Sáng ngày 12/7/2023, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị giao ban Trung tâm chính trị cấp huyện 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023. Đồng chí Trần Mộng Điệp, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị còn có đại diện lãnh đạo Trường Chính trị tỉnh, đại diện lãnh đạo các Trung tâm chính trị cấp huyện, phòng Lý luận chính trị và Lịch sử Đảng - Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. 

Hội nghị Giao ban Trung tâm chính trị cấp huyện 6 tháng đầu năm 2023
Hội nghị Giao ban Trung tâm chính trị cấp huyện 6 tháng đầu năm 2023

Đồng chí Trần Mộng Điệp, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị

Theo báo cáo kết quả hoạt động của các Trung tâm chính trị cấp huyện, 6 tháng đầu năm 2023, các trung tâm phối hợp với các ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội cấp huyện mở 76 lớp bồi dưỡng lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ cho 7.720 học viên  theo các chuyên đề khác nhau. Các lớp theo hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy được tập trung mở nhiều với 69/76 lớp đạt 90.78%, trong đó, chương trình đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cơ bản được mở nhiều nhất, 30/69 lớp. Theo kế hoạch phân bổ chương trình trong 6 tháng đầu năm 2023, các Trung tâm cơ bản đã tổ chức triển khai thực hiện tốt kế hoạch đề ra.

Đồng chí Võ Thị Kim Thơm, Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh phát biểu tại Hội nghị

Điểm nhấn trong 6 tháng đầu năm, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã ban hành Kế hoạch số 45-KH/BTGTU, ngày 02/3/2023 về tổ chức thao giảng giảng viên lý luận chính trị hằng năm trên địa bàn tỉnh. Theo đó, thao giảng chia thành 02 cụm, mỗi cụm gồm 04 Trung tâm chính trị thuộc 04 huyện thị, thành phố. Hoạt động thao giảng được sự quan tâm chỉ đạo của cấp ủy, công tác tổ chức, chuẩn bị của các đơn vị Trưởng cụm chu đáo (Ninh Hòa - Cụm 1 và Cam Lâm - Cụm 2), đáp ứng tốt điều kiện về cơ sở vật chất để tổ chức thao giảng. Công tác thao giảng đạt kết quả tốt, đúng mục tiêu đề ra. Hiệu quả hoạt động thao giảng được đánh giá như một đợt tập huấn nghiệp vụ quan trọng nhằm nâng cao năng lực, chất lượng, hiệu quả hoạt động của đội ngũ giảng viên tại các trung tâm chính trị cấp huyện. Đây cũng là dịp để các giảng viên cùng trao đổi, học tập kinh nghiệm về kiến thức, lý luận chính trị, kỹ năng, phương pháp giảng dạy, góp phần tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng và hiệu quả công tác giáo dục lý luận chính trị, đưa hoạt động của các Trung tâm chính trị cấp huyện ngày càng đi vào nền nếp. Kết thúc thao giảng, 100% giảng viên tham gia đạt yêu cầu, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã ban hành Quyết định công nhận kết quả thao giảng giảng viên lý luận chính trị cấp huyện năm 2023.

Đồng chí Trương Văn Hồng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy, Giám đốc Trung tâm chính trị thành phố Nha Trang phát biểu tại Hội nghị

Bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động của các trung tâm vẫn còn một vài hạn chế, vướng mắc: Một số Trung tâm còn khó khăn về cơ sở vật chất (đang trong quá trình sửa chữa hoặc chưa bố trí trụ sở Trung tâm) gây ảnh hưởng đến việc mở lớp theo kế hoạch và chất lượng giảng dạy; Biên chế của một số Trung tâm còn thiếu; Một số ít học viên chưa nghiêm túc trong quá trình học tập, chưa chấp hành tốt nội quy, quy chế Trung tâm; Một số Trung tâm và giảng viên chưa xác định được hoạt động thao giảng là nhiệm vụ chuyên môn thường xuyên, chưa nhận thức đầy đủ về tầm quan trọng của thao giảng nên còn tâm lý ngại tham gia, còn có giảng viên chưa thực sự đầu tư soạn giáo án và giảng dạy đảm bảo mục đích, yêu cầu theo kế hoạch đề ra;… 

Đồng chí Nguyễn Hữu Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm chính trị huyện Diên Khánh phát biểu tại Hội nghị

Tại Hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, trao đổi xoay quanh các vấn đề, như: Tình hình khó khăn về điều kiện cơ sở vật chất, biên chế; việc mở rộng thành phần tham gia hoạt động thao giảng giảng viên lý luận chính trị hàng năm; ý kiến về những ưu điểm, hạn chế của việc thực hiện Trưởng ban Tuyên giáo đồng thời làm Giám đốc Trung tâm theo Quy định 208-QĐ/TW, ngày 08/11/2019 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Trung tâm chính trị cấp huyện; giải pháp tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ giảng viên chuyên trách; việc triển khai thực hiện Chương trình bồi dưỡng chuyên đề lịch sử Đảng dành cho cán bộ, đảng viên, hội viên cơ sở theo hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương; hoạt động tổ chức giao ban trung tâm chính trị cấp huyện luân phiên tại các địa phương đơn vị;…

Đồng chí Dương Văn Hạnh, Phó Giám đốc Trung tâm chính trị huyện Cam Lâm phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Trần Mộng Điệp đánh giá cao những kết quả đạt được của các Trung tâm chính trị trong thời gian qua, đồng chí đề nghị, thời gian tới, các Trung tâm tiếp tục nỗ lực vượt khó, hoàn thành tốt các nhiệm vụ theo kế hoạch đề ra; Chủ động tham mưu Ban Thường vụ các huyện, thị, thành ủy tiếp tục quan tâm bổ sung, kiện toàn bộ máy, biên chế, chú trọng đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, tài liệu phục vụ việc giảng dạy và học tập lý luận chính trị nhằm từng bước đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động; Tiếp tục thực hiện tốt Quy định số 208-QĐ/TW, ngày 08/11/2019 về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của trung tâm chính trị cấp huyện, Quyết định 883-QĐ/BTGTW, ngày 24/11/2021 của Ban Tuyên giáo Trung ương về ban hành quy chế đào tạo, bồi dưỡng của trung tâm chính trị cấp huyện; Xây dựng kế hoạch và tham mưu cấp ủy thực hiện chương trình bồi dưỡng chuyên đề lịch sử Đảng theo Quyết định số 2448-QĐ/BTGTW, ngày 26/5/2023 của Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương;…

                   Lâm An

Đồng chí Trần Mộng Điệp, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị Theo báo cáo kết quả hoạt động của các Trung tâm chính trị cấp huyện, 6 tháng đầu năm 2023, các trung tâm phối hợp với các ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội cấp huyện mở 76 lớp bồi dưỡng lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ cho 7.720 học viên  theo các chuyên đề khác nhau. Các lớp theo hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy được tập trung mở nhiều với 69/76 lớp đạt 90.78%, trong đó, chương trình đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cơ bản được mở nhiều nhất, 30/69 lớp. Theo kế hoạch phân bổ chương trình trong 6 tháng đầu năm 2023, các Trung tâm cơ bản đã tổ chức triển khai thực hiện t

Tin khác cùng chủ đề

Giữ vững sự lãnh đạo của Đảng, xây dựng nước Việt Nam hùng cường, thịnh vượng
Quan điểm phát triển văn hóa, con người trong “Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản”
Bảo đảm tính đảng và tính khoa học của khoa học lịch sử và khoa học chính trị trong đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch
Xây dựng văn hóa liêm chính, tiết kiệm để phòng, chống tận gốc tham nhũng, tiêu cực
Xây dựng đội ngũ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung
Quan điểm của V.I.Lênin, Hồ Chí Minh về phát hiện, bồi dưỡng, sử dụng nhân tài và vận dụng trong thực hiện Chiến lược quốc gia về thu hút, trọng dụng nhân tài hiện nay

Gửi bình luận của bạn