Trong phiên bế mạc Kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh Khánh Hòa khóa VII, HĐND tỉnh đã dành thời gian thực hiện các hoạt động giám sát tại kỳ họp. Phóng viên Báo Khánh Hòa đã phỏng vấn các vị Thường trực HĐND tỉnh về một số vấn đề liên quan đến hoạt động giám sát của HĐND tỉnh.

HĐND tỉnh Khánh Hòa: Giám sát có trọng tâm, thực chất và hiệu quả
HĐND tỉnh Khánh Hòa: Giám sát có trọng tâm, thực chất và hiệu quả

Ông NGUYỄN KHẮC TOÀN - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Khánh Hòa: Đổi mới, nâng cao chất lượng giám sát

Giám sát là nhiệm vụ quan trọng, là một trong những chức năng chính yếu của HĐND. Có thể khẳng định, hoạt động giám sát của HĐND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh, các ban của HĐND tỉnh, các tổ đại biểu HĐND tỉnh và đại biểu HĐND tỉnh thời gian qua đã được quan tâm triển khai thường xuyên, có nhiều đổi mới theo hướng cụ thể hóa, thực chất và hiệu quả, đi vào những vấn đề trọng tâm, bức thiết, được cử tri, dư luận quan tâm. Các cuộc giám sát chuyên đề đã được cụ thể hóa bằng các nghị quyết, được đại biểu HĐND tỉnh thông qua tại các kỳ họp đã tạo cơ sở pháp lý quan trọng để đại biểu HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện các kiến nghị, kết luận sau giám sát, góp phần tạo chuyển biến tích cực về mặt nhận thức, hành động và cách thức tổ chức thực hiện của cơ quan giám sát và đối tượng chịu sự giám sát, mang lại kết quả tích cực.

Ông NGUYỄN KHẮC TOÀN - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh
Ông Nguyễn Khắc Toàn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Khánh Hòa

- Tại kỳ họp này, lần đầu tiên HĐND tỉnh tiến hành xem xét Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình giám sát của HĐND tỉnh và Thường trực HĐND tỉnh trong năm trước, ông có thể chia sẻ thêm về kết quả giám sát của cơ quan dân cử tỉnh trong năm 2022?

- Trong năm 2022, HĐND tỉnh đã tổ chức giám sát 2 chuyên đề, gồm: “Công tác quản lý và sử dụng quỹ đất công ích 5% trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa” và “Tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 07 năm 2018 của HĐND tỉnh về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 05 năm 2012 của HĐND tỉnh về Quy hoạch phát triển hệ thống giáo dục và đào tạo tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2012 - 2020 và tầm nhìn đến năm 2025”. Các ban của HĐND tỉnh đã thực hiện giám sát 7 chuyên đề liên quan đến các vấn đề phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh. Các đoàn giám sát đã phát hiện, nêu ra nhiều khó khăn, vướng mắc, bất cập trong các lĩnh vực; qua đó kịp thời kiến nghị, đề xuất các giải pháp và đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương khẩn trương phối hợp khắc phục.

Cùng với đó, hoạt động giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân cũng được Thường trực HĐND tỉnh chú trọng thực hiện, phát huy hiệu quả. Trong năm 2022, Thường trực HĐND tỉnh đã phân công Ban Pháp chế HĐND tỉnh tiến hành 2 đợt giám sát quá trình giải quyết đối với 5 đơn (1 đơn trên địa bàn huyện Khánh Vĩnh và 4 đơn trên địa bàn TP. Nha Trang). Qua giám sát, Thường trực HĐND tỉnh đã kịp thời phát hiện, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của địa phương trong quá trình giải quyết đơn của công dân; kiến nghị nâng cao trách nhiệm trong công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, đảm bảo đúng quy định của pháp luật về thẩm quyền và trình tự, thủ tục. Đồng thời, kết quả giám sát là cơ sở quan trọng để Thường trực HĐND tỉnh lưu đơn, góp phần rút ngắn quá trình xử lý đơn thư.

Một trong những hoạt động giám sát luôn nhận được sự quan tâm từ đông đảo cử tri và nhân dân là chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp. Việc lựa chọn “đúng”, “trúng” những vấn đề trọng tâm, bức xúc, phù hợp với yêu cầu của thực tế đã làm cho hoạt động giám sát đi vào đời sống xã hội, được cử tri và nhân dân ghi nhận, đánh giá cao. Kết thúc phiên chất vấn, HĐND tỉnh đã ban hành nghị quyết về hoạt động chất vấn, trong đó đặt ra yêu cầu, giải pháp cụ thể và thời hạn hoàn thành để các cơ quan thực hiện. Đây cũng là một trong những điểm mới quan trọng, giúp cho việc giám sát thực hiện lời hứa sau chất vấn có căn cứ, kịp thời, khả thi.

- Tại kỳ họp này, HĐND tỉnh đã quyết định lựa chọn một số vấn đề để giám sát chuyên đề trong năm 2024, xin ông cho biết thêm về chuyên đề được lựa chọn?

- Tại kỳ họp này, HĐND tỉnh đã thông qua 2 nghị quyết thành lập các đoàn giám sát chuyên đề của HĐND tỉnh trong năm 2023 về: Kết quả thực hiện chính sách pháp luật về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho người dân khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh và việc triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh.

Trên cơ sở hướng dẫn của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về các tiêu chí lựa chọn chuyên đề giám sát của HĐND, Thường trực HĐND, ban của HĐND, tổ đại biểu HĐND, đại biểu HĐND và thực tiễn của địa phương, tại kỳ họp này, HĐND tỉnh đã thảo luận, quyết định lựa chọn 2 chuyên đề giám sát của HĐND tỉnh trong năm 2024. Đó là: Giám sát công tác quản lý, sử dụng, khai thác các công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh; Giám sát việc thực hiện quy hoạch thủy sản để đẩy mạnh phát triển kinh tế biển tương xứng với tiềm năng, lợi thế của tỉnh theo Nghị quyết số 73/NQ-HĐND ngày 7-12-2020 của HĐND tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2021 - 2025.

- Trân trọng cảm ơn ông!

HẢI LĂNG (Thực hiện)

Ông NGUYỄN KHẮC TOÀN - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Khánh Hòa: Đổi mới, nâng cao chất lượng giám sát Giám sát là nhiệm vụ quan trọng, là một trong những chức năng chính yếu của HĐND. Có thể khẳng định, hoạt động giám sát của HĐND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh, các ban của HĐND tỉnh, các tổ đại biểu HĐND tỉnh và đại biểu HĐND tỉnh thời gian qua đã được quan tâm triển khai thường xuyên, có nhiều đổi mới theo hướng cụ thể hóa, thực chất và hiệu quả, đi vào những vấn đề trọng tâm, bức thiết, được cử tri, dư luận quan tâm. Các cuộc giám sát chuyên đề đã được cụ thể hóa bằng các nghị quyết, được đại biểu HĐND tỉnh thông qua tại các kỳ họp đã tạo cơ sở pháp lý quan trọng để đại biểu

Tin khác cùng chủ đề

10 sự kiện tiêu biểu của Quốc hội Việt Nam năm 2021
          Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp Thủ tướng Nhật Bản
TỔNG THUẬT NGÀY 01/6: QUỐC HỘI THẢO LUẬN VỀ KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KT-XH VÀ NSNN NĂM 2021, TỔNG KẾT VIỆC THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT 42/2017/QH14 CỦA QUỐC HỘI
Ngày 7-4: Sẽ diễn ra kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh Khánh Hòa khóa VII
TỔNG THUẬT SÁNG 02/6: QUỐC HỘI TIẾP TỤC THẢO LUẬN VỀ KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KT-XH VÀ NSNN NĂM 2021, TỔNG KẾT VIỆC THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT 42/2017/QH14 CỦA QUỐC HỘI
Thông cáo báo chí phiên khai mạc kỳ họp bất thường lần thứ nhất, Quốc hội khóa XV

Gửi bình luận của bạn