Vừa qua, Huyện ủy Khánh Vĩnh tổ chức Hội nghị thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 6 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII và thông tin thời sự Quý III/2017 cho đội ngũ cán bộ chủ chốt của huyện.
Khánh Vĩnh: Thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 6 và thông tin thời sự cho cán bộ chủ chốt
Khánh Vĩnh: Thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 6 và thông tin thời sự cho cán bộ chủ chốt
Vừa qua, Huyện ủy Khánh Vĩnh tổ chức Hội nghị thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 6 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII và thông tin thời sự Quý III/2017 cho đội ngũ cán bộ chủ chốt của huyện.

Tại Hội nghị, các đại biểu được nghe đồng chí Cao Cường - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy truyền đạt những nội dung cơ bản của Hội nghị Trung ương 6: Tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách Nhà nước năm 2017 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách Nhà nước năm 2018; Đề án “Tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới”; Đề án “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; một số vấn đề về công tác cán bộ…

Đại biểu dự Hội nghị

Đồng thời, tại hội nghị này, đồng chí Văn Ngọc Hường - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy thông tin một số nội dung về tình hình thế giới, trong nước Quý III năm 2017.

Lê Duy Hải
Ban Tuyên giáo Huyện ủy Khánh Vĩnh
Vừa qua, Huyện ủy Khánh Vĩnh tổ chức Hội nghị thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 6 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII và thông tin thời sự Quý III/2017 cho đội ngũ cán bộ chủ chốt của huyện. Tại Hội nghị, các đại biểu được nghe đồng chí Cao Cường - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy truyền đạt những nội dung cơ bản của Hội nghị Trung ương 6: Tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách Nhà nước năm 2017 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách Nhà nước năm 2018; Đề án “Tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới”; Đề án “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạ

Tin khác cùng chủ đề

Phát huy chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam trong thời kỳ mới
Tổ chức hội thảo về Bình Tây Đại tướng Trịnh Phong trong tháng 7
          Đảng viên không được phép phụ họa theo những nhận thức lệch lạc, quan điểm sai trái
Đổi mới, nâng cao chất lượng nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII
Kỷ niệm 204 năm Ngày sinh Các Mác (5/5/1818-5/5/2022)
Giá trị cốt lõi và sức sống trường tồn của chủ nghĩa Mác

Gửi bình luận của bạn