Kiểm tra học tập, quán triệt và xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII tại Huyện ủy Diên Khánh
Hội nghị giao ban công tác báo chí quý III và định hướng tuyên truyền quý IV/2021
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị giao ban công tác Khoa giáo Quý 3 năm 2021
Kiểm Tra Học Tập, Quán Triệt Và Xây Dựng Chương Trình Hành Động Thực Hiện Nghị Quyết Đại Hội Đảng Toàn Quốc Lần Thứ XIII, Đại Hội Đảng Bộ Tỉnh Lần Thứ XVIII Tại Huyện Ủy Cam Lâm
Khánh Hòa: Hội nghị giao ban an ninh tư tưởng quý III năm 2021
Hội nghị giao ban công tác tuyên giáo quý III năm 2021
Hội nghị trực tuyến Báo cáo viên Trung ương tháng 10 năm 2021 và Khai trương App "Thông tin Tuyên giáo"
Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về phòng, chống dịch bệnh Covid-19
Đồng chí Lê Hữu Thọ làm việc với Đảng ủy xã Liên Sang
Triển khai nhiệm vụ công tác Tuyên giáo trong tình hình dịch bệnh Covid-19