Đừng lợi dụng dân chủ để tuyên truyền xuyên tạc

Gần đây, trên mạng xã hội cũng như ở các buổi sinh hoạt của một số hội, nhóm, có những người đã lợi dụng quyền dân chủ, nhân quyền để tiến hành những hoạt động tuyên truyền xuyên tạc chống phá đường lối, quan điểm, chính sách của Đảng và Nhà nước ta.
Đừng lợi dụng dân chủ để tuyên truyền xuyên tạc
Đừng lợi dụng dân chủ để tuyên truyền xuyên tạc

Gần đây, trên mạng xã hội cũng như ở các buổi sinh hoạt của một số hội, nhóm, có những người đã lợi dụng quyền dân chủ, nhân quyền để tiến hành những hoạt động tuyên truyền xuyên tạc chống phá đường lối, quan điểm, chính sách của Đảng và Nhà nước ta.

Đó là những việc làm sai trái cần phải lên án mạnh mẽ, bởi chính những người này đang muốn gây chia rẽ, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Họ là ai? Tuyên truyền xuyên tạc, chống phá chế độ nhằm mục đích gì? Những câu hỏi đó cần phải làm rõ để nhân dân nhìn nhận thấu đáo, tự nâng cao cảnh giác, đồng thời có biện pháp ngăn chặn kịp thời, không để cho họ tự tung, tự tác.

Trước hết, cần nhận diện rõ các đối tượng đang ra sức lợi dụng dân chủ, nhân quyền để chống phá chế độ của chúng ta và nói xấu các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, quân đội. Họ là một số người đang sống ở nước ngoài và cả ở trong nước. Hiện nay, nước ta có hơn 4,5 triệu kiều bào đang sinh sống ở nước ngoài. Đại bộ phận những người Việt định cư ở nước ngoài tuân thủ luật pháp nước sở tại, chịu khó học tập, làm việc, có tinh thần xây dựng quê hương; trong đó không ít Việt kiều thành đạt đã trở về đóng góp, đầu tư tiền của, trí tuệ, tích cực góp phần xây dựng quê hương, đất nước. Thế nhưng cũng vẫn còn một bộ phận không cam tâm với những thất bại khi làm tay sai cho các đội quân thực dân, đế quốc, họ vẫn nuôi tham vọng quay trở lại nắm quyền lực và thực hiện các mưu đồ xấu. Để thực hiện âm mưu của mình, họ đã móc nối, cấu kết với các thế lực thù địch, ra sức thực hiện “diễn biến hòa bình”, hòng gây bạo loạn, lật đổ chế độ. Đặc điểm chung của những người này là ra sức tuyên truyền cổ xúy cho dân chủ, nhân quyền theo mô hình phương Tây, nhưng bản thân họ lại chuyên đấu đá, xâu xé quyền lực, phát ngôn thiếu thiện chí. Điển hình như cái gọi là tổ chức "Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời", do một cựu thiếu úy ngụy cầm đầu. Đây là một tổ chức chuyên xúi giục, tuyên truyền xuyên tạc và chỉ đạo thực hiện các hoạt động khủng bố. Ngay cả cái gọi là "đảng Việt Tân" cũng luôn tuyên truyền là sử dụng các biện pháp hòa bình để thực hiện dân chủ, nhân quyền và thay đổi chế độ, nhưng thực chất đó lại là một tổ chức khủng bố quốc tế.

Đừng lợi dụng dân chủ để tuyên truyền xuyên tạc
Ảnh minh họa/Nguồn: tuyengiao.vn.

Đáng chú ý hơn, lợi dụng xu hướng hội nhập quốc tế, trong những năm gần đây, các "nhà dân chủ" ở nước ngoài đã ra sức móc nối, kích động những phần tử bất mãn với chế độ ở trong nước, lôi bè kết cánh để chống phá đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng Cộng sản Việt Nam và Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Kịch bản của họ là đòi đa nguyên, đa đảng, kích động biểu tình, gây bạo loạn tiến tới lật đổ chế độ, theo kiểu “mùa xuân Ả-rập”, hoặc “cách mạng màu” như đã từng xảy ra ở các nước Đông Âu trước đây. Đáng tiếc là một số người ở trong nước đã bị chúng lừa phỉnh và mua chuộc tham gia các hành động biểu tình, gây bạo loạn, phá hoại sự bình yêu của đất nước.

Gần đây, trong nước lại xuất hiện một số “công thần cộng sản”, trong số đó có những người đã vào sinh ra tử, cùng nhân dân đánh đuổi thực dân, đế quốc, được Đảng, Nhà nước và nhân dân ghi nhận, tuyên dương công trạng, được giao trọng trách trong bộ máy Nhà nước. Nhưng bản thân họ dường như không thỏa mãn với những gì đã có, lớn tiếng tuyên truyền, xuyên tạc chống phá đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước. Nhân cơ hội này, các thế lực thù địch đã ngấm ngầm và công khai ủng hộ cả vật chất và tinh thần cho các phần tử này. Vì thế, nếu chúng ta không kiên quyết đấu tranh thì chắc chắn sẽ có kẻ "đục nước béo cò" làm những việc mờ ám.

Hai là, họ muốn gì khi lợi dụng vấn đề dân chủ để ra sức chống phá đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước? Đối với lực lượng phản động từ hải ngoại thì mọi người đều thấy rõ, âm mưu, thủ đoạn của chúng là thực hiện “diễn biến hòa bình”, tiến tới thay đổi chế độ để chúng có cơ hội nắm quyền thống trị. Còn đối với những người “công thần cộng sản” thì họ muốn gì? Có lẽ họ đang thấy cái bóng của mình quá to trên bức tường nhờ ánh hào quang của quá khứ? Là con dân nước Việt cần phải nhận thức sâu sắc rằng, trong bản Tuyên ngôn Độc lập của nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa, lãnh tụ Hồ Chí Minh đã trịnh trọng tuyên bố: “Tất cả mọi người đều sinh ra có quyền bình đẳng. Tạo hóa cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được; trong những quyền ấy, có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc”. Người đã phân tích, chỉ rõ, ngọn nguồn và bản chất của lời tuyên ngôn đó cho toàn dân dễ nhớ, dễ hiểu. Hơn 70 năm qua, dù trong hoàn cảnh khó khăn của hai cuộc kháng chiến chống thực dân, đế quốc xâm lược, hay trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Đảng và Nhà nước ta luôn hướng tới xây dựng một nền dân chủ thật sự cho mọi người dân. Đảng Cộng sản Việt Nam không có lợi ích nào khác ngoài lợi ích của nhân dân. Chính vì vậy, nhân dân ta một lòng một dạ đi theo con đường cách mạng mà Đảng và Bác Hồ đã lựa chọn.

Hiện nay, mục tiêu được Đảng, Nhà nước và nhân dân ta đang nỗ lực phấn đấu thực hiện là xây dựng một nước Việt Nam: Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Muốn đạt được mục tiêu chiến lược này, phải trải qua một quá trình phấn đấu kiên trì, gian khổ và lâu dài. Và trên con đường đó, chúng ta khó tránh khỏi những khó khăn, vấp váp. Người xưa thường dạy “nhân vô thập toàn”, chính nhân quân tử ai cũng thấu hiểu điều đó. Đối với một con người còn như thế, thử hỏi cả một quốc gia, trong điều kiện đang phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế, thì khó có thể "mười phân vẹn mười". Chỉ những người ích kỷ, hẹp hòi mới bới móc, chì chiết những khiếm khuyết khó tránh khỏi trong tiến trình phát triển, rồi từ đó quy kết, bôi nhọ, nói xấu Đảng, nói xấu chế độ.

Tóm lại, lợi dụng dân chủ để chống phá đường lối, quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước hòng trục lợi là một hành động rất đáng bị lên án. Mỗi cán bộ, đảng viên và toàn thể nhân dân hãy tỉnh táo, kiên quyết loại bỏ tư tưởng xấu độc đó ra khỏi đời sống xã hội. Dân tộc ta có truyền thống yêu nước nồng nàn và giàu lòng nhân ái, vị tha, chỉ “đánh kẻ chạy đi, không đánh người chạy lại”, những người lợi dụng dân chủ để chống phá cuộc sống yên bình của nhân dân thì cần sớm thức tỉnh khi còn chưa muộn.

PGS, TS HOÀNG MINH THẢO

Theo qdnd.vn

https://www.qdnd.vn/chong-dien-bien-hoa-binh/thanh-tuu-nhan-quyen-viet-nam/dung-loi-dung-dan-chu-de-tuyen-truyen-xuyen-tac-604777

Gần đây, trên mạng xã hội cũng như ở các buổi sinh hoạt của một số hội, nhóm, có những người đã lợi dụng quyền dân chủ, nhân quyền để tiến hành những hoạt động tuyên truyền xuyên tạc chống phá đường lối, quan điểm, chính sách của Đảng và Nhà nước ta. Đó là những việc làm sai trái cần phải lên án mạnh mẽ, bởi chính những người này đang muốn gây chia rẽ, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Họ là ai? Tuyên truyền xuyên tạc, chống phá chế độ nhằm mục đích gì? Những câu hỏi đó cần phải làm rõ để nhân dân nhìn nhận thấu đáo, tự nâng cao cảnh giác, đồng thời có biện pháp ngăn chặn kịp thời, không để cho họ tự tung, tự tác. Trước hết, cần nhận diện r&otilde

Tin khác cùng chủ đề

Phát động cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
          Xuyên tạc lịch sử - Trò hề của những kẻ cơ hội chính trị
Tôn trọng nguyên tắc khách quan, toàn diện, đánh giá đúng mức độ suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”
        Bổ sung, phát triển lý luận về CNXH và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam qua 40 năm đổi mới
Lợi dụng vấn đề ngôn ngữ để chống phá, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc
Đấu tranh phản bác những âm mưu, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch nhằm phủ nhận tư tưởng, đạo đức, phong cách cuộc đời, sự nghiệp Chủ tịch Hồ Chí Minh

Gửi bình luận của bạn