Thường trực HĐND tỉnh Khánh Hòa vừa có thông báo về kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khóa VII. Theo đó, kỳ họp sẽ diễn ra ngày 7-4 tại hội trường UBND tỉnh.

Ngày 7-4: Sẽ diễn ra kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh Khánh Hòa khóa VII
Ngày 7-4: Sẽ diễn ra kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh Khánh Hòa khóa VII

Thường trực HĐND tỉnh Khánh Hòa vừa có thông báo về kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khóa VII. Theo đó, kỳ họp sẽ diễn ra ngày 7-4 tại hội trường UBND tỉnh.


Tại kỳ họp này, HĐND tỉnh sẽ xem xét, thông qua 4 nghị quyết quy phạm pháp luật quy định các vấn đề về: Chế độ, chính sách đối với Công an xã bán chuyên trách kết thúc nhiệm vụ tiếp tục tham gia bảo vệ an ninh, trật tự; chính sách hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa; mức chi giải thưởng báo chí; một số chính sách hỗ trợ chuyển đổi cây trồng trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022-2025. Bên cạnh đó, HĐND tỉnh cũng sẽ xem xét thông qua nhiều nghị quyết thông thường liên quan đến: Điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2022; danh mục các công trình, dự án thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì mục đích lợi ích quốc gia, công cộng; danh mục các công trình, dự án chuyển mục đích sử dụng đất lúa, đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ sang mục đích khác; chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện dự án hồ chứa nước Sơn Trung; chính sách hỗ trợ tiền ăn đối với người phải điều trị nhiễm Covid-19 tại cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh; quyết định chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư nhiều dự án quan trọng.


HẢI LĂNG

 

Thường trực HĐND tỉnh Khánh Hòa vừa có thông báo về kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khóa VII. Theo đó, kỳ họp sẽ diễn ra ngày 7-4 tại hội trường UBND tỉnh. Tại kỳ họp này, HĐND tỉnh sẽ xem xét, thông qua 4 nghị quyết quy phạm pháp luật quy định các vấn đề về: Chế độ, chính sách đối với Công an xã bán chuyên trách kết thúc nhiệm vụ tiếp tục tham gia bảo vệ an ninh, trật tự; chính sách hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa; mức chi giải thưởng báo chí; một số chính sách hỗ trợ chuyển đổi cây trồng trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022-2025. Bên cạnh đó, HĐND tỉnh cũng sẽ xem xét thông qua nhiều nghị quyết thông thường liên quan đến: Điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2022; danh mục các c&o

Tin khác cùng chủ đề

10 sự kiện tiêu biểu của Quốc hội Việt Nam năm 2021
          Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp Thủ tướng Nhật Bản
TỔNG THUẬT NGÀY 01/6: QUỐC HỘI THẢO LUẬN VỀ KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KT-XH VÀ NSNN NĂM 2021, TỔNG KẾT VIỆC THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT 42/2017/QH14 CỦA QUỐC HỘI
TỔNG THUẬT SÁNG 02/6: QUỐC HỘI TIẾP TỤC THẢO LUẬN VỀ KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KT-XH VÀ NSNN NĂM 2021, TỔNG KẾT VIỆC THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT 42/2017/QH14 CỦA QUỐC HỘI
Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Khánh Hòa đã tích cực, đóng góp nhiều ý kiến chất lượng tại Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV
Thông cáo báo chí phiên khai mạc kỳ họp bất thường lần thứ nhất, Quốc hội khóa XV

Gửi bình luận của bạn