Sáng 26-3, ông Lê Hữu Hoàng - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Khánh Hòa dẫn đầu đoàn công tác đến thăm, chúc mừng Tòa Giám mục Giáo phận Nha Trang và Ban đại diện Tin lành tỉnh nhân dịp lễ Phục sinh năm 2024.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hữu Hoàng thăm, chúc mừng các cơ sở tôn giáo nhân dịp lễ Phục sinh
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hữu Hoàng thăm, chúc mừng các cơ sở tôn giáo nhân dịp lễ Phục sinh

Sáng 26-3, ông Lê Hữu Hoàng - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Khánh Hòa dẫn đầu đoàn công tác đến thăm, chúc mừng Tòa Giám mục Giáo phận Nha Trang và Ban đại diện Tin lành tỉnh nhân dịp lễ Phục sinh năm 2024.

Tại những nơi đến thăm, ông Lê Hữu Hoàng thông tin sơ lược về tình hình kinh tế - xã hội địa phương, trong đó, Khánh Hòa phấn đấu duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế hai con số, góp phần hiện thực hóa mục tiêu đến năm 2030 trở thành thành phố trực thuộc Trung ương…

Ông Lê Hữu Hoàng thăm, chúc mừng Tòa Giám mục Giáo phận Nha Trang.
Ông Lê Hữu Hoàng thăm, chúc mừng Tòa Giám mục Giáo phận Nha Trang.
Ông Lê Hữu Hoàng thăm, chúc mừng Ban đại diện Tin lành tỉnh.
Ông Lê Hữu Hoàng thăm, chúc mừng Ban đại diện Tin lành tỉnh.

Nhân dịp lễ Phục sinh, thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chúc các vị giám mục, linh mục, mục sư, tu sĩ và toàn thể giáo dân, tín hữu đón lễ Phục sinh an lành, hạnh phúc; đồng thời mong muốn, các cơ sở tôn giáo tiếp tục vận động giáo dân, tín hữu thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; phát huy tinh thần đoàn kết, sống “tốt đời đẹp đạo”, tiếp tục đóng góp cho sự phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

 NHƯ THẢO

S&aacute;ng 26-3, &ocirc;ng L&ecirc; Hữu Ho&agrave;ng - Ph&oacute; Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Kh&aacute;nh H&ograve;a dẫn đầu đo&agrave;n c&ocirc;ng t&aacute;c đến thăm, ch&uacute;c mừng T&ograve;a Gi&aacute;m mục Gi&aacute;o phận Nha Trang v&agrave; Ban đại diện Tin l&agrave;nh tỉnh nh&acirc;n dịp lễ Phục sinh năm 2024. Tại những nơi đến thăm, &ocirc;ng L&ecirc; Hữu Ho&agrave;ng th&ocirc;ng tin sơ lược về t&igrave;nh h&igrave;nh kinh tế - x&atilde; hội địa phương, trong đ&oacute;,&nbsp;Kh&aacute;nh H&ograve;a phấn đấu duy tr&igrave; tốc độ tăng trưởng kinh tế hai con số, g&oacute;p phần hiện thực h&oacute;a mục ti&ecirc;u đến năm 2030 trở th&agrave;nh th&agrave;nh phố trực thuộc Trung ương&hellip; <img style="float: center;" src="https://baokhanhhoa.vn/file/e7837c02857c8ca30185a8c39b582c03/032024/tham1_20240326101456.jpg" alt="&Ocirc;ng L&ecirc; Hữu Ho&agrave;ng thăm, ch&uacute;c mừng T&ograve;a Gi&aacute;m mục Gi&aacute;o phận Nha Trang. " /> &Ocirc;ng L&ecirc;

Tin khác cùng chủ đề

Hướng dẫn hoạt động vận tải trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa từ ngày 1-1
Về đích thu ngân sách
10 sự kiện nổi bật năm 2021
Ước vọng đầu năm
Thư chúc mừng năm mới 2022 - xuân Nhâm Dần của Tỉnh ủy - HĐND - UBND - UBMTTQ Việt Nam tỉnh Khánh Hòa
Đón khách du lịch từ Kazakhstan đến Khánh Hòa trong ngày đầu năm 2023

Gửi bình luận của bạn