Nha Trang: 3.363 nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp
Phát triển gần 280 hội viên
Nha Trang: 28 tổ chức hội phụ nữ cơ sở giao lưu ẩm thực truyền thống quê hương
Ủng hộ 1,3 tỷ đồng cho đồng bào bị thiệt hại do mưa lũ
Gần 1.500 đoàn viên, thanh thiếu nhi ra quân dọn vệ sinh bãi biển
Phát động Ngày hội Thanh niên với văn hóa giao thông năm 2016
Chỉ thị của Ban Bí thư về lãnh đạo đại hội công đoàn các cấp và Đại hội Công đoàn VN lần thứ XII, nhiệm kỳ 2018 - 2023
Lớp tập huấn Cán bộ Đoàn toàn tỉnh năm 2016
Đoàn viên thanh niên ra quân dọn vệ sinh bãi biển sau mưa lũ
Các cấp công đoàn trong tỉnh nỗ lực triển khai nhiều biện pháp nhằm đẩy mạnh công tác phát triển đoàn viên năm 2016