Chủ tịch Quốc hội Mozambique thăm chính thức Việt Nam
Việt Nam-Campuchia xây dựng đường biên giới hòa bình, ổn định, hữu nghị và hợp tác cùng phát triển​
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư tại Hội nghị triển khai Nghị quyết 12
    Xây dựng lực lượng công an bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành
    Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp Đại sứ New Zealand Tredene Cherie Dobson
     Hoa Kỳ mong muốn nâng tầm quan hệ với Việt Nam khi điều kiện phù hợp
Điện mừng Quốc khánh Liên bang Nga
Đảng, Nhà nước luôn quan tâm, chăm lo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho công nhân lao động
Ðồng chí Phạm Hùng - Người cộng sản kiên trung, nhà lãnh đạo tài năng của Ðảng và cách mạng Việt Nam
Việt Nam là đối tác quan trọng hàng đầu của Italy tại ASEAN