Ngày 10/11/2021, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch số 52-KH/TU về tổ chức Hội thi giảng viên lý luận chính trị giỏi năm 2022; Hội thi nhằm nâng cao trình độ, năng lực, kỹ năng giảng dạy của đội ngũ giảng viên chuyên trách, tạo điều kiện để các giảng viên chuyên trách giao lưu, trao đổi, học tập kinh nghiệm, thúc đẩy phong trào thi đua “Dạy tốt, học tốt”, góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy tại các trung tâm chính trị cấp huyện (sau đây gọi tắt là Trung tâm).

Đồng thời, giúp cấp ủy các cấp nhận thức đầy đủ hơn về vị trí, vai trò của Trung tâm, từ đó tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện cho Trung tâm thực hiện tốt hơn chức năng, nhiệm vụ, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị, cơ sở.

Đối tượng dự thi là giảng viên chuyên trách của Trung tâm chính trị các huyện, thị xã, thành phố. Giảng viên dự thi phải tham dự đủ 03 phần gồm: Thi giáo án, thi giảng trên lớp và trả lời câu hỏi. Theo đó, giảng viên dự thi sẽ soạn giáo án của nội dung dự thi do mình lựa chọn thuộc các chương trình (Chương trình Sơ cấp lý luận chính trị; Chương trình Lý luận chính trị dành cho học viên lớp đối tượng kết nạp Đảng;  Chương trình học tập lý luận chính trị dành cho đảng viên mới; Chương trình chuyên đề bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ dành cho cán bộ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội ở cơ sở; Chuyên đề Chủ nghĩa yêu nước; Chuyên đề Tư tưởng Hồ Chí Minh). Giảng viên lựa chọn phần trọng tâm trong chuyên đề bài giảng để trình bày trong thời gian 25 phút. Kết thúc phần thi giảng, sẽ  trả lời 01 câu hỏi do Ban Giám khảo đặt ra theo hình thức bốc thăm. Nội dung câu hỏi liên quan trực tiếp tới chuyên đề bài giảng của người dự thi và có mở rộng để kiểm tra kiến thức, kỹ năng của giảng viên. Thời gian trả lời câu hỏi không quá 05 phút.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (cơ quan thường trực Ban Tổ chức Hội thi) tham mưu, ban hành Quyết định thành lập Ban Tổ chức Hội thi; Ban Giám khảo, Tổ Thư ký, Tổ phục vụ Hội thi; xây dựng Quy chế Hội thi; cấp Giấy chứng nhận “Giảng viên lý luận chính trị giỏi tỉnh Khánh Hòa năm 2022; thành lập đoàn của tỉnh tham gia Hội thi khu vực miền Trung - Tây Nguyên. Trường Chính trị tỉnh phân công lãnh đạo, cán bộ, giảng viên tham gia Ban Tổ chức, Ban Giám khảo Hội thi, Tổ phục vụ Hội thi; chuẩn bị cơ sở vật chất, phương tiện phục vụ cho Hội thi. Các huyện ủy, thị ủy và thành ủy lựa chọn 02 thí sinh dự thi cấp tỉnh; quan tâm tạo điều kiện thuận lợi cho thí sinh dự thi chuẩn bị tốt về mọi mặt để tham gia Hội thi đạt kết quả cao nhất. 

Cơ cấu giải thưởng gồm: 01 giải Nhất; 02 giải Nhì; 03 giải Ba. Hội thi dự kiến tổ chức vào tháng 5/2022, tại Trường Chính trị tỉnh. Sau  Hội thi cấp tỉnh sẽ chọn 01 thí sinh xuất sắc nhất tham gia Hội thi khu vực miền Trung - Tây Nguyên.

                                                                                           Hải Anh

Đồng thời, giúp cấp ủy các cấp nhận thức đầy đủ hơn về vị trí, vai trò của Trung tâm, từ đó tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện cho Trung tâm thực hiện tốt hơn chức năng, nhiệm vụ, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị, cơ sở. Đối tượng dự thi là giảng viên chuyên trách của Trung tâm chính trị các huyện, thị xã, thành phố. Giảng viên dự thi phải tham dự đủ 03 phần gồm: Thi giáo án, thi giảng trên lớp và trả lời câu hỏi. Theo đó, giảng viên dự thi sẽ soạn giáo án của nội dung dự thi do mình lựa chọn thuộc các chương trình (Chương trình Sơ cấp lý luận chính trị; Chương trình Lý luận chính trị dành cho học viên lớp đối tượng kết nạp Đảng;  Chương trình học tập lý

Tin khác cùng chủ đề

 Đảng viên không được phép phụ họa theo những nhận thức lệch lạc, quan điểm sai trái
Kết luận của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa X về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Ðảng
Khảo sát việc giảng dạy Môn Giáo dục Công dân tại trường Trung học phổ thông Lý Tự Trọng
Trường Chính trị tỉnh Khánh Hòa: Tổ chức Hội thảo Khoa học về Nâng cao chất lượng bài giảng cho đội ngũ giảng viên, báo cáo viên giảng dạy lý luận chính trị và quản lý nhà nước
Bế giảng Lớp Sơ cấp nghiệp vụ công tác Hội Nông dân khóa V (thời gian 3 tháng) tại thành phố Cam Ranh
Khánh Vĩnh: Thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 6 và thông tin thời sự cho cán bộ chủ chốt

Gửi bình luận của bạn