Chiều 15-4, các ông: Hà Quốc Trị - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh; Lê Hữu Trí - Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì buổi làm việc của đoàn giám sát Đoàn ĐBQH tỉnh với UBND tỉnh về thực hiện chính sách, pháp luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016 - 2021. Cùng dự có các ông: Lê Hữu Hoàng - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; bà Phạm Thị Xuân Trang - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.

Giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tại UBND tỉnh
Giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tại UBND tỉnh

Chiều 15-4, các ông: Hà Quốc Trị - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh; Lê Hữu Trí - Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì buổi làm việc của đoàn giám sát Đoàn ĐBQH tỉnh với UBND tỉnh về thực hiện chính sách, pháp luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016 - 2021. Cùng dự có các ông: Lê Hữu Hoàng - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; bà Phạm Thị Xuân Trang - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.

 

Ông Hà Quốc Trị kết luận hội nghị
Ông Hà Quốc Trị kết luận hội nghị


Theo báo cáo của UBND tỉnh, giai đoạn 2016 - 2021, UBND tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn trong việc lập, thẩm định, chấp hành dự toán, quyết toán ngân sách nhà nước bao gồm kế hoạch đầu tư công hàng năm và trung hạn; thẩm định kế hoạch tài chính - ngân sách giai đoạn 2016 - 2020 và giai đoạn 2021 - 2025 đảm bảo đúng quy định, hướng dẫn của các cơ quan Trung ương. Đồng thời, tổ chức thực hiện công tác quy hoạch, đầu tư, đấu thầu theo quy định. Việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý, sử dụng vốn nhà nước của các chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình mục tiêu; thành lập, quản lý và sử dụng các quỹ tài chính ngoài ngân sách nhà nước; giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính cho các cơ quan, tổ chức; huy động, quản lý các khoản vay, trả nợ công, bù đắp bội chi ngân sách nhà nước; quản lý, sử dụng tài sản nhà nước… được thực hiện thường xuyên. Tuy nhiên, vẫn còn một số tồn tại, hạn chế; tình trạng lãng phí vẫn xảy ra trên một số lĩnh vực như: chi thường xuyên, đầu tư xây dựng, quản lý, sử dụng đất đai…


Tại buổi làm việc, đoàn giám sát yêu cầu UBND tỉnh cần có đánh giá cụ thể về những ưu điểm, hạn chế, khó khăn và nêu kiến nghị, đề xuất hướng giải quyết trên tất cả các mặt thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, nhất là việc quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước, các vấn đề liên quan đến đầu tư công, công tác lập quy hoạch và quản lý, sử dụng tài sản nhà nước… Đoàn đề nghị UBND tỉnh tiếp thu những góp ý, bổ sung, hoàn thiện báo cáo gửi Đoàn ĐBQH tỉnh. Đồng thời, chỉ đạo các địa phương, đơn vị khẩn trương hoàn thành, gửi báo cáo theo yêu cầu cho Đoàn ĐBQH tỉnh trước ngày 22-4.


Đ. Lâm


 

Chiều 15-4, các ông: Hà Quốc Trị - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh; Lê Hữu Trí - Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì buổi làm việc của đoàn giám sát Đoàn ĐBQH tỉnh với UBND tỉnh về thực hiện chính sách, pháp luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016 - 2021. Cùng dự có các ông: Lê Hữu Hoàng - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; bà Phạm Thị Xuân Trang - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.   Ông Hà Quốc Trị kết luận hội nghị Theo báo cáo của UBND tỉnh, giai đoạn 2016 - 2021, UBND tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn trong việc lập, thẩm định, chấp hành dự toán, quyết toán ngân sách nhà

Tin khác cùng chủ đề

10 sự kiện tiêu biểu của Quốc hội Việt Nam năm 2021
          Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp Thủ tướng Nhật Bản
TỔNG THUẬT NGÀY 01/6: QUỐC HỘI THẢO LUẬN VỀ KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KT-XH VÀ NSNN NĂM 2021, TỔNG KẾT VIỆC THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT 42/2017/QH14 CỦA QUỐC HỘI
Ngày 7-4: Sẽ diễn ra kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh Khánh Hòa khóa VII
TỔNG THUẬT SÁNG 02/6: QUỐC HỘI TIẾP TỤC THẢO LUẬN VỀ KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KT-XH VÀ NSNN NĂM 2021, TỔNG KẾT VIỆC THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT 42/2017/QH14 CỦA QUỐC HỘI
Thông cáo báo chí phiên khai mạc kỳ họp bất thường lần thứ nhất, Quốc hội khóa XV

Gửi bình luận của bạn