Chiều ngày 22/3/2024, tại thành phố Nha Trang, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị Báo cáo viên Tỉnh ủy định kỳ tháng 3/2024, đồng chí Nguyễn Quốc Bảo - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì, có hơn 110 đại biểu là báo cáo viên cấp tỉnh, cấp huyện và tương đương tham dự.

Tập trung quán triệt Chỉ thị số 30-CT/TW, ngày 05/02/2024 của Ban Bí thư về công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới
Tập trung quán triệt Chỉ thị số 30-CT/TW, ngày 05/02/2024 của Ban Bí thư về công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới

Tại Hội nghị, các đại biểu được nghe Tiến sĩ Lê Xuân Thân, Đại biểu Quốc hội tỉnh Khánh Hòa, Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh báo cáo chuyên đề: “Luật đất đai sửa đổi (hay còn gọi là Luật Đất đai 2024) được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khóa XV”, theo đó việc thông qua Luật Đất đai (sửa đổi) với nhiều nội dung mới mang tính đột phá, quan trọng, góp phần vào mục tiêu hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, đáp ứng yêu cầu đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, công bằng và ổn định xã hội; bảo đảm quốc phòng, an ninh; bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu; tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao.

Các đại biểu dự Hội nghị

Về quán triệt nội dung: “Chỉ thị số 30-CT/TW, ngày 05/02/2024 của Ban Bí thư về công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới”, đồng chí Nguyễn Quốc Bảo, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy nhấn mạnh: ban tuyên giáo các cấp tập trung nghiên cứu, đổi mới nội dung gắn với tăng cường tính định hướng, thuyết phục của công tác tuyên truyền miệng; kết hợp hài hòa với cung cấp thông tin về tình hình trong nước và quốc tế, thực tiễn của địa phương, đơn vị; tham mưu cho cấp ủy thường xuyên kiện toàn, nâng cao chất lượng đội ngũ báo cáo viên các cấp, tuyên truyền viên cơ sở. Đồng thời, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch để triển khai thực hiện Chỉ thị trong toàn Đảng bộ tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Quốc Bảo, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy quán triệt Chỉ thị số 30-CT/TW của Ban Bí thư và định hướng tuyên truyền

Định hướng tuyên truyền trong thời gian tới, đồng chí Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị ban tuyên giáo các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy và đội ngũ báo cáo viên tập trung tuyên truyền một số nội dung: (1) Thông tin, tuyên truyền các sự kiện quan trọng của tỉnh Khánh Hòa: Tuyên truyền ba trong bốn quy hoạch quan trọng của tỉnh đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt (Quy hoạch tỉnh Khánh Hòa thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; Điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Vân Phong đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050; Quy hoạch chung Đô thị mới Cam Lâm đến năm 2045); các hoạt động kỷ niệm 100 năm xây dựng và phát triển thành phố Nha Trang (1924 - 2024), 15 năm Nha Trang được công nhận là đô thị loại I trực thuộc tỉnh Khánh Hòa (2009 - 2024). (2) Tiếp tục tuyên truyền kết quả triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Chuyên đề năm 2024 về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên tỉnh Khánh Hòa tiên phong, gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ”. (3) Tuyên truyền Luật Đất đai 2024. (4) Tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954 - 07/5/2024). (5) Tuyên truyền kết quả phát triển kinh tế - xã hội quý I năm 2024 và một số nội dung quan trọng khác.

Q.M

Tại Hội nghị, các đại biểu được nghe Tiến sĩ Lê Xuân Thân, Đại biểu Quốc hội tỉnh Khánh Hòa, Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh báo cáo chuyên đề: “Luật đất đai sửa đổi (hay còn gọi là Luật Đất đai 2024) được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khóa XV”, theo đó việc thông qua Luật Đất đai (sửa đổi) với nhiều nội dung mới mang tính đột phá, quan trọng, góp phần vào mục tiêu hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, đáp ứng yêu cầu đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, công bằng và ổn định xã hội; bảo đảm quốc phòng, an ninh; bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu; tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao.

Tin khác cùng chủ đề

Những chính sách mới nổi bật có hiệu lực trong tháng 1 năm 2023
          Đây mùa mong ước
Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh  Khánh Hòa:  Kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng tại Quảng trường 2 tháng 4
Khai mạc Hội báo xuân Giáp Thìn năm 2024
Tưởng niệm 54 năm Tàu C235 và 14 cán bộ, chiến sĩ hy sinh
Kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng (3-3-1959 - 3-3-2024) và 35 năm Ngày Biên phòng toàn dân (3-3-1989 - 3-3-2024)  Xây dựng thế trận biên phòng toàn dân vững mạnh

Gửi bình luận của bạn