Vận dụng sáng tạo trong học và làm theo Bác ở khu vực miền Trung – Tây Nguyên
Bác Hồ với Ngành Thể dục thể thao Việt Nam
Nhớ những lời dạy của Bác Hồ dành cho thanh niên
Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với triển khai các phong trào hành động cách mạng của tuổi trẻ
Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Tạo đột phá trong học tập và làm theo Bác về giải quyết những vấn đề hạn chế, tồn tại, gây bức xúc trong Nhân dân
Năm 2017, đăng ký học tập và làm theo Bác gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 về xây dựng Đảng.
Phát động hưởng ứng cuộc thi sáng tác, quảng bá các tác phẩm về "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"
Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2017
Tuyên truyền thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị  (khóa XII) gắn với các sự kiện quan trọng của quê hương, đất nước với việc thực hiện các Nghị quyết của Đảng