Sở Văn hóa và Thể thao vừa ban hành Kế hoạch tổ chức hội thảo khoa học: Bình Tây Đại tướng Trịnh Phong - Lãnh tụ phong trào Cần Vương trên quê hương Khánh Hòa. Hội thảo dự kiến được tổ chức vào tháng 7-2022, tại thị xã Ninh Hòa, với số lượng 160 đại biểu.

Tổ chức hội thảo về Bình Tây Đại tướng Trịnh Phong trong tháng 7
Tổ chức hội thảo về Bình Tây Đại tướng Trịnh Phong trong tháng 7

Sở Văn hóa và Thể thao vừa ban hành Kế hoạch tổ chức hội thảo khoa học: Bình Tây Đại tướng Trịnh Phong - Lãnh tụ phong trào Cần Vương trên quê hương Khánh Hòa. Hội thảo dự kiến được tổ chức vào tháng 7-2022, tại thị xã Ninh Hòa, với số lượng 160 đại biểu.


Chủ trì hội thảo, ngoài đại diện lãnh đạo UBND tỉnh, lãnh đạo Sở Văn hóa và Thể thao, còn có các nhà khoa học hàng đầu Việt Nam như: PGS.TS Trần Đức Cường - Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam; Nhà nghiên cứu Dương Trung Quốc - Tổng Biên tập Tạp chí Xưa và Nay; PGS.TS Trần Thị Phương Hoa - Quyền Viện trưởng Viện Sử học Việt Nam… Thông qua hội thảo, ban tổ chức mong muốn sẽ làm rõ thêm lịch sử, quá trình hoạt động hưởng ứng chiếu Cần Vương của Bình Tây Đại tướng Trịnh Phong và các nhân vật lịch sử khác ở Khánh Hòa; bổ sung thêm những tư liệu liên quan đến quá trình, địa điểm hoạt động, hình ảnh và năm sinh - ngày mất của Bình Tây Đại tướng Trịnh Phong…


N.T
 

Sở Văn hóa và Thể thao vừa ban hành Kế hoạch tổ chức hội thảo khoa học: Bình Tây Đại tướng Trịnh Phong - Lãnh tụ phong trào Cần Vương trên quê hương Khánh Hòa. Hội thảo dự kiến được tổ chức vào tháng 7-2022, tại thị xã Ninh Hòa, với số lượng 160 đại biểu. Chủ trì hội thảo, ngoài đại diện lãnh đạo UBND tỉnh, lãnh đạo Sở Văn hóa và Thể thao, còn có các nhà khoa học hàng đầu Việt Nam như: PGS.TS Trần Đức Cường - Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam; Nhà nghiên cứu Dương Trung Quốc - Tổng Biên tập Tạp chí Xưa và Nay; PGS.TS Trần Thị Phương Hoa - Quyền Viện trưởng Viện Sử học Việt Nam… Thông qua hội thảo, ban tổ chức mong muốn sẽ làm rõ thêm lịch sử, quá trình hoạt động hưởng ứng chiếu Cần Vương của Bình Tây Đại tướng Tr

Tin khác cùng chủ đề

Phát huy chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam trong thời kỳ mới
          Đảng viên không được phép phụ họa theo những nhận thức lệch lạc, quan điểm sai trái
Đổi mới, nâng cao chất lượng nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII
Kỷ niệm 204 năm Ngày sinh Các Mác (5/5/1818-5/5/2022)
Giá trị cốt lõi và sức sống trường tồn của chủ nghĩa Mác
Kết luận của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa X về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Ðảng

Gửi bình luận của bạn