L.T.S: Ngày 12 và 13-3, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng đoàn công tác của Chính phủ đã làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy và trực tiếp khảo sát tại một số công trình, dự án, đơn vị, địa phương trong tỉnh. Những kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh vừa mang tính toàn diện vừa có trọng tâm, trọng điểm với định hướng cho tỉnh triển khai hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, đặc biệt là Nghị quyết số 09 của Bộ Chính trị về xây dựng, phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 nhằm khai thác tiềm năng, thế mạnh tạo sự bứt phá trong phát triển kinh tế - xã hội trong thời gian tới. Ngày 5-4, Văn phòng Chính phủ đã có thông báo Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa.

Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa
Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa

L.T.S: Ngày 12 và 13-3, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng đoàn công tác của Chính phủ đã làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy và trực tiếp khảo sát tại một số công trình, dự án, đơn vị, địa phương trong tỉnh. Những kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh vừa mang tính toàn diện vừa có trọng tâm, trọng điểm với định hướng cho tỉnh triển khai hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, đặc biệt là Nghị quyết số 09 của Bộ Chính trị về xây dựng, phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 nhằm khai thác tiềm năng, thế mạnh tạo sự bứt phá trong phát triển kinh tế - xã hội trong thời gian tới. Ngày 5-4, Văn phòng Chính phủ đã có thông báo Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa.

 

Khánh Hòa Online xin trân trọng giới thiệu toàn văn nội dung thông báo kết luận.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L.T.S: Ngày 12 và 13-3, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng đoàn công tác của Chính phủ đã làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy và trực tiếp khảo sát tại một số công trình, dự án, đơn vị, địa phương trong tỉnh. Những kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh vừa mang tính toàn diện vừa có trọng tâm, trọng điểm với định hướng cho tỉnh triển khai hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, đặc biệt là Nghị quyết số 09 của Bộ Chính trị về xây dựng, phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 nhằm khai thác tiềm năng, thế mạnh tạo sự bứt phá trong phát triển kinh tế - xã hội trong thời gian tới. Ngày 5-4, Văn phòng Chính phủ đã có th

Tin khác cùng chủ đề

Các điểm du lịch ở Nha Trang hút khách dịp lễ
Sự phục hồi kinh tế-xã hội có tín hiệu tích cực
Hội nghị Tỉnh ủy Khánh Hòa lần thứ 10
Thực hiện Nghị quyết 18 của Thành ủy Nha Trang: Cần sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị và đồng lòng của người dân
          Thủ tướng yêu cầu khẩn trương giao kế hoạch vốn cho các chương trình mục tiêu quốc gia
Khánh Hòa phát động "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ" nhân dịp Xuân Nhâm Dần 2022

Gửi bình luận của bạn