Sau khi Quy hoạch tỉnh Khánh Hòa thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, UBND tỉnh đã chỉ đạo các sở, ngành, địa phương khẩn trương rà soát, điều chỉnh để đảm bảo sự đồng bộ, thống nhất giữa các quy hoạch.

 

Nỗ lực triển khai Quy hoạch tỉnh
Nỗ lực triển khai Quy hoạch tỉnh

Rà soát, điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất

Theo báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư, sở đang phối hợp với các sở, ngành, địa phương rà soát hồ sơ Quy hoạch tỉnh theo quy định. Trong đó, Sở Kế hoạch và Đầu tư chú trọng rà soát nội dung Quy hoạch tỉnh đảm bảo sự đồng bộ, thống nhất giữa các đồ án quy hoạch và phục vụ tốt nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh đã được đề ra tại Nghị quyết số 09 của Bộ Chính trị về xây dựng, phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; phương án quy hoạch sử dụng đất phải phù hợp với chỉ tiêu sử dụng đất được phân bổ tại Quyết định số 326 ngày 9-3-2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc phân bổ chỉ tiêu Quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Mới đây, UBND tỉnh có văn bản chỉ đạo UBND các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương rà soát, thực hiện điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 - 2030 cấp huyện để đồng bộ với Quy hoạch tỉnh đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Một góc Khu Công nghiệp Ninh Thủy (thị xã Ninh Hòa).

Bà Nguyễn Thị Hồng Hải - Phó Chủ tịch UBND thị xã Ninh Hòa cho biết, địa phương đang thực hiện rà soát để đảm bảo việc lập Dự án Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 được thẩm định, phê duyệt đồng bộ với Quy hoạch tỉnh và Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Khu Kinh tế Vân Phong đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050. UBND thị xã Ninh Hòa đã chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường chủ trì, cùng UBND các xã, phường và các cơ quan, đơn vị liên quan làm việc với đơn vị tư vấn để tham mưu UBND thị xã tiến hành các trình tự, thủ tục để thực hiện lập Dự án Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm đầu của điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đảm bảo theo đúng quy định và phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương.

Còn nhiều việc phải làm

Trong cuộc họp mới đây, ông Châu Ngô Anh Nhân - Phó Giám đốc phụ trách Sở Kế hoạch và Đầu tư cho biết, theo quy định hiện hành, UBND tỉnh có trách nhiệm trình ban hành kế hoạch thực hiện Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; tổ chức triển khai thực hiện Quy hoạch tỉnh gắn với chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn; tổ chức đánh giá thực hiện Quy hoạch tỉnh theo quy định của Luật Quy hoạch năm 2017. Tuy nhiên, qua rà soát các văn bản pháp luật liên quan đến quy hoạch tỉnh thì hiện nay, Chính phủ chưa ban hành quy trình lập kế hoạch và nội dung kế hoạch thực hiện quy hoạch tỉnh. Vì vậy, sau khi Chính phủ ban hành quy trình, Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ tham mưu cho UBND tỉnh nội dung này.

Một góc khu vực phía Bắc Tp. Nha Trang

Ngoài ra, hiện nay, UBND tỉnh đang yêu cầu đơn vị tư vấn hoàn thiện 29 báo cáo chuyên đề liên quan đến Quy hoạch tỉnh, như: Đánh giá tiềm năng và lợi thế đặc thù của tỉnh Khánh Hòa cho phát triển kinh tế - xã hội, định hướng khai thác tiềm năng và lợi thế trong thời kỳ 2021 - 2030; thực trạng và định hướng cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh trên địa bàn tỉnh thời kỳ 2021 - 2030; hiện trạng và định hướng phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, tổ chức không gian phát triển công nghiệp thời kỳ 2021 - 2030; thực trạng và định hướng phát triển sản phẩm du lịch, hình thành cụm, chuỗi phát triển du lịch trọng điểm của tỉnh gắn với tổng thể du lịch vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung, vùng Tây Nguyên thời kỳ 2021 - 2030… Các báo cáo này sẽ được trình Bộ Kế hoạch và Đầu tư và lưu tại Sở Kế hoạch và Đầu tư theo quy định.

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cho biết, sau khi Quy hoạch tỉnh được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, UBND tỉnh đã phối hợp với Bộ Xây dựng, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức thành công Hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư tỉnh Khánh Hòa năm 2023. Qua đó, tỉnh đã kết hợp giới thiệu, quảng bá tiềm năng, lợi thế, định hướng phát triển nhằm thu hút nguồn lực đầu tư, công nghệ hiện đại, tiên tiến của các doanh nghiệp trong và ngoài nước. UBND tỉnh cũng đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn phối hợp với đơn vị tư vấn rà soát cơ sở dữ liệu liên quan đến ngành, lĩnh vực quản lý để chỉnh lý, chuẩn hóa bản đồ đảm bảo kịp thời cập nhật dữ liệu lên hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu quốc gia về quy hoạch theo quy định. Thời gian tới, tỉnh còn rất nhiều việc phải làm nhằm đưa các định hướng trong quy hoạch trở thành hiện thực, tạo sức bật đột phá cho sự phát triển của Khánh Hòa, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 09 của Bộ Chính trị.

VĂN KỲ   

 

Rà soát, điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất Theo báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư, sở đang phối hợp với các sở, ngành, địa phương rà soát hồ sơ Quy hoạch tỉnh theo quy định. Trong đó, Sở Kế hoạch và Đầu tư chú trọng rà soát nội dung Quy hoạch tỉnh đảm bảo sự đồng bộ, thống nhất giữa các đồ án quy hoạch và phục vụ tốt nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh đã được đề ra tại Nghị quyết số 09 của Bộ Chính trị về xây dựng, phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; phương án quy hoạch sử dụng đất phải phù hợp với chỉ tiêu sử dụng đất được phân bổ tại Quyết định số 326 ngày 9-3-2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc phân bổ chỉ tiêu Quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Mới đ

Tin khác cùng chủ đề

Những chính sách mới nổi bật có hiệu lực trong tháng 1 năm 2023
Đây mùa mong ước
Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh  Khánh Hòa:  Kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng tại Quảng trường 2 tháng 4
Khai mạc Hội báo xuân Giáp Thìn năm 2024
Tưởng niệm 54 năm Tàu C235 và 14 cán bộ, chiến sĩ hy sinh
Kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng (3-3-1959 - 3-3-2024) và 35 năm Ngày Biên phòng toàn dân (3-3-1989 - 3-3-2024)  Xây dựng thế trận biên phòng toàn dân vững mạnh

Gửi bình luận của bạn