Ngày 20/12, tại Hà Nội, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị Quân chính toàn quân trực tuyến năm 2021 tại 141 điểm cầu, đánh giá kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022.

Ở đâu có khó khăn, gian khổ, hiểm nguy, ở đó có “Bộ đội Cụ Hồ”
Ở đâu có khó khăn, gian khổ, hiểm nguy, ở đó có “Bộ đội Cụ Hồ”

Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh, Thống lĩnh các lực lượng vũ trang nhân dân dự và chỉ đạo hội nghị. Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị tại điểm cầu trung tâm, Hội trường Bộ Quốc phòng có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Trương Thị Mai, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam.

Cùng dự, có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương; các đồng chí trong Quân ủy Trung ương, lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng Tham mưu, Tổng cục Chính trị; đại diện các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng.

Báo cáo tóm tắt tổng kết công tác quân sự, quốc phòng năm 2021, phương hướng, nhiệm vụ năm 2022, do Thượng tướng Lê Huy Vịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Quốc phòng, trình bày tại hội nghị cho biết: Năm 2021, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã lãnh đạo, chỉ đạo toàn quân nỗ lực phấn đấu, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2021, nhiều nhiệm vụ hoàn thành tốt hơn năm 2020. Một số nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc, nổi bật là:

Thường xuyên nắm chắc, đánh giá, dự báo đúng tình hình, chủ động, kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước kiên quyết, linh hoạt, xử lý thắng lợi các tình huống, không để bị động, bất ngờ. Phối hợp chặt chẽ với các ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương triển khai thực hiện hiệu quả các chiến lược, đề án về quốc phòng, an ninh; báo cáo Bộ Chính trị ban hành Đề án tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh kết hợp với phát triển kinh tế-xã hội, thể hiện rõ tư duy và tầm nhìn chiến lược đối với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; chủ động phối hợp, phát huy sức mạnh tổng hợp, huy động hiệu quả các nguồn lực, xây dựng, củng cố nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân vững chắc; bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc. Duy trì thực hiện nghiêm nề nếp, chế độ sẵn sàng chiến đấu, quản lý chặt chẽ vùng trời, vùng biển, biên giới, nội địa và không gian mạng. Thưc hiện tốt 3 khâu đột phá theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI; tập trung đổi mới nâng cao chất lượng huấn luyện, diễn tập, đào tạo, phù hợp với tình hình dịch Covid-19.

Toàn quân không quản ngại khó khăn, gian khổ, hy sinh, kịp thời có mặt ở những nơi xung yếu, hiểm nguy, giúp dân phòng, chống thiên tai, khắc phục hậu quả mưa lũ, tìm kiếm cứu nạn. Đặc biệt, trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, toàn quân đã quán triệt, thực hiện nghiêm chỉ đạo của Trung ương, chủ động điều chỉnh, bổ sung kế hoạch, phương án ứng phó với các cấp độ dịch; sẵn sàng vào tâm dịch thực hiện nhiệm vụ dài ngày, trực tiếp điều trị cho người bệnh, là một trong những lực lượng nòng cốt, xung kích trên tuyến đầu, góp phần cùng cả nước đẩy lùi dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe, tính mạng và cuộc sống của người dân, tiếp tục lan tỏa phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới, được Đảng, Nhà nước khen ngợi, nhân dân yêu mến.

Đồng thời, triển khai đồng bộ các giải pháp xây dựng Đảng bộ Quân đội vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ. Chấp hành nghiêm nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt đảng; tăng cường công tác quản lý, giáo dục, rèn luyện đảng viên. Nghiên cứu, đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về tổ chức Đảng, tổ chức cơ quan chính trị trong Quân đội nhân dân Việt Nam; chỉ đạo xây dựng các chuyên đề, đề án về xây dựng chỉnh đốn Đảng theo kế hoạch của Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án Trung ương 4, Trung ương 5 (khóa XIII) và Chương trình làm việc toàn khóa của Quân ủy Trung ương; xây dựng Nghị quyết chuyên đề của Quân ủy Trung ương về “Phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân trong tình hình mới” trong Đảng bộ Quân đội và toàn quân. Lãnh đạo chấp hành nghiêm nguyên tắc, quy chế, quy trình công tác cán bộ; giới thiệu nhân sự cán bộ Quân đội ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 bảo đảm chặt chẽ, đúng tiêu chuẩn, cơ cấu, chất lượng. Làm tốt công tác kiểm tra tổ chức Đảng, đảng viên, kiên quyết xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên vi phạm pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội, không có vùng cấm.

Tiếp tục xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị, làm tốt công tác giáo dục chính trị, định hướng tư tưởng cho bộ đội trước những vấn đề khó khăn, phức tạp, nhạy cảm; triển khai Kết luận số 01-KL/TƯ ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị (khóa XIII) về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; thực hiện tốt công tác thi đua khen thưởng và phong trào thi đua quyết thắng, công tác bảo vệ an ninh, dân vận, chính sách và hoạt động công tác quần chúng.

Xây dựng và triển khai thực hiện hiệu quả các đề án, dự án về công tác hậu cần, kỹ thuật, công nghiệp quốc phòng, công tác kế hoạch-đầu tư, tài chính, kinh tế theo kế hoạch. Công tác kiểm tra, thanh tra, kiểm toán có trọng tâm, trọng điểm; điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án đúng pháp luật, không để oan sai, sót lọt tội phạm; triển khai xây dựng Đề án “Quân đội với nhiệm vụ phòng, chống tiêu cực, tham nhũng, lãng phí”. Triển khai linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả công tác đối ngoại quốc phòng, góp phần tăng cường sự tin cậy chính trị, gia tăng đan xen lợi ích chiến lược với các nước; các hoạt động cả song phương và đa phương, giao lưu hữu nghị biên giới được thực hiện chủ động, sáng tạo, hiệu quả; tích cực tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc; tham gia Hội thao Quân sự quốc tế Army Games 2021 đạt thành tích cao...

Phát biểu ý kiến tại hội nghị, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thân ái gửi đến các tướng lĩnh, cán bộ, chiến sĩ toàn quân, lực lượng dự bị động viên, dân quân tự vệ cả nước lời thăm hỏi thân thiết và lời chúc mừng tốt đẹp nhất nhân dịp kỷ niệm 77 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 32 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12).

Chủ tịch nước đánh giá, năm 2021, nhiệm vụ xây dựng quân đội, củng cố quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc đặt ra những mục tiêu, yêu cầu mới rất cao và có không ít khó khăn, thách thức, song Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, cấp ủy, chỉ huy các cấp đã lãnh đạo, chỉ đạo toàn quân đoàn kết, thống nhất, chủ động, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu hoàn thành cơ bản các mục tiêu, nhiệm vụ. Nhiều lĩnh vực, các mặt công tác đạt kết quả cao hơn 2020, trong đó có một số nhiệm vụ rất xuất sắc. 

Chủ tịch nước nêu rõ, năm 2021, quân đội ta tiếp tục phát huy bản chất cách mạng, tuyệt đối trung thành với Đảng, hết lòng phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, hoàn thành toàn diện mọi nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; là lực lượng xung kích, nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ chiến đấu trong thời bình, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn, phòng, chống thiên tai, phòng, chống dịch bệnh; góp phần rất quan trọng cùng toàn Đảng, toàn dân, quân và toàn dân ta trong cả hệ thống chính trị, hoàn thành tốt mục tiêu, nhiệm vụ trong năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

Đề cập đến mục tiêu, nhiệm vụ năm 2022, Chủ tịch nước nhấn mạnh, năm 2022 là năm nền tảng để quân đội ta tiến lên hiện đại; do đó, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng cần nghiên cứu, đánh giá chính xác tình hình; chủ động hơn nữa trong dự báo, tham mưu chiến lược về quân sự, quốc phòng với Đảng, Nhà nước; không để bị động, bất ngờ. Kết hợp chặt chẽ quốc phòng, an ninh, đối ngoại, tăng cường hợp tác quốc tế về quốc phòng; chủ động phòng ngừa, sớm phát hiện và triệt tiêu các nhân tố bất lợi, xử lý hiệu quả các tình huống, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.

Chủ tịch nước yêu cầu toàn quân tiếp tục làm tốt công tác dân vận; nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng, phối hợp chặt chẽ với các bộ, ban, ngành và đặc biệt Bộ Y tế và các địa phương chuẩn bị tốt mọi mặt, sẵn sàng huy động lực lượng, phương tiện tham gia phòng, chống dịch bệnh; ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm cứu nạn với tinh thần “người dân ở đâu khó khăn, gian khổ, hiểm nguy, ở đó có bộ đội”.

Chủ động tham mưu, đề xuất chỉ đạo chuẩn bị chu đáo cho tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, bảo đảm thiết thực, hiệu quả. Tiếp tục phát huy sức mạnh tổng hợp, huy động hiệu quả các nguồn lực, củng cố nền quốc phòng toàn dân gắn với nền an ninh nhân dân vững mạnh, xây dựng các khu vực phòng thủ vững chắc, liên kết chặt chẽ trong thế trận phòng thủ quân khu; đẩy mạnh hợp tác quốc tế và đối ngoại quốc phòng, nhất là đối tác chiến lược, các nước lớn, các nước láng giềng, các nước ASEAN và bạn bè truyền thống.

Các cấp ủy, tổ chức Đảng trong Đảng bộ Quân đội và toàn quân tiếp tục gương mẫu đi đầu trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Quân đội luôn phải lực lượng đi đầu trong đấu tranh, phản bác quan điểm sai trái, thù địch trong tư tưởng văn hóa, giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng trong quân đội. Tăng cường kiểm tra, giám sát, chủ động phòng ngừa, xử lý nghiêm vi phạm phòng, chống tham nhũng trong quân đội; giữ nghiêm kỷ luật Đảng, kỷ luật quân đội; nâng cao hiệu quả công tác dân vận, thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, đoàn kết nội bộ được củng cố, làm tốt công tác đền ơn, đáp nghĩa, chính sách hậu phương quân đội.

Chủ tịch nước bày tỏ tin tưởng, với tinh thần đoàn kết, dân chủ, đổi mới, trách nhiệm, quyết tâm cao nhất định, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và toàn thể cán bộ, chiến sĩ toàn quân sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, mãi mãi xứng danh Bộ đội Cụ Hồ, xứng đáng với sự tin cậy, yêu mến của Đảng, Nhà nước và toàn dân. Chủ tịch nước đề nghị ngay sau hội nghị này, toàn quân khẩn trương quán triệt để triển khai hoàn thành tốt nhiệm vụ ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm mới. Trước mắt, thực hiện tốt nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ an toàn các sự kiện trọng đại của đất nước, chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần; công tác tuyển quân, huấn luyện và thực hiện chính sách hậu phương quân đội. 

Nhân dịp này, Bộ Quốc phòng đã đề nghị Chính phủ tặng Cờ thi đua cho 50 tập thể. Bộ Quốc phòng tặng Cờ thi đua năm 2021 cho 234 tập thể, vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua quyết thắng năm 2021; đồng thời phát động phong trào thi đua quyết thắng năm 2022.

Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh, Thống lĩnh các lực lượng vũ trang nhân dân dự và chỉ đạo hội nghị. Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng chủ trì hội nghị. Dự hội nghị tại điểm cầu trung tâm, Hội trường Bộ Quốc phòng có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Trương Thị Mai, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam. Cùng dự, có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương; các đồng chí trong Quân ủy Trung ương, l&ati

Tin khác cùng chủ đề

Các điểm du lịch ở Nha Trang hút khách dịp lễ
Sự phục hồi kinh tế-xã hội có tín hiệu tích cực
Hội nghị Tỉnh ủy Khánh Hòa lần thứ 10
Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa
Thực hiện Nghị quyết 18 của Thành ủy Nha Trang: Cần sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị và đồng lòng của người dân
          Thủ tướng yêu cầu khẩn trương giao kế hoạch vốn cho các chương trình mục tiêu quốc gia

Gửi bình luận của bạn