Ngày 11/01/2022, Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ (Ban Chỉ đạo 515) đã tổ chức Hội nghị tổng kết Đề án tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ (Đề án 1237) và Đề án xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin giai đoạn 2013 – 2020 (Đề án 150); phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin giai đoạn 2021 - 2025. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp và trực tuyến đến 76 điểm cầu trên toàn quốc.

Các cấp, ngành cần tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, nỗ lực làm tốt công tác quy tập hài cốt liệt sĩ và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin giai đoạn 2021 - 2025
Các cấp, ngành cần tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, nỗ lực làm tốt công tác quy tập hài cốt liệt sĩ và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin giai đoạn 2021 - 2025

Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam - Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia 515; Thượng tướng Võ Minh Lương - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Thứ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Nguyễn Bá Hoan chủ trì hội nghị.

Tại điểm cầu Khánh Hòa, đồng chí Nguyễn Tấn Tuân, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo 515 tỉnh Khánh Hòa chủ trì. Cùng dự có Đại tá Trịnh Việt Thành, Chính ủy Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Phó Trưởng Ban chỉ đạo 515 tỉnh Khánh Hòa và lãnh đạo các sở, ban ngành địa phương.

Ảnh Đ/c Trịnh Việt Thành, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Khánh Hòa

Hội nghị đã được nghe Thượng tướng Đỗ Căn - Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị trình bày tóm tắt kết quả thực hiện Đề án tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ giai đoạn 2013 - 2020. Giai đoạn 2013 - 2020, công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin đã được triển khai đồng bộ, đạt hiệu quả thiết thực, góp phần tăng thêm niềm tin của Nhân dân, thân nhân liệt sĩ đối với Đảng, Nhà nước. Kết quả, từ năm 2013 - 2020, toàn quốc đã tìm kiếm, quy tập được 16.960 hài cốt liệt sĩ. Trong đó, ở trong nước là 8.201, ở Lào là 2.612, Campuchia là 6.147.

Ban Chỉ đạo quốc gia 515 đã ban hành kế hoạch thí điểm ứng dụng quy trình “Thu thập và xử lý dữ liệu thông tin về liệt sĩ còn thiếu thông tin” để xác định danh tích hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin ở nghĩa trang tỉnh Đắk Lắk; Kết quả, từ năm 2013 - 2020, đã tiếp nhận 38.217 mẫu hài cốt liệt sĩ và mẫu sinh phẩm thân nhân liệt sĩ, phân tích ADN được 23.355 mẫu, lưu trữ tại Trung tâm Lưu trữ cơ sở dữ liệu ADN; xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin được 4.134 trường hợp. Xác minh, kết luận bổ sung, đính chính thông tin được 1.260/1.736 ngôi mộ, đạt tỷ lệ 72,25% số mộ có một phần thông tin; 55,92% tổng số mộ trong nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Đắk Lắk. Về chế độ, chính sách và công tác bảo đảm được quy định và tổ chức thực hiện kịp thời, chặt chẽ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin trong tình hình mới.

Bên cạnh những kết quả đã được, vẫn còn những hạn chế về thực hiện Đề án tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ giai đoạn 2013 - 2020. Đó là: (1) Công tác rà soát, hoàn thiện hồ sơ, danh tính liệt sĩ; kết luận địa bàn, lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trong giai đoạn đầu còn lúng túng; chưa nắm chắc quy trình, phương pháp tiến hành; chưa hoàn thành theo đúng tiến độ; (2) Việc thu thập, kết nối, xác minh, kết luận thông tin chưa thực sự tích cực, khoa học. Nghiên cứu quy trình xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin, tiến độ còn chậm; các phương pháp sử dụng kỹ thuật gen còn hạn chế. (3) công tác tuyên truyền, vận động cung cấp thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ tiến hành chưa thường xuyên, sâu rộng; việc quản lý thông tin ở một số địa phương chưa chặt chẽ;

Ban Chỉ đạo quốc gia 515 tiếp tục quán triệt sâu sắc quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đối với công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin trong giai đoạn 2021 - 2025; tiép tục phát huy sức mạnh tổng hợp; mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế ưu tiên các nguồn lực với cơ chế, chính sách đặc biệt, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin. Hoàn thành, xây dựng, vận hành cơ sở dữ liệu quốc gia về liệt sĩ gắn với cơ sở dữ liệu nền địa lý; cơ bản hoàn thành kết luận địa bàn, lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trên phạm vi toàn quốc; phấn đấu mỗi năm tìm kiếm, quy tập được khoảng 1.500 hài cốt liệt sĩ; Ban hành, triển khai thực hiện quy trình xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin. Phấn đấu mỗi năm giám định ADN xác định khoảng 1.000 hài cốt liệt sĩ. Đến năm 2025, hoàn thành 50% việc xác minh, kết luận thông tin mộ liệt sĩ còn thiếu thông tin trong các nghĩa trang liệt sĩ bằng phương pháp thực chứng.

 Ảnh (Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam phát biểu chỉ đạo Hội nghị)

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam ghi nhận, biểu dương các cơ quan, đơn vị, địa phương đã phối hợp thực hiện tốt các đề án tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ giai đoạn 2013 - 2020 và đề nghị tất cả các cấp, ngành cần tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, nỗ lực làm tốt công tác quy tập hài cốt liệt sĩ và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin giai đoạn 2021 - 2025; phải xem công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin là nhiệm vụ chính trị quan trọng, là trách nhiệm của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, thể hiện sâu sắc đạo lý, truyền thống “Uống nước nhớ nguồn“, “Đền ơn đáp nghĩa” đối với công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ. Phó Thủ tướng cũng đề nghị các địa phương, đơn vị thường xuyên quan tâm đến công tác đền ơn đáp nghĩa, chăm lo cho các gia đình thương binh liệt sĩ.

Nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin giai đoạn 2013 – 2020 đã được khen thưởng tại Hội nghị.

TTTT

Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam - Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia 515; Thượng tướng Võ Minh Lương - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Thứ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Nguyễn Bá Hoan chủ trì hội nghị. Tại điểm cầu Khánh Hòa, đồng chí Nguyễn Tấn Tuân, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo 515 tỉnh Khánh Hòa chủ trì. Cùng dự có Đại tá Trịnh Việt Thành, Chính ủy Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Phó Trưởng Ban chỉ đạo 515 tỉnh Khánh Hòa và lãnh đạo các sở, ban ngành địa phương. Ảnh Đ/c Trịnh Việt Thành, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Khánh Hòa Hội nghị đã được nghe Thượng tướng Đỗ Căn - Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị trình bày tóm tắt kết quả thực

Tin khác cùng chủ đề

Các điểm du lịch ở Nha Trang hút khách dịp lễ
Sự phục hồi kinh tế-xã hội có tín hiệu tích cực
Hội nghị Tỉnh ủy Khánh Hòa lần thứ 10
Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa
          Thủ tướng yêu cầu khẩn trương giao kế hoạch vốn cho các chương trình mục tiêu quốc gia
Khánh Hòa phát động "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ" nhân dịp Xuân Nhâm Dần 2022

Gửi bình luận của bạn