Công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (PCTN, TC) được Đảng ta xác định là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, cấp bách trong công tác xây dựng Đảng. Những kết quả của Ban chỉ đạo Trung ương về PCTN, tiêu cực và Ban Chỉ đạo cấp tỉnh vừa qua đã cho thấy sự quyết tâm, kiên quyết, kiên trì, không ngừng, không nghỉ của cả hệ thống chính trị trong đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, lãng phí với quyết tâm chính trị cao hơn, hành động mạnh mẽ hơn và hiệu quả hơn, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh, như tiêu đề cuốn sách của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Đấu tranh với quan điểm sai trái, thù địch về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực
Đấu tranh với quan điểm sai trái, thù địch về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Tuy nhiên, bất chấp những kết quả trong công tác PCTN, tiêu cực ở Việt Nam thời gian qua được nhân dân và cộng đồng quốc tế ghi nhận, với luận điệu trơ tráo, lố bịch, các thế lực thù địch cố tình dùng mọi âm mưu, thủ đoạn để xuyên tạc về công tác PCTN, tiêu cực ở nước ta. Chúng lập các trang web, đăng tải tin, video clip với nội dung xuyên tạc, bôi đen, gán ghép, dựng chuyện cho rằng tham nhũng ở Việt Nam đang xảy ra ở khắp mọi nơi, ngõ ngách; hay việc phòng, chống tham nhũng là thực chất là việc đấu đá nội bộ... Mục tiêu của chúng là tạo sự hoài nghi về các chủ trương, quyết sách của Đảng về PCTN, tiêu cực nhằm làm xói mòn niềm tin của nhân dân đối với Đảng, kích động, gây tâm lý bất ổn trong nhân dân; và sâu xa hơn phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng và chế độ chủ nghĩa xã hội ở nước ta.

Tại tỉnh Khánh Hòa, lợi dụng việc một số cán bộ, đảng viên ở các bộ, ngành Trung ương và trên địa bàn tỉnh vi phạm pháp luật bị xử lý kỷ luật, các đối tượng phản động, bất mãn chính trị đăng các bài viết, dòng trạng thái xuyên tạc, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ, bôi nhọ cán bộ, đảng viên; xuyên tạc ý nghĩa, giá trị lý luận, thực tiễn của cuốn sách “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng…

Quang cảnh Hội nghị trực tuyến sơ kết 01 năm hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực cấp tỉnh, tại điểm cầu Khánh Hòa. Ảnh (BKH.vn)

Trước tình hình hoạt động chống phá của các đối tượng phản động, thù địch, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa đã chỉ đạo các cấp ủy đảng, chính quyền thực hiện tốt công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, trong đó có vấn đề về phòng chống tham nhũng, tiêu cực; đồng thời, nâng cao trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức khi sử dụng Internet, tham gia mạng xã hội; chỉ đạo địa phương, đơn vị triển khai các đợt sinh hoạt chính trị, nghiên cứu, học tập nội dung tác phẩm: “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam”, tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; tăng cường thông tin, phổ biến kết quả của công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đến cán bộ, đảng viên...

Hiện nay, các địa phương, đơn vị trên địa bàn tỉnh duy trì hiệu quả hơn nhiều trang/cổng thông tin điện tử, trang fanpage để tuyên truyền thông tin tích cực, chính thống, lan tỏa những tấm gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến, phản bác luận điệu xuyên tạc của các đối tượng phản động, thù địch, bất mãn chính trị. Qua đó, tạo sự thống nhất cao trong cán bộ, đảng viên và nhân dân và sự đồng thuận trong xã hội; nâng cao nhận thức, khả năng tự đề kháng cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân trước các thông tin xấu độc, quan điểm sai trái, thù địch, nhất là trong công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực.

Để công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch về phòng chống tham nhũng, tiêu cực đạt những kết quả mới, cần tăng cường tuyên truyền để cán bộ, đảng viên và nhân dân thấy rõ sự quyết tâm, kiên quyết, kiên trì và vai trò, tầm quan trong của công tác PCTN, tiêu cực; tuyên truyền làm rõ tính nghiêm minh và tính nhân văn trong xử lý các vụ án, vụ việc nhằm làm tăng niềm tin của cán bộ, đảng viên vào sự lãnh đạo của Đảng bộ và Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh chỉ đạo. Đây chính là căn cứ thực tiễn quan trọng để các lực lượng đấu tranh phản bác lại luận điệu xuyên tạc của các đối tượng phản động thù địch.

Đồng thời, cần phát huy hơn nữa vai trò của đội ngũ cán bộ tuyên giáo các cấp trong tuyên truyền kết quả công tác PCTN, tiêu cực; gắn với tuyên truyền thông tin tích cực, gương người tốt việc tốt trên hệ thống thông tin đại chúng, các website, trang mạng xã hội theo phương châm “phủ xanh thông tin tích cực”, “lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực” nhất là trên không gian mạng. Đây chính là một trong các giải pháp hữu hiệu để tạo sự thống nhất cao trong cán bộ, đảng viên và nhân dân; tăng khả năng tự đề kháng cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân trước các thông tin xấu độc, quan điểm sai trái, thù địch; đồng thời, phản bác lại các luận điệu xuyên tạc về công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực. Mỗi cán bộ, đảng viên cần nhận thức đầy đủ về vai trò, trách nhiệm của mình trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch, trong đó có công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực để thấy đúng thì bảo vệ, thấy sai phải đấu tranh và đặc biệt là sử dụng Internet, mạng xã hội một cách thông minh và hữu ích nhất.

                                                                                 Hà Nguyễn

Tuy nhiên, bất chấp những kết quả trong công tác PCTN, tiêu cực ở Việt Nam thời gian qua được nhân dân và cộng đồng quốc tế ghi nhận, với luận điệu trơ tráo, lố bịch, các thế lực thù địch cố tình dùng mọi âm mưu, thủ đoạn để xuyên tạc về công tác PCTN, tiêu cực ở nước ta. Chúng lập các trang web, đăng tải tin, video clip với nội dung xuyên tạc, bôi đen, gán ghép, dựng chuyện cho rằng tham nhũng ở Việt Nam đang xảy ra ở khắp mọi nơi, ngõ ngách; hay việc phòng, chống tham nhũng là thực chất là việc đấu đá nội bộ... Mục tiêu của chúng là tạo sự hoài nghi về các chủ trương, quyết sách của Đảng về PCTN, tiêu cực nhằm làm xói mòn niềm tin của nhân dân đối với Đảng, kích động, gây tâm lý bất ổn

Tin khác cùng chủ đề

Bác bỏ luận điệu Việt Nam không thực thi và đảm bảo nhân quyền!
Phát động cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
Không thể xuyên tạc nhiệm vụ của Ban Tuyên giáo Trung ương
Đưa ra khỏi Đảng những đảng viên “hữu danh vô thực”
          Xuyên tạc lịch sử - Trò hề của những kẻ cơ hội chính trị
Tôn trọng nguyên tắc khách quan, toàn diện, đánh giá đúng mức độ suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”

Gửi bình luận của bạn