Chiều 19-10, ông Lê Đức Vinh - Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa chủ trì cuộc họp để thống nhất một số nội dung sẽ được UBND tỉnh trình tại kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh.
Chiều 19-10, ông Lê Đức Vinh - Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa chủ trì cuộc họp để thống nhất một số nội dung sẽ được UBND tỉnh trình tại kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh.

Tại cuộc họp, các thành viên UBND tỉnh đã nghe các sở chuyên ngành báo cáo các nội dung tham mưu UBND tỉnh trình kỳ họp HĐND tỉnh, gồm: Đề án các chính sách đặc thù hỗ trợ giảm nghèo bền vững tỉnh giai đoạn 2018 - 2020; chính sách hỗ trợ phát triển khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh; quy định số lượng chỉ huy phó ban chỉ huy quân sự cấp xã loại 1, 2 và cấp xã trọng điểm về quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh. Sau khi nghe ý kiến thảo luận, ông Lê Đức Vinh thống nhất trình các nội dung này tại kỳ họp HĐND tỉnh sắp tới; đồng thời đề nghị các sở, ngành tham mưu hoàn chỉnh lại các nội dung tờ trình để các chính sách ban hành chặt chẽ hơn và phù hợp với điều kiện thực tế, nhất là đối với đề án các chính sách đặc thù hỗ trợ giảm nghèo bền vững tỉnh giai đoạn 2018 - 2020; chính sách hỗ trợ phát triển khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Theo dự thảo, chính sách đặc thù để hỗ trợ giảm nghèo bền vững giai đoạn 2018 - 2020 gồm 4 nhóm: hỗ trợ hộ nghèo có đối tượng người có công với cách mạng; trợ cấp cho hộ nghèo không có sức lao động sinh sống ở 2 huyện miền núi Khánh Sơn và Khánh Vĩnh; khuyến khích thoát nghèo bền vững, trở thành hộ khá giả; hỗ trợ phụ cấp cho cộng tác viên công tác xã hội kiêm nhiệm thực hiện công tác giảm nghèo. Dự kiến tổng kinh phí thực hiện đề án hơn 84 tỷ đồng (trong đó kinh phí cho vay là 55 tỷ đồng), giảm nghèo bền vững cho khoảng 3.354 hộ nghèo. Trong khi đó, chính sách hỗ trợ phát triển khu công nghiệp, cụm công nghiệp được xây dựng với 3 nhóm chính sách, gồm: hỗ trợ đơn vị đầu tư hạ tầng kỹ thuật khu, cụm công nghiệp; hỗ trợ dự án sản xuất, kinh doanh trong khu, cụm công nghiệp (đầu tư thứ cấp) và chính sách hỗ trợ dự án sản xuất, kinh doanh di dời vào khu, cụm công nghiệp.

Theo baokhanhhoa.com.vn
Chiều 19-10, ông Lê Đức Vinh - Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa chủ trì cuộc họp để thống nhất một số nội dung sẽ được UBND tỉnh trình tại kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh. Tại cuộc họp, các thành viên UBND tỉnh đã nghe các sở chuyên ngành báo cáo các nội dung tham mưu UBND tỉnh trình kỳ họp HĐND tỉnh, gồm: Đề án các chính sách đặc thù hỗ trợ giảm nghèo bền vững tỉnh giai đoạn 2018 - 2020; chính sách hỗ trợ phát triển khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh; quy định số lượng chỉ huy phó ban chỉ huy quân sự cấp xã loại 1, 2 và cấp xã trọng điểm về quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh. Sau khi nghe ý kiến thảo luận, ông Lê Đức Vinh thống nhất trình các nội dung này tại kỳ họp HĐND tỉnh sắp tới;

Tin khác cùng chủ đề

Kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh Khánh Hòa khóa VII
Phiên họp tháng 10 Thường trực HĐND tỉnh Khánh Hòa: Sẽ cho ý kiến một số nội dung quan trọng
Kiến nghị phân cấp mạnh thẩm quyền quyết định tổ chức, biên chế
Thăm các đơn vị y tế nhân ngày Thầy thuốc Việt Nam
Đạt 1 triệu lượt truy cập
Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp xúc cử tri

Gửi bình luận của bạn