Sáng 27/6, Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị thành phố Cam Ranh phối hợp với các ban xây dựng Đảng, Văn phòng Thành ủy Cam Ranh tổ chức Lễ khai giảng lớp Sơ cấp lý luận Chính trị khóa VI năm 2016. 

Cam Ranh: Khai giảng lớp Sơ cấp lý luận chính trị khóa VI
Cam Ranh: Khai giảng lớp Sơ cấp lý luận chính trị khóa VI
Sáng 27/6, Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị thành phố Cam Ranh phối hợp với các ban xây dựng Đảng, Văn phòng Thành ủy Cam Ranh tổ chức Lễ khai giảng lớp Sơ cấp lý luận Chính trị khóa VI năm 2016. 
Đồng chí Trần Anh Dũng - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy dự và phát biểu chỉ đạo lớp học. Cùng dự có các đồng chí lãnh đạo các ban xây dựng Đảng, lãnh đạo Trung tâm Bồi dưỡng chính trị thành phố và 103 học viên đến từ các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Thành ủy.

Lớp học nhằm trang bị những kiến thức cơ bản về lý luận chính trị cho các đồng chí là cán bộ, đảng viên theo Hướng dẫn số 65-HD/BTGTW, ngày 11/12/2012 của Ban Tuyên giáo Trung ương. 


Lễ khai giảng lớp học

Sau lễ khai giảng, các học viên nghiên cứu bài học đầu tiên trong chương trình, bài Chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh - nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho hành động cách mạng của Đảng” do đồng chí Trang Thị Kim Tuyết - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy truyền đạt.

Lớp học được chia thành hai đợt học, đợt 1 từ ngày 27/6 đến 15/7/2016; đợt 2 từ ngày 25/7 đến 12/8/2016./.

Trọng Nghĩa
Sáng 27/6, Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị thành phố Cam Ranh phối hợp với các ban xây dựng Đảng, Văn phòng Thành ủy Cam Ranh tổ chức Lễ khai giảng lớp Sơ cấp lý luận Chính trị khóa VI năm 2016.  Đồng chí Trần Anh Dũng - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy dự và phát biểu chỉ đạo lớp học. Cùng dự có các đồng chí lãnh đạo các ban xây dựng Đảng, lãnh đạo Trung tâm Bồi dưỡng chính trị thành phố và 103 học viên đến từ các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Thành ủy. Lớp học nhằm trang bị những kiến thức cơ bản về lý luận chính trị cho các đồng chí là cán bộ, đảng viên theo Hướng dẫn số 65-HD/BTGTW, ngày 11/12/2012 của Ban Tuyên giáo Trung ương.  Lễ khai giảng lớp học Sau lễ kh

Tin khác cùng chủ đề

Phát huy chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam trong thời kỳ mới
Tổ chức hội thảo về Bình Tây Đại tướng Trịnh Phong trong tháng 7
          Đảng viên không được phép phụ họa theo những nhận thức lệch lạc, quan điểm sai trái
Đổi mới, nâng cao chất lượng nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII
Kỷ niệm 204 năm Ngày sinh Các Mác (5/5/1818-5/5/2022)
Giá trị cốt lõi và sức sống trường tồn của chủ nghĩa Mác

Gửi bình luận của bạn