Nhân kỷ niệm 62 năm ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng ngày 03/3/1959 - 03/3/2021) và 32 năm ngày Biên phòng toàn dân. Tại buổi lễ thành lập lực lượng Công an nhân dân vũ trang (CANDVT), nay là Bộ đội Biên phòng (BĐBP) (03/3/1959). Bác Hồ đến dự và có một số lời dặn, nhắn nhủ: “Thành lập được lực lượng CANDVT là một thành công về đoàn kết và giúp đỡ lẫn nhau giữa Bộ đội và Công an.
Sinh hoạt chính trị, tháng 3/2021: Những lời dặn và nhắn nhủ của Bác Hồ  với Bộ đội biên phòng
Sinh hoạt chính trị, tháng 3/2021: Những lời dặn và nhắn nhủ của Bác Hồ với Bộ đội biên phòng

Nhân kỷ niệm 62 năm ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng ngày 03/3/1959 - 03/3/2021) và 32 năm ngày Biên phòng toàn dân. Tại buổi lễ thành lập lực lượng Công an nhân dân vũ trang (CANDVT), nay là Bộ đội Biên phòng (BĐBP) (03/3/1959). Bác Hồ đến dự và có một số lời dặn, nhắn nhủ: “Thành lập được lực lượng CANDVT là một thành công về đoàn kết và giúp đỡ lẫn nhau giữa Bộ đội và Công an. Công an và Quân đội là hai cánh tay của nhân dân, của Đảng, của Chính phủ, phải đoàn kết chặt chẽ với nhau, giúp đỡ lẫn nhau, ra sức phát huy ưu điểm, khắc phục những tư tưởng không đúng. CANDVT hay Quân đội cũng thế, phải phục tùng sự lãnh đạo của Đảng từ trên xuống dưới. Nhất định phải như thế”.

Bác nói: Công an và Quân đội phải cảnh giác, phải kiên quyết trấn áp kẻ địch bên trong và kẻ địch bên ngoài. Phải dựa vào nhân dân mới hoàn thành được tốt nhiệm vụ; khi tổ chức được dân, đoàn kết được dân thì việc gì cũng làm được. CANDVT phải luôn luôn giúp đỡ, tổ chức, giáo dục nhân dân làm cho mọi người dân đều là người giúp việc của mình như thế mới có kết quả, nhất là ở nơi đồng bào thiểu số, phải chú ý đến phong tục tập quán của đồng bào, luôn giúp đỡ, giáo dục đồng bào, làm cho đồng bào tin yêu, mến phục cán bộ thì đồng bào sẽ hết sức giúp đỡ, có khi hy sinh cả cho ta. Đối với những đơn vị ở biên thùy hay ở các hải đảo, việc ấy phải hết sức chú ý, phải giúp đỡ dân, ngày thường tìm mọi cách giáo dục họ, giúp đỡ, tổ chức họ. Muốn làm như thế phải nắm vững chính sách đối với đồng bào thiểu số, điều đó rất cần thiết. Một điểm nữa là phải cần kiệm xây dựng Quân đội, đối với Công an cũng phải như thế không nên đặt ra nhiều bàn giấy, nhiều máy chữ, tránh quan liêu, vô ích, không thiết thực, phải nhớ là cần kiệm. Một điểm nữa là đối với các anh em ở những nơi hẻo lánh, gian khổ, ra một bước phải trèo núi, lội khe thì cấp trên phải chú ý nhiều hơn đối với những đơn vị ở thành phố. Nhưng đồng thời, các đơn vị ấy cũng phải có tinh thần kiên trì và tự lực cánh sinh một phần nào đó. Ví dụ: Đóng quân ở chỗ nào thì phải trồng rau, trồng khoai, trồng sắn mà ăn, nuôi gà, nuôi lợn để tự cải thiện đời sống của mình. Cấp trên phải chú ý đến đời sống vật chất và tinh thần của chiến sĩ, nhưng chiến sĩ cũng phải có sáng kiến để cải thiện đời sống của bản thân mình.

Cũng tại Đại hội thi đua CANDVT (nay là BĐBP) lần thứ nhất năm 1962, Bác Hồ đã đến dự, động viên Đại hội: Bác thay mặt Trung ương Đảng và Chính phủ đến thăm các đại biểu tại Đại hội. Đại bộ phận các chú công tác ngoài đảo, ở biên giới, xa đồng bằng, xa thành phố nên Trung ương Đảng, Chính phủ và Bác rất quan tâm đến các chú. Bác không được báo cáo tường tận, Bác chỉ nêu những ưu điểm của các chú và nêu mấy điểm các chú phải chú ý cố gắng hơn nữa.

Thứ nhất, các chú đã giúp cho cán bộ ở địa phương, giúp cho nhân dân địa phương hoàn thành nhiệm vụ mà Đảng và Chính phủ giao cho địa phương. Ví dụ như tổ chức hợp tác xã kết hợp với cải cách dân chủ ở miền núi, các chú làm cũng khá. Trước đây, đồng bào sống thiếu vệ sinh, ở tản mát, không có tổ chức, nay các chú giúp đồng bào tổ chức thành những xóm, ấp, mường, bản như thế là tốt, hoặc là giúp huấn luyện dân quân địa phương, giúp địa phương duy trì, giữ gìn trật tự trị an, trấn áp bọn thổ phỉ, bọn phản cách mạng và còn giúp cho các hợp tác xã trong mùa màng mấy vạn ngày công, đó là những điểm tốt. Còn điểm tốt nữa là về tăng gia sản xuất, tiết kiệm, tự lực cánh sinh. Bác nghe báo cáo có đơn vị tự túc được 50% về thức ăn, có chỗ tự túc được 3 tháng lương thực, thế là tốt. Có một điều Bác rất bằng lòng là nghe nói tất cả các đơn vị đã tổ chức giúp cho địa phương xây dựng được hơn 100 chi bộ Đảng và 300 chi đoàn thanh niên. Cái đó rất tốt và rất đáng khen.

Bác dặn các chú mấy điểm sau này phải ra sức tăng cường hơn nữa, Trước hết, phải luôn luôn nâng cao tinh thần cảnh giác và sẵn sàng chiến đấu, các chú cảnh giác thôi vẫn chưa đủ mà phải làm cho nhân dân cùng cảnh giác và giúp đỡ mình, đơn vị mình trong công việc.

Thứ hai, tổ chức và kế hoạch công tác phải tăng cường hơn nữa, các chú cũng đã làm khá trong công tác bảo vệ biên giới nhưng nghe nói cũng còn non. Mà còn non thì các chú cán bộ phụ trách phải có phần trách nhiệm khá lớn đấy.

Thứ ba, phải đoàn kết, đoàn kết chặt chẽ, đoàn kết nội bộ, đoàn kết quân dân. Các chú đóng quân ở nhiều nơi là vùng đồng bào thiểu số, cho nên phải làm đầy đủ chính sách dân tộc, phải làm cho khéo.
Thứ tư, phải cố gắng học tập chính trị, học tập nghiệp vụ, quân sự, học văn hóa và thời sự.

Thứ năm, phong trào thi đua phải bền bỉ liên tục. Các chú có thi đua và có thành tích đấy, nhưng Bác dặn phải bền bỉ và liên tục. Bác rất bằng lòng nghe nói trong các đơn vị có 29% là đảng viên, 60% là đoàn viên. Thế là cả Đảng và Đoàn gần 90%. Trong Bộ đội như thế là một lực lượng rất mạnh. Đó là cái hạt nhân, là cái căn bản rất mạnh. Tăng cường công tác Đảng, công tác Đoàn thì công tác nghiệp vụ và các công tác sẽ tăng tiến hết. Những ưu điểm mà Bác kể trên và những điểm Bác dặn, các chú phải có công tác kiểm tra, đôn đốc cho tốt.Bác nói ít mà các chú nhớ và làm được những điều Bác nói là tốt rồi. Bác kết luận, nếu các chú phát triển được những ưu điểm mà các chú đã có, làm đúng những điểm mà Bác nhắn nhủ là các chú góp phần xứng đáng vào công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc và đấu tranh hòa bình thống nhất nước nhà.

Thấm nhuần lời dạy cuả Người, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh BĐBP đã phát động phong trào thi đua "Học tập và làm theo lời dạy của Bác Hồ đối với BĐBP". Lời Bác vang vọng khắp non sông, trên khắp nẻo đường biên cương của Tổ quốc.

Trải qua 62 năm vừa công tác, vừa chiến đấu, vừa xây dựng, lực lượng BĐBP trưởng thành về mọi mặt. Làm theo lời dạy của Bác Hồ kính yêu, cán bộ chiến sĩ CANDVT trước đây, nay là BĐBP luôn nêu cao tinh thần chịu đựng gian khổ, khắc phục khó khăn, dựa vào nhân dân để hoàn thành tốt nhiệm vụ quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia, kiên cường dũng cảm trong chiến đấu, phối hợp với các lực lượng đánh bại kẻ thù xâm lược, giữ vững biên cương bờ cõi của Tổ quốc; mưu trí, sáng tạo trong tấn công tội phạm, giữ vững an ninh trật tự trên các tuyến biên giới. Lớp lớp cán bộ, chiến sĩ BĐBP xung phong vào chiến trường chi viện cho lực lượng an ninh vũ trang miền Nam; làm nhiệm vụ quốc tế giúp bạn. Sau chiến thắng 30/4/1975lại phấn khởi lên đường triển khai nhiệm vụ bảo vệ biên giới trên địa bàn cả nước; tham gia xây dựng củng cố cơ sở chính trị ở địa bàn biên giới; hướng dẫn, giúp đỡ nhân dân làm kinh tế, xóa đói giảm nghèo, xóa mù chữ, nâng cao trình độ dân trí cho đồng bào các dân tộc; cứu giúp nhân dân trong thiên tai bão lũ, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn.

Từ đầu năm 2020 đến nay, cùng với cả nước, BĐBP nỗ lực thực hiện “nhiệm vụ kép”, vừa quản lý bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia và đấu tranh phòng, chống tội phạm, vừa là lực lượng chủ công trong ngăn chặn dịch Covid-19 xâm nhập qua biên giới, thực hiện phương châm “chống dịch như chống giặc”. Đảng ủy, Bộ tư lệnh BĐBP đã điều động gần 1.700 CB,CS từ BĐBP các tỉnh tuyến biên giới đất liền; phối hợp với các lực lượng chức năng trực tiếp tuần tra, chốt chặn, kiểm soát chặt chẽ đường mòn, lối mở dọc biên giới, PCD Covid-19, có những địa hình hiểm trở, khí hậu khắc nghiệt, thiếu thốn về điều kiện sinh hoạt... CB, CS BĐBP đã vượt qua nhiều khó khăn, gian khổ với quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước, quân đội và nhân dân giao phó. Ngoài việc phải ăn ở tạm bợ, thiếu thốn nhiều thứ, thậm chí là nhiều nguy hiểm khi bị rắn độc, côn trùng có độc tấn công, thậm chí là phải xa gia đình và người thân dài ngày, nhiều đồng chí có người thân từ trần, vợ sinh nở hay con ốm đau cũng không thể về, không ít đồng chí phải hoãn việc cưới vợ, nhiều đồng chí sẽ không được đón Tết cổ truyền đầm ấm cùng gia đình, thậm chí không được đón Tết tại đồn, mà phải túc trực tại các tổ, chốt biên cương, bởi với họ, Đồn là nhà, biên giới là quê hương, đồng bào các dân tộc là anh em ruột thịt.

Để bộ đội yên tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó, tiếp tục giữ vững quyết tâm bám trụ bảo vệ biên giới và pḥng, chống XNC trái phép, ngăn dịch Covid-19 xâm nhập thì bên cạnh làm tốt công tác giáo dục cho mọi CB, CS quán triệt sâu sắc nhiệm vụ, từ đó xác định trách nhiệm cống hiến vì sự bình yên của Tổ quốc và nhân dân; các đơn vị đã kịp thời động viên cán bộ, chiến sĩ trực tại các tổ, chốt được đón Tết Tân Sửu 2021 đầy đủ, chu đáo; thăm hỏi, chúc Tết, tặng quà gia đình có công, đối tượng chính sách, gia đình CB, CS đặc biệt khó khăn, cán bộ đang điều trị tại các bệnh viện, giúp gia đình CB, CS đón Tết đầy đủ để bộ đội yên tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Là cơ quan tham mưu trên lĩnh Tuyên giáo của Đảng, Ban đã phối hợp Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tham mưu cho Tỉnh ủy, chỉ đạo các cấp ủy đảng, tổ chức chính trị - xã hội kịp thời, định hướng công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo cho đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân; nắm vững tình hình an ninh chính trị, trật tự và an toàn xã hội; triển khai các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác Biên phòng địa phương, nhằm bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới biển gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, xây dựng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, phát huy sức mạnh tổng hợp để xây dựng nền biên phòng toàn dân ngày càng vững chắc;vận động nhân dân phát huy truyền thống yêu nước, chấp hành nghiêm chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nêu cao tinh thần cảnh giác, tích cực tham gia đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu phá hoại của các thế lực thù địch; thường xuyên học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, một lòng đi theo con đường mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân Việt Nam đã dày công vun đắp.

Phát huy, phẩm chất Bộ đội Cụ H, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã quan tâm lãnh đạo, thực hiện cuộc vân động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng xứng danh Bộ đội Cụ Hồ, triển khai tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh sâu rộng tới các đơn vị và coi đây là một trong những tiêu chí quan trọng để đánh giá chất lượng hoàn thành nhiệm vụ của mỗi tập thể và cá nhân. Để đạt được kết quả trên, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP đã tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các tổ chức cơ sở đảng và cán bộ, đảng viên; đồng thời coi trọng công tác giáo dục truyền thống của Đảng, của dân tộc, quân đội, không ngừng nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống, đề cao trách nhiệm, rèn luyện ý thức kỷ luật cho cán bộ, chiến sĩ trong toàn lực lượng; tích cực tham gia các chương trình phối hợp; giúp xóa đói giảm nghèo, khắc phục hậu quả thiên tai, phát triển kinh tế - xã hội; đẩy mạnh công tác chống mù chữ, củng cố kết quả phổ cập giáo dục tiểu học và phát triển trung tâm học tập cộng đồng khu ven biển, hải đảo, nổi bật là tấm gương Thượng úy quân nhân chuyên nghiệp Nguyễn Văn Tưởng, nhân viên vận động quần chúng Đồn Biên phòng Cầu Bóng (Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh), đã thầm lặng hơn 10 năm đứng lớp dạy cho các em nhỏ tại tổ dân phố Trường Phúc 19, P. Vĩnh Phước, TP. Nha Trang, đồng chí Nguyễn Văn Tưởng đã nhiều lần được Đảng ủy, Bộ đội Biên Phòng, Trung ương tặng bằng khen đã có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, được lan tỏa sâu rộng, góp phần xây dựng tình quân dân ngày càng gắn bó, làm cho hình ảnh, phẩm chất tốt đẹp của chiến sĩ Bộ đội Cụ Hồ luôn tỏa sáng trong lòng dân.

 

Nhận rõ trách nhiệm trên, cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh không ngừng phấn đấu học tập và rèn luyện nâng cao bản lĩnh chính trị, vượt qua khó khăn, thách thức, góp phần xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ Đảng, Nhà nước, chính phủ và nhân dân giao phó.

Nhân kỷ niệm 62 năm ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng ngày 03/3/1959 - 03/3/2021) và 32 năm ngày Biên phòng toàn dân, Tôi xin được đọc một bài thơ của tác giả Văn Chiến, đăng ngày 22/2/2021 trên Báo Quân đội Nhân dân Việt Nam gửi tặng cán bộ và chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Giang luôn bám chốt, giữ vững tuyến đầu.

Bài thơ có tựa đề: “LẤP LÁNH GIỮA BIÊN CƯƠNG”
Nếu có dịp mời em lên biên giới
Em sẽ thấy trân quý làm sao những người lính biên phòng
Trong bão tuyết vẫn vững vàng bám chốt
Tuần tra đêm ngày mặc gió gội, mưa dầm, giá lạnh đêm đông
Em đừng hỏi các anh có lạnh không?
Nhìn ánh mắt cháy rực quyết tâm kia, chắc em cũng không còn than lạnh nữa
Chỉ ước sao có trăm ngàn ánh lửa
Luôn quẩn bám theo sưởi ấm bước chân đồng.
Em sẽ thôi không hỏi các anh có lạnh không?
Bởi khi nguy cơ dịch Covid-19 tràn sang vẫn còn nhức nhối
Đã nhận lệnh là đi! Những người lính biên cương chẳng biết sờn lòng.
Em cũng không còn hỏi các anh có lạnh không?
Khi thấy ngôi sao trên vai vẫn ánh lên lấp lánh
Bộ quân phục kia có bạc đi vì ngâm trong giá lạnh
Biên giới vẫn bình yên là lòng các anh đã ấm thêm rồi.
Những người lính Cụ Hồ nơi vùng biên thật đẹp! phải không em ơi!./.

Nhân kỷ niệm 62 năm ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng ngày 03/3/1959 - 03/3/2021) và 32 năm ngày Biên phòng toàn dân. Tại buổi lễ thành lập lực lượng Công an nhân dân vũ trang (CANDVT), nay là Bộ đội Biên phòng (BĐBP) (03/3/1959). Bác Hồ đến dự và có một số lời dặn, nhắn nhủ: “Thành lập được lực lượng CANDVT là một thành công về đoàn kết và giúp đỡ lẫn nhau giữa Bộ đội và Công an. Công an và Quân đội là hai cánh tay của nhân dân, của Đảng, của Chính phủ, phải đoàn kết chặt chẽ với nhau, giúp đỡ lẫn nhau, ra sức phát huy ưu điểm, khắc phục những tư tưởng không đúng. CANDVT hay Quân đội cũng thế, phải phục tùng sự lãnh đạo của Đảng từ trên xuống dưới. Nhất định phải như thế

Tin khác cùng chủ đề

Tác phẩm “Đạo đức cách mạng” với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng hiện nay

Gửi bình luận của bạn