Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thăm và làm việc tại tỉnh Khánh Hoà
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thăm, làm việc tại Khánh Hòa
Lãnh đạo tỉnh làm việc với Trường Đại học Nha Trang
Lãnh đạo tỉnh làm việc với Trường Đại học Khánh Hòa
Năm 2018, phấn đấu tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 3 - 3,5%
Ngày làm việc thứ 2, kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh Khánh Hòa khóa VI
Đến ngày 30-12: Phải hoàn thành việc khắc phục hậu quả của bão tại các cơ sở y tế, giáo dục
Khai mạc Hội nghị Tỉnh ủy Khánh Hòa lần thứ 10
Hội nghị trực tuyến toàn quốc học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6
Đồng bào Công giáo sống "tốt đời, đẹp đạo"