Sáng 31-10, ông Nguyễn Khắc Toàn – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; bà Phạm Thị Xuân Trang – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì Phiên họp Thường trực HĐND tỉnh tháng 10-2023. Tham dự Phiên họp có các ông: Trần Ngọc Thanh – Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Lê Hữu Hoàng – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh.

Phiên họp Thường trực HĐND tỉnh Khánh Hòa tháng 10-2023
Phiên họp Thường trực HĐND tỉnh Khánh Hòa tháng 10-2023

Sáng 31-10, ông Nguyễn Khắc Toàn – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; bà Phạm Thị Xuân Trang – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì Phiên họp Thường trực HĐND tỉnh tháng 10-2023. Tham dự Phiên họp có các ông: Trần Ngọc Thanh – Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Lê Hữu Hoàng – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Khắc Toàn phát biểu chỉ đạo tại Phiên họp Thường trực HĐND tỉnh tháng 10-2023
Ông Nguyễn Khắc Toàn phát biểu chỉ đạo tại Phiên họp Thường trực HĐND tỉnh tháng 10-2023

Tại phiên họp, Thường trực HĐND tỉnh đã cơ bản thống nhất với nội dung UBND tỉnh trình xin ý kiến đối với việc điều chỉnh dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 của các cơ quan, đơn vị khối tỉnh. Theo đó, UBND tỉnh đề xuất điểu chỉnh giảm dự toán năm 2023 qua công tác xét thẩm định/xét duyệt quyết toán năm 2022 của các cơ quan đơn vị khối tỉnh với số tiền hơn 11,24 tỷ đồng; điều chỉnh giảm dự toán kinh phí các chương trình mục tiêu quốc gia với số tiền hơn 8,6 tỷ đồng; điều chỉnh tăng, giảm dự toán năm 2023 qua công tác rà soát dự toán năm 2023 với số tiền chênh lệch giảm hơn 27,7 tỷ đồng; bổ sung dự toán từ nguồn điều chỉnh cho các cơ quan, đơn vị khối tỉnh với số tiền hơn 21,4 tỷ đồng. Thường trực HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh giải trình làm rõ thêm các vấn đề liên quan đến nguyên nhân điều chỉnh giảm dự toán kinh phí các chương trình mục tiêu quốc gia, đánh giá việc đảm bảo hoàn thành mục tiêu các chương trình khi thực hiện điều chỉnh giảm dự toán kinh phí; sơ sở, sự phù hợp trong việc bổ sung dự toán chi thường xuyên cho các đơn vị để thực hiện các nội dung nâng cấp, sửa chữa trụ sở làm việc của một số cơ quan, đơn vị.

Cho ý kiến về dự kiến chương trình Kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh khóa VII, Thường trực HĐND tỉnh thống nhất, kỳ họp dự kiến sẽ được tổ chức trước ngày 10-12. Tại kỳ họp này, HĐND tỉnh sẽ xem xét, thông qua 11 báo cáo thường kỳ, 32 nghị quyết. Tại Kỳ họp này, HĐND tỉnh sẽ tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu hoặc phê chuẩn; xem xét 2 báo cáo giám sát của các đoàn giám sát chuyên đề của HĐND tỉnh; tiến hành chất vấn – trả lời chất vấn tại kỳ họp; thực hiện công tác nhân sự thuộc thẩm quyền (nếu có).

Cũng tại Phiên họp này, Thường trực HĐND tỉnh đã cho ý kiến đối với các vấn đề liên quan đến các nhóm vấn đề sẽ được chất vấn tại Kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh khóa VII; việc thành lập đoàn giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri; quy trình gửi hồ sơ lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu hoặc phê chuẩn.

HẢI LĂNG

Sáng 31-10, ông Nguyễn Khắc Toàn – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; bà Phạm Thị Xuân Trang – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì Phiên họp Thường trực HĐND tỉnh tháng 10-2023. Tham dự Phiên họp có các ông: Trần Ngọc Thanh – Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Lê Hữu Hoàng – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh. Ông Nguyễn Khắc Toàn phát biểu chỉ đạo tại Phiên họp Thường trực HĐND tỉnh tháng 10-2023 Tại phiên họp, Thường trực HĐND tỉnh đã cơ bản thống nhất với nội dung UBND tỉnh trình xin ý kiến đối với việc điều chỉnh dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 của các cơ quan, đơn vị khối tỉnh. Theo đó, UBND tỉnh đề xuất điểu chỉnh giảm dự toán năm 2023 qua công tác xét thẩm định/x&e

Tin khác cùng chủ đề

Kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh Khánh Hòa khóa VII
Kỳ họp chuyên đề, HĐND tỉnh Khánh Hòa khóa VII
Phiên họp tháng 10 Thường trực HĐND tỉnh Khánh Hòa: Sẽ cho ý kiến một số nội dung quan trọng
Kiến nghị phân cấp mạnh thẩm quyền quyết định tổ chức, biên chế
Thăm các đơn vị y tế nhân ngày Thầy thuốc Việt Nam
Đạt 1 triệu lượt truy cập

Gửi bình luận của bạn