Làm việc với huyện Khánh Vĩnh về khắc phục hậu quả cơn bão số 12
Kiểm tra công tác khắc phục hậu quả sau bão 12 tại Diên Khánh
Kiểm tra công tác khắc phục hậu quả cơn bão số 12
Vạn Ninh: Huy động tổng lực khắc phục hậu quả của bão
Bão số 14 suy yếu thành áp thấp nhiệt đới
Không được chủ quan với bão số 14
Không được để người dân ở trên bè thuỷ sản
Công điện về việc khẩn cấp ứng phó với cơn bão số 14
Máy bay Malaysia chuyển hàng viện trợ nhân đạo của ASEAN cho Việt Nam
Chuẩn bị tốt cho Đại hội Liên minh Hợp tác xã tỉnh, nhiệm kỳ 2017 - 2022