Sáng ngày 19/7/2023, Khối các cơ quan tham mưu Tỉnh ủy (Khối 1) đã tổ chức hội nghị sơ kết công tác thi đua khen thưởng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023. Chủ trì hội nghị Đồng chí Nguyễn Như Hoa, Phó Trưởng ban Nội chính Tỉnh uỷ (đơn vị Trưởng Khối) cùng đại diện lãnh đạo các cơ quan tham mưu Tỉnh ủy…

Sơ kết công tác thi đua Khối các cơ quan tham mưu Tỉnh ủy
Sơ kết công tác thi đua Khối các cơ quan tham mưu Tỉnh ủy

6 tháng đầu năm 2023, được sự quan tâm của Thường trực Tỉnh ủy, công tác thi đua khen thưởng của các đơn vị trong Khối đã có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần quan trọng vào việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao, đồng thời chủ động xây dựng và tổ chức triển khai có hiệu quả các phong trào thi đua của đơn vị mình. Nội dung thi đua luôn bám sát nhiệm vụ chính trị, chương trình công tác của cơ quan nên các phong trào thi đua luôn thiết thực, hiệu quả, cụ thể: Làm tốt công tác tuyên truyền, lan tỏa những gương điển hình tiên tiến, gương người tốt việc tốt, nhất là kết quả phong trào thi đua thực hiện thắng lợi các Nghị quyết của Trung ương về xây dựng và phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và phong trào thi đua đặc biệt nhân kỷ niệm 370 năm xây dựng và phát triển tỉnh Khánh Hòa (1653-2023). Kịp thời biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong công tác tổ chức xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm 2023.

Đồng chí Nguyễn Như Hoa, Phó Trưởng ban Nội chính Tỉnh uỷ (đơn vị Trưởng Khối) chủ trì Hội nghị

 

Đồng chí Huỳnh Mạnh Thắng, Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Khánh Hòa phát biểu tại Hội nghị

Đồng thời, thực hiện tốt chế độ thông tin báo cáo về phong trào thi đua, công tác khen thưởng. Tại hội nghị, các đơn vị trong Khối thi đua cũng thảo luận và thống nhất một số kết quả, đồng thời thống nhất các phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm của Khối 6 tháng cuối năm 2023, cụ thể: Tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, công tác tham mưu cho Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Thường  trực Tỉnh ủy theo chức năng, nhiệm vụ được giao, nhằm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023, góp phần đẩy mạnh thi đua thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 của tỉnh; Tiếp tục tập trung quán triệt sâu sắc các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thi đua, then thưởng nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng các phong trào thi đua: triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Chỉ thị số 34-CT/TW của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 16-CT/TU, ngày 25/9/2024 của Ban Thường  vụ Tỉnh ủy về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen  thưởng; xây dựng, bồi dưỡng những điển hình tiến tiến là các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc toàn diện hoặc từng lĩnh vực để nêu gương… gắn công tác thi đua khen thưởng với công tác xây dựng Đảng, xây dựng cơ quan, đoàn thể trong sạch vững mạnh hoàn thành tốt nhiệm vui chính trị được giao./.

 

                                                                       Hà Nguyễn

6 tháng đầu năm 2023, được sự quan tâm của Thường trực Tỉnh ủy, công tác thi đua khen thưởng của các đơn vị trong Khối đã có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần quan trọng vào việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao, đồng thời chủ động xây dựng và tổ chức triển khai có hiệu quả các phong trào thi đua của đơn vị mình. Nội dung thi đua luôn bám sát nhiệm vụ chính trị, chương trình công tác của cơ quan nên các phong trào thi đua luôn thiết thực, hiệu quả, cụ thể: Làm tốt công tác tuyên truyền, lan tỏa những gương điển hình tiên tiến, gương người tốt việc tốt, nhất là kết quả phong trào thi đua thực hiện thắng lợi các Nghị quyết của Trung ương về xây dựng và phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm

Tin khác cùng chủ đề

Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Khánh Hòa: Tuyên dương 94 Chi hội trưởng phụ nữ tiêu biểu
Sẵn sàng cho Tháng Thanh niên năm 2024
Điểm tựa cho phụ nữ và trẻ em nghèo
        Phiên làm việc thứ nhất Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam
Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh vào đẩy mạnh công tác phụ nữ  trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về công tác Dân vận trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Gửi bình luận của bạn