Ngày 1/8/2017, Trường Chính trị tỉnh đã tổ chức Hội thảo Khoa học về Nâng cao chất lượng bài giảng cho đội ngũ giảng viên, báo cáo viên giảng dạy lý luận chính trị và quản lý nhà nước. Tham dự Hội thảo, có đại diện của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Sở Nội vụ; lãnh đạo các Trung tâm bồi dưỡng chính trị, ban tuyên giáo các huyện, thị, thành phố và giảng viên thuộc các khoa của trường Chính trị tỉnh.
Trường Chính trị tỉnh Khánh Hòa: Tổ chức Hội thảo Khoa học về Nâng cao chất lượng bài giảng cho đội ngũ giảng viên, báo cáo viên giảng dạy lý luận chính trị và quản lý nhà nước
Trường Chính trị tỉnh Khánh Hòa: Tổ chức Hội thảo Khoa học về Nâng cao chất lượng bài giảng cho đội ngũ giảng viên, báo cáo viên giảng dạy lý luận chính trị và quản lý nhà nước
Ngày 1/8/2017, Trường Chính trị tỉnh đã tổ chức Hội thảo Khoa học về Nâng cao chất lượng bài giảng cho đội ngũ giảng viên, báo cáo viên giảng dạy lý luận chính trị và quản lý nhà nước. Tham dự Hội thảo, có đại diện của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Sở Nội vụ; lãnh đạo các Trung tâm bồi dưỡng chính trị, ban tuyên giáo các huyện, thị, thành phố và giảng viên thuộc các khoa của trường Chính trị tỉnh.

 Quang cảnh Hội thảo

Đồng chí Nguyễn Lê Đình Thống, Hiệu trưởng nhà trường, Chủ trì Hội thảo đã trình bày Đề dẫn của Hội thảo. Báo cáo đề dẫn xác định những yêu cầu của người giảng viên trong công tác giảng dạy lý luận chính trị và kiến thức quản lý nhà nước; tuy nhiên trong thực tế giảng dạy hiện nay, bên cạnh nhiều giảng viên đã có những tìm tòi nghiên cứu rất công phu để đầu tư cho bài giảng của mình; vẫn còn một số giảng viên còn lúng túng trong quá trình thu thập tư liệu hoặc chưa có kinh nghiệm trong việc giảng dạy trên lớp. Vì vậy Hội thảo Khoa học với chủ đề Nâng cao chất lượng bài giảng cho đội ngũ giảng viên, báo cáo viên giảng dạy lý luận chính trị và quản lý nhà nước là dịp để các giảng viên chia sẻ những kinh nghiệm trong công tác giảng dạy lý luận chính trị và kiến thức quản lý nhà nước hiện nay.


Đồng chí Nguyễn Lê Đình Thống, Hiệu trưởng Trường Chính trỉnh trình bày
Báo cáo đề dẫn của Hội thảo


Ban Tổ chức Hội thảo nhận được 26 bài viết tập trung những vấn đề chung trong soạn giáo án, nghiên cứu đối tượng học viên, gắn lý luận với thực tiễn trong giảng dạy đến những vấn đề cụ thể như hướng dẫn học viên nghiên cứu tài liệu, điều khiển giờ thảo luận, cách soạn bài giảng điện tử, phát huy tính tích cực cho ngươi học, việc sử dụng phương pháp giảng dạy tích cực để nâng cao chất lượng giảng dạy của mỗi giảng viên ...

Tại Hội thảo, có 08 tham luận được trình bày như “Một số phẩm chất và kỹ năng cần thiết về giảng dạy lý luận chính trị của giảng viên trường chính trị” của Th.S Hoàng Ngọc Đạo, Trưởng khoa Dân vận; “Kỹ năng xây dựng kế hoạch bài giảng” của CN Nguyễn Văn Thắng, Phó Trưởng phòng Đào tạo; “Nâng cao chất lượng bài giảng điện tử trong giảng dạy lý luận chính trị” của Th.S GVC Hồ Thị Ngọc Mai, Trưởng khoa Lý luận Mác – Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh; “Đặt câu hỏi gợi mở cách tư duy, điểm nút quan trọng trong giảng dạy người lớn” của Th.S GVC Lê Thị Kim Chung, Phó Trưởng phòng Nghiên cứu khoa học-Thông tin- Tư liệu; “Nâng cao chất lượng buổi thảo luận trong giảng dạy môn Chủ nghĩa Mác – Lê nin ở Trường Chính trị tỉnh Khánh Hòa” của Th.S Tô Thị Hải Quyên, Giảng viên khoa lý luận Mác – Lê nin, Tư tưởng Hồ Chí Minh; “Áp dụng phương pháp giảng dạy theo tình huống trong giảng dạy môn quản lý hành chính nhà nước” của ThS. Nguyễn Thị Lệ Hằng, Giảng viên Khoa Nhà nước và pháp luật; “Phương pháp luận kỹ năng xây dựng – phân tích “giải pháp trong các chuyên đề nghiệp vụ công tác đảng ở cơ sở” của CN. GVC Hồ Ngọc Sơn – Phó Trưởng khoa Xây dựng Đảng...


Th.S Hoàng Ngọc Đạo, Trưởng khoa Dân vận trình bày tham luận


Th.S GVC Lê Thị Kim Chung, Phó Trưởng phòng Nghiên cứu khoa học-Thông tin- Tư liệu
trình bày tham luận


Tại Hội thảo, các ý kiến tham gia thảo luận tập trung vào việc rèn luyện kỹ năng soạn giảng, nâng cao chất lượng bài giảng cho đội ngũ giảng viên, báo cáo viên giảng dạy lý luận chính trị và quản lý nhà nước.

Hội thảo là dịp để mọi người cùng thảo luận chia sẻ bài học kinh nghiệm trong giảng dạy lý luận chính trị và kiến thức quản lý nhà nước. Qua đó, mỗi giảng viên, báo cáo viên nâng cao tinh thần trách nhiệm và nỗ lực rèn luyện kỹ năng giảng dạy, mỗi giảng viên là một chiến sĩ trên mặt trận tư tưởng, góp phần hoàn thành nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của Đảng trong giai đoạn hiện nay.
HP
Ngày 1/8/2017, Trường Chính trị tỉnh đã tổ chức Hội thảo Khoa học về Nâng cao chất lượng bài giảng cho đội ngũ giảng viên, báo cáo viên giảng dạy lý luận chính trị và quản lý nhà nước. Tham dự Hội thảo, có đại diện của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Sở Nội vụ; lãnh đạo các Trung tâm bồi dưỡng chính trị, ban tuyên giáo các huyện, thị, thành phố và giảng viên thuộc các khoa của trường Chính trị tỉnh.  Quang cảnh Hội thảo Đồng chí Nguyễn Lê Đình Thống, Hiệu trưởng nhà trường, Chủ trì Hội thảo đã trình bày Đề dẫn của Hội thảo. Báo cáo đề dẫn xác định những yêu cầu của người giảng viên trong công tác giảng dạy lý luận chính trị và kiến thức

Tin khác cùng chủ đề

Phát huy chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam trong thời kỳ mới
Tổ chức hội thảo về Bình Tây Đại tướng Trịnh Phong trong tháng 7
          Đảng viên không được phép phụ họa theo những nhận thức lệch lạc, quan điểm sai trái
Đổi mới, nâng cao chất lượng nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII
Kỷ niệm 204 năm Ngày sinh Các Mác (5/5/1818-5/5/2022)
Giá trị cốt lõi và sức sống trường tồn của chủ nghĩa Mác

Gửi bình luận của bạn