua, trung bình mỗi năm lực lượng BĐBP tỉnh đã tổ chức hơn 1.100 lượt tổ tuần tra bộ, với hơn 6.500 cán bộ, chiến sĩ tham gia và gần 1.000 lượt tổ tuần tra biển, với hơn 5.500 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia. Qua đó, đã kịp thời phát hiện, bắt giữ, xử lý 411 vụ, với 593 đối tượng và 384 phương tiện vi phạm. Trong đó, có 1 vụ là 1 tàu nước ngoài neo đậu trái phép; 67 vụ, với 77 đối tượng liên quan đến ma túy; xử phạt vi phạm hành chính 334 vụ, với 522 đối tượng số tiền hơn 1,8 tỷ đồng...

Quân y Bộ đội Biên phòng tỉnh khám bệnh, cấp thuốc miễn phí 
cho người dân khu vực biên giới biển.
Quân y Bộ đội Biên phòng tỉnh khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho người dân khu vực biên giới biển.

Quan tâm đời sống nhân dân khu vực biên giới

Bên cạnh triển khai tốt các hoạt động công tác nghiệp vụ biên phòng, lực lượng BĐBP tỉnh còn phối hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân nói chung, nhân dân ở khu vực biên giới biển, đảo nói riêng thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm của quần chúng nhân dân trong tham gia bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia. Đến nay, lực lượng BĐBP tỉnh đã tham mưu cho các địa phương trong tỉnh thành lập và duy trì hoạt động hiệu quả 29 tổ, với hơn 1.900 thuyền viên và 231 phương tiện tham gia bảo vệ chủ quyền trên biển; 55 tổ tự quản an ninh trật tự với 412 thành viên; 6 tổ bến bãi an toàn với gần 50 thành viên. Ngoài ra, BĐBP tỉnh đã phát động và triển khai hiệu quả các phong trào hướng về biển, đảo; tham gia cùng các địa phương, UBMTTQ Việt Nam các cấp huy động các nguồn lực giúp nhân dân khu vực biên giới biển, đảo giảm nghèo, phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội. Từ năm 2019 đến nay, lực lượng BĐBP tỉnh đã vận động được hơn 1 tỷ đồng từ cán bộ, chiến sĩ và các doanh nghiệp để xây tặng 20 “Mái ấm biên cương”, 10 “Nhà tình thương” cho các hộ nghèo ở khu vực biên giới; xây tặng 3 “Nhà đồng đội” cho cán bộ, chiến sĩ có hoàn cảnh khó khăn; xây dựng 4 công trình dân sinh; vận động quyên góp được hơn 1,5 tỷ đồng để duy trì hỗ trợ hàng tháng cho các học sinh có hoàn cảnh khó khăn trong các chương trình: “Nâng bước em đến trường”, “Con nuôi đồn biên phòng”; tặng hơn 15.000 suất quà, với tổng trị giá hơn 6 tỷ đồng cho các hộ nghèo, gia đình chính sách trên khu vực biên giới biển vào các dịp lễ, Tết… Qua đó, đã góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân trên khu vực biên giới biển, thắt chặt tình đoàn kết quân - dân, củng cố tổ chức chính trị ở cơ sở, xây dựng thế trận biên phòng toàn dân ngày càng vững mạnh.

Ông NGUYỄN TẤN TUÂN - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh: Thực hiện “Ngày Biên phòng toàn dân”, thời gian qua, các ban, ngành, đoàn thể, địa phương trên địa bàn tỉnh đã ngày càng thể hiện trách nhiệm cao đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới của Tổ quốc; trong lãnh đạo, chỉ đạo đã đề ra các chương trình hành động cụ thể về xây dựng, quản lý và bảo vệ biên giới, vùng biển, hải đảo, tạo được niềm tin cho quân và dân, phòng tuyến nhân dân ngày càng vững chắc. Tình đoàn kết, gắn bó giữa nhân dân, các đoàn thể với các đơn vị vũ trang nói chung và lực lượng BĐBP nói riêng ngày càng được tăng cường; nhận thức, ý thức trách nhiệm của các cấp, ngành và nhân dân đối với sự nghiệp bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới, hải đảo ngày càng được nâng cao, góp phần cải thiện dân sinh, nâng cao dân trí, giữ vững chủ quyền, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên khu vực biên giới biển, đảo; từ đó đã góp phần phục vụ cho sự nghiệp đổi mới, phát triển của đất nước, của tỉnh.

THẾ ANH

Những năm qua, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Khánh Hòa đã có nhiều chủ trương, giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp trong việc xây dựng thế trận biên phòng toàn dân vững mạnh, phục vụ tốt nhiệm vụ củng cố cơ sở chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh tại địa phương. Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo Những năm qua, Tỉnh ủy, UBND tỉnh luôn quan tâm, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo về xây dựng, quản lý và bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội ở khu vực biên giới biển, đảo. Đời sống của nhân dân khu vực biên giới biển, đảo từng bước được nâng lên; mối quan hệ đoàn kết gắn bó giữa lực lượng Bộ đội Biên phòng (BĐBP) với cấp ủy, ch&iacut

Tin khác cùng chủ đề

Những chính sách mới nổi bật có hiệu lực trong tháng 1 năm 2023
          Đây mùa mong ước
Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh  Khánh Hòa:  Kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng tại Quảng trường 2 tháng 4
Khai mạc Hội báo xuân Giáp Thìn năm 2024
Tưởng niệm 54 năm Tàu C235 và 14 cán bộ, chiến sĩ hy sinh
Ban quản lý vịnh Nha Trang:  Khuyến cáo người dân và du khách không gây ảnh hưởng đến san hô khu vực Hòn Chồng - Đặng Tất 

Gửi bình luận của bạn