Đây là một trong các ý kiến chỉ đạo của ông Đinh Văn Thiệu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa tại cuộc họp đánh giá kết quả hoạt động năm 2023 và triển khai công tác năm 2024 của Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) tỉnh, diễn ra chiều 15-3.

Tăng cường tổ chức các cuộc thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến
Tăng cường tổ chức các cuộc thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến

Đây là một trong các ý kiến chỉ đạo của ông Đinh Văn Thiệu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa tại cuộc họp đánh giá kết quả hoạt động năm 2023 và triển khai công tác năm 2024 của Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) tỉnh, diễn ra chiều 15-3.


Ông Đinh Văn Thiệu yêu cầu, năm 2024, Hội đồng Phối hợp PBGDPL tỉnh và Sở Tư pháp tăng cường phối hợp thực hiện công tác PBGDPL. Các sở, ban, ngành, hội đồng phối hợp PBGDPL cấp huyện tích cực, chủ động thực hiện công tác PBGDPL tại cơ quan, đơn vị, địa phương mình theo đúng định hướng của Trung ương, phù hợp với tình hình thực tiễn và có trọng tâm, trọng điểm; đẩy mạnh truyên truyền, PBGDPL cho các tầng lớp nhân dân; tăng cường tổ chức các cuộc thi tìm hiểu pháp luật thông qua hình thức sân khấu hóa, thi trực tuyến; nghiên cứu, nhân rộng các mô hình PBGDPL hiệu quả, phù hợp với từng đối tượng và địa bàn; quan tâm nâng cao trình độ, năng lực của đội ngũ báo cáo viên pháp luật và các tổ hòa giải ở cơ sở…

Đồng chí Đinh Văn Thiệu trao giấy khen cho các tập thể.
Ông Đinh Văn Thiệu trao giấy khen cho các tập thể.

Năm 2023, Hội đồng Phối hợp PBGDPL tỉnh đã kịp thời xây dựng, tổ chức triển khai các hoạt động, nhiệm vụ trong công tác PBGDPL trên địa bàn tỉnh bám sát kết hoạch và phù hợp với thực tiễn địa phương. Hội đồng phối hợp PBGDPL các cấp được củng cố, kiện toàn; đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật từng bước được nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động. Qua đó, đã góp phần tuyên truyền, phổ biến, đưa pháp luật đến với các tầng lớp nhân dân; hướng dẫn nhân dân tham gia tích cực vào hoạt động quản lý nhà nước, quản lý xã hội, đóng góp ý kiến, phản ánh tâm tư, nguyện vọng chính đáng trong quá trình thực hiện pháp luật, tham gia xây dựng các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước. Đặc biệt, Sở Tư pháp đã tham mưu UBND tỉnh tổ chức thành công Hội thi Hòa giải viên giỏi toàn quốc lần thứ IV - khu vực miền Trung - Tây Nguyên; tổ chức 3 cuộc thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến , thu hút hơn 46.500 người tham gia. Toàn tỉnh có 1.630 báo cáo viên pháp luật các cấp; 946 tổ hòa giải với 4.752 hòa giải viên. Tỷ lệ hòa giải thành trong năm đạt 88,7%. Nhiều cơ quan, đơn vị đã xây dựng, triển khai mô hình PBGDPL hiệu quả.

Ông Đinh Văn Thiệu trao giấy khen cho các cá nhân.

Tại cuộc họp, Hội đồng Phối hợp PBGDPL tỉnh đã công bố quyết định tặng giấy khen cho 30 tập thể và 42 cá nhân có thành tích xuất sắc năm 2023.

N.V

 

 

 

Đây là một trong các ý kiến chỉ đạo của ông Đinh Văn Thiệu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa tại cuộc họp đánh giá kết quả hoạt động năm 2023 và triển khai công tác năm 2024 của Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) tỉnh, diễn ra chiều 15-3. Ông Đinh Văn Thiệu yêu cầu, năm 2024, Hội đồng Phối hợp PBGDPL tỉnh và Sở Tư pháp tăng cường phối hợp thực hiện công tác PBGDPL. Các sở, ban, ngành, hội đồng phối hợp PBGDPL cấp huyện tích cực, chủ động thực hiện công tác PBGDPL tại cơ quan, đơn vị, địa phương mình theo đúng định hướng của Trung ương, phù hợp với tình hình thực tiễn và có trọng tâm, trọng điểm; đẩy mạnh truyên truyền, PBGDPL cho c&aacute

Tin khác cùng chủ đề

Những chính sách mới nổi bật có hiệu lực trong tháng 1 năm 2023
          Đây mùa mong ước
Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh  Khánh Hòa:  Kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng tại Quảng trường 2 tháng 4
Khai mạc Hội báo xuân Giáp Thìn năm 2024
Tưởng niệm 54 năm Tàu C235 và 14 cán bộ, chiến sĩ hy sinh
Kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng (3-3-1959 - 3-3-2024) và 35 năm Ngày Biên phòng toàn dân (3-3-1989 - 3-3-2024)  Xây dựng thế trận biên phòng toàn dân vững mạnh

Gửi bình luận của bạn