Đây là một trong những ý kiến chỉ đạo của ông Nguyễn Hải Ninh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban chỉ đạo Phòng, chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực (BCĐ) tỉnh tại Phiên họp thứ ba BCĐ tỉnh, diễn ra sáng 23-5. Dự phiên họp có các ông: Nguyễn Khắc Toàn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Ngọc Thanh - Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh; Lương Đức Hải - Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy và các phó trưởng BCĐ khác.

Tạo chuyển biến rõ rệt hơn trong phòng, chống tham nhũng, tiêu cực
Tạo chuyển biến rõ rệt hơn trong phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Đây là một trong những ý kiến chỉ đạo của ông Nguyễn Hải Ninh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban chỉ đạo Phòng, chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực (BCĐ) tỉnh tại Phiên họp thứ ba BCĐ tỉnh, diễn ra sáng 23-5. Dự phiên họp có các ông: Nguyễn Khắc Toàn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Ngọc Thanh - Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh; Lương Đức Hải - Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy và các phó trưởng BCĐ khác.

Đồng chí Nguyễn Hải Ninh kết luận tại phiên họp.
Ông Nguyễn Hải Ninh kết luận tại phiên họp.


Từ sau Phiên họp thứ 2 đến nay, công tác PCTN, tiêu cực của tỉnh đạt nhiều kết quả tích cực. Ban Nội chính Tỉnh ủy đã chủ động, tích cực tham mưu triển khai chương trình công tác và tham mưu chỉ đạo xử lý các vụ án, vụ việc thuộc diện BCĐ tỉnh theo dõi, chỉ đạo. Cơ quan tiến hành tố tụng hai cấp tập trung đẩy nhanh tiến độ xác minh, xử lý vụ việc, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng, kinh tế. Đến nay, đã cơ bản giải quyết xong 6 vụ án, vụ việc; tiếp tục tập trung chỉ đạo giải quyết 5 vụ án còn lại; phát hiện, khởi tố 3 vụ án về tham nhũng, tiêu cực; đồng thời, phát hiện, xử lý nghiêm các đảng viên vi phạm về tham nhũng, tiêu cực; phát hiện một số sai phạm về kinh tế qua thanh tra và kiến nghị xử lý theo quy định. Công tác thông tin, tuyên truyền về PCTN, tiêu cực được quan tâm triển khai...

đồng chí: Nguyễn Khắc Toàn
Ông Nguyễn Khắc Toàn phát biểu tại phiên họp.

Ông Nguyễn Hải Ninh yêu cầu, thời gian tới, BCĐ tỉnh tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm các văn bản, chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh về PCTN, tiêu cực; nêu cao tinh thần trách nhiệm, nêu gương, tạo chuyển biến rõ rệt hơn trong công tác PCTN, tiêu cực, xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị. Ban cán sự Đảng UBND tỉnh lãnh đạo UBND tỉnh chỉ đạo tiếp tục thực hiện Thông báo số 255 và 256, ngày 31-12-2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Trong đó, đối với Thông báo 255, chú trọng nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, thường xuyên thanh tra, kiểm tra, giám sát về quản lý, sử dụng nhà đất thuộc sở hữu nhà nước, nhất là việc cho thuê, sử dụng không đúng mục đích, định mức quy định (nếu có) và báo cáo trước ngày 30-12. Đối với Thông báo 256, cần thực hiện đúng các nội dung của thông báo, trường hợp xử lý khác phải báo cáo xin chủ trương của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; đồng thời, khẩn trương thành lập tổ công tác của BCĐ tỉnh do ông Nguyễn Khắc Toàn phụ trách, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy làm tổ trưởng, để giám sát việc thực hiện các dự án chậm tiến độ theo thông báo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Sở Tài nguyên và Môi trường và các sở, ngành liên quan khẩn trương ban hành kết luận đối với quyết định trưng cầu giám định liên quan đến dự án Khu nhà ở Phước Đồng trước ngày 1-6. Các cơ quan tiến hành tố tụng tích cực phối hợp đẩy nhanh tiến độ giải quyết các vụ án, vụ việc thuộc diện BCĐ tỉnh theo dõi, chỉ đạo, nhất là các vụ án thuộc diện BCĐ Trung ương theo dõi, chỉ đạo; thống nhất kết thúc chỉ đạo xử lý đối với 2 vụ việc, 1 vụ án.

N.V

 

 

Đ&acirc;y l&agrave; một trong những &yacute; kiến chỉ đạo của &ocirc;ng&nbsp;Nguyễn Hải Ninh - Ủy vi&ecirc;n Trung ương Đảng, B&iacute; thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban chỉ đạo Ph&ograve;ng, chống tham nhũng (PCTN), ti&ecirc;u cực (BCĐ) tỉnh tại Phi&ecirc;n họp thứ ba BCĐ tỉnh, diễn ra s&aacute;ng 23-5. Dự phi&ecirc;n họp c&oacute; c&aacute;c &ocirc;ng: Nguyễn Khắc To&agrave;n - Ph&oacute; B&iacute; thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Ngọc Thanh - Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh; Lương Đức Hải - Trưởng ban Nội ch&iacute;nh Tỉnh ủy v&agrave; c&aacute;c ph&oacute; trưởng BCĐ kh&aacute;c. <img style="float: center;" src="https://baokhanhhoa.vn/file/e7837c02857c8ca30185a8c39b582c03/052023/img_9080_20230523142309.jpg" alt="Đồng ch&iacute; Nguyễn Hải Ninh kết luận tại phi&ecirc;n họp. " /> &Ocirc;ng Nguyễn Hải Ninh kết luận tại phi&ecirc;n họp. Từ sau Phi&ecirc;n họp thứ 2 đến nay, c&ocirc;ng t&aacute;c PCTN, ti&ecirc;u cực của tỉnh đạt nhiều kết quả t&iacute;ch

Tin khác cùng chủ đề

Những chính sách mới nổi bật có hiệu lực trong tháng 1 năm 2023
          Đây mùa mong ước
Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh  Khánh Hòa:  Kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng tại Quảng trường 2 tháng 4
Khai mạc Hội báo xuân Giáp Thìn năm 2024
Tưởng niệm 54 năm Tàu C235 và 14 cán bộ, chiến sĩ hy sinh
Kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng (3-3-1959 - 3-3-2024) và 35 năm Ngày Biên phòng toàn dân (3-3-1989 - 3-3-2024)  Xây dựng thế trận biên phòng toàn dân vững mạnh

Gửi bình luận của bạn