Sáng 7-3, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức hội nghị toàn quốc lần thứ 2 triển khai luật, nghị quyết của Kỳ họp thứ 6 và Kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khóa XV. Hội nghị được kết nối trực tuyến đến 63 điểm cầu tại các tỉnh, thành phố trong cả nước. Các ông: Hà Quốc Trị - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Lê Hữu Trí - Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì tại điểm cầu tỉnh Khánh Hòa.

Hội nghị toàn quốc triển khai luật, nghị quyết của Kỳ họp thứ 6 và Kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khóa XV
Hội nghị toàn quốc triển khai luật, nghị quyết của Kỳ họp thứ 6 và Kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khóa XV

Sáng 7-3, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức hội nghị toàn quốc lần thứ 2 triển khai luật, nghị quyết của Kỳ họp thứ 6 và Kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khóa XV. Hội nghị được kết nối trực tuyến đến 63 điểm cầu tại các tỉnh, thành phố trong cả nước. Các ông: Hà Quốc Trị - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Lê Hữu Trí - Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì tại điểm cầu tỉnh Khánh Hòa.

Quang cảnh tại điểm cầu Khánh Hòa
Quang cảnh tại điểm cầu Khánh Hòa

Tại hội nghị, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã quán triệt những điểm mới, nội dung trọng tâm, các nhiệm vụ Quốc hội giao; làm rõ trách nhiệm của các cơ quan, xác định rõ tiến độ và yêu cầu trong tổ chức thi hành 9 luật, 10 nghị quyết đã được Quốc hội thông qua tại của Kỳ họp thứ 6 và Kỳ họp bất thường lần thứ 5 để Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương và các cơ quan, tổ chức liên quan triển khai thực hiện. Hội nghị còn tạo sự đồng bộ, thống nhất giữa các cơ quan trong việc tổ chức triển khai nhằm đảm bảo đưa các luật, nghị quyết đi vào cuộc sống, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội đất nước. Các đại biểu dự hội nghị đã trao đổi, thảo luận nhiều vấn đề nhằm triển khai hiệu quả các luật, nghị quyết đã được Quốc hội thông qua.

Bế mạc hội nghị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nêu rõ: Khối lượng công việc cần tiếp tục thực hiện nhằm sớm triển khai, thi hành các luật, nghị quyết đã được Quốc hội thông qua là rất lớn; đặc biệt, nhiều luật của Kỳ họp thứ 6 và Kỳ họp bất thường lần thứ 5 có số lượng điều luật, nội dung giao Chính phủ, các cơ quan quy định vừa nhiều, vừa khó, vừa đòi hỏi cao về tiến độ; đòi hỏi sự tập trung, nỗ lực, quyết tâm rất lớn của các cơ quan. Bên cạnh nhấn mạnh các nhiệm vụ trọng tâm của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và các cơ quan, ban, ngành Trung ương trong triển khai các luật, nghị quyết, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ còn yêu cầu chính quyền địa phương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chủ động rà soát, nghiên cứu, chuẩn bị điều kiện cần thiết và tổ chức thực hiện các thẩm quyền, nhiệm vụ được giao, nhất là những thẩm quyền, nhiệm vụ mới được bổ sung trong các luật, nghị quyết của Quốc hội; cơ chế, chính sách thí điểm, đặc thù được áp dụng tại địa phương mình…

HẢI LĂNG

Sáng 7-3, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức hội nghị toàn quốc lần thứ 2 triển khai luật, nghị quyết của Kỳ họp thứ 6 và Kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khóa XV. Hội nghị được kết nối trực tuyến đến 63 điểm cầu tại các tỉnh, thành phố trong cả nước. Các ông: Hà Quốc Trị - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Lê Hữu Trí - Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì tại điểm cầu tỉnh Khánh Hòa. Quang cảnh tại điểm cầu Khánh Hòa Tại hội nghị, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã quán triệt những điểm mới, nội dung trọng tâm, các nhiệm vụ Quốc hội giao; làm rõ trách nhiệm của các cơ quan, xác định rõ

Tin khác cùng chủ đề

10 sự kiện tiêu biểu của Quốc hội Việt Nam năm 2021
          Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp Thủ tướng Nhật Bản
TỔNG THUẬT NGÀY 01/6: QUỐC HỘI THẢO LUẬN VỀ KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KT-XH VÀ NSNN NĂM 2021, TỔNG KẾT VIỆC THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT 42/2017/QH14 CỦA QUỐC HỘI
Ngày 7-4: Sẽ diễn ra kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh Khánh Hòa khóa VII
TỔNG THUẬT SÁNG 02/6: QUỐC HỘI TIẾP TỤC THẢO LUẬN VỀ KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KT-XH VÀ NSNN NĂM 2021, TỔNG KẾT VIỆC THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT 42/2017/QH14 CỦA QUỐC HỘI
Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Khánh Hòa đã tích cực, đóng góp nhiều ý kiến chất lượng tại Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV

Gửi bình luận của bạn