Sáng 15/3/2023, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh khai mạc Hội thi cán bộ giảng dạy chính trị năm 2023. Tham dự hội thi có 32 thí sinh là cán bộ, sĩ quan từ cấp đội thuộc Đồn Biên phòng; cấp đại đội thuộc tiểu đoàn Huấn luyện; bí thư, phó bí thư, cấp ủy viên chi đảng bộ cơ sở; Chính trị viên, Chính trị viên phó, Chủ tịch (phó Chủ tịch) Hội phụ nữ Bộ dội Biên phòng tỉnh trực tiếp giảng dạy chính trị tại các cơ quan, đơn vị thuộc BĐBP tỉnh. 

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Khánh Hòa khai mạc Hội thi cán bộ giảng dạy chính trị năm 2023
Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Khánh Hòa khai mạc Hội thi cán bộ giảng dạy chính trị năm 2023

Đại tá Nhữ Mai Pháo, Chính uỷ Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Khánh Hoà phát biểu khai mạc

Tại hội thi, các thí sinh tham gia 3 phần thi, gồm: Soạn bài giảng (gồm bài giảng trên giấy và bài giảng điện tử); Thi kiến thức; Thực hành giảng bài chính trị kết hợp xử lý tình huống sư phạm trong quá trình giảng bài.

Thông qua hội thi, cán bộ chính trị các đơn vị có dịp bồi dưỡng, học tập, trao đổi kinh nghiệm, nâng cao trình độ kiến thức, kỹ năng sư phạm, hiệu quả công tác giáo dục chính trị. Đồng thời tiếp tục tuyên truyền sâu rộng đường lối, quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ của quân đội… Hội thi sẽ bế mạc vào ngày 16/3/2023.

Thu Thảo

Đại tá Nhữ Mai Pháo, Chính uỷ Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Khánh Hoà phát biểu khai mạc Tại hội thi, các thí sinh tham gia 3 phần thi, gồm: Soạn bài giảng (gồm bài giảng trên giấy và bài giảng điện tử); Thi kiến thức; Thực hành giảng bài chính trị kết hợp xử lý tình huống sư phạm trong quá trình giảng bài. Thông qua hội thi, cán bộ chính trị các đơn vị có dịp bồi dưỡng, học tập, trao đổi kinh nghiệm, nâng cao trình độ kiến thức, kỹ năng sư phạm, hiệu quả công tác giáo dục chính trị. Đồng thời tiếp tục tuyên truyền sâu rộng đường lối, quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ của quân đội… Hội thi sẽ bế mạc vào ngày 16/3/2023. Thu Thảo

Tin khác cùng chủ đề

Phát huy chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam trong thời kỳ mới
Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới
Tuyên ngôn độc lập: Sự kế thừa, phát triển những giá trị tư tưởng tiến bộ của thời đại
Tổ chức hội thảo về Bình Tây Đại tướng Trịnh Phong trong tháng 7
          Đảng viên không được phép phụ họa theo những nhận thức lệch lạc, quan điểm sai trái
Đổi mới, nâng cao chất lượng nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII

Gửi bình luận của bạn