Sáng 16-9, ông Trần Hòa Nam - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa chủ trì buổi tiếp và làm việc với đoàn công tác của UBND tỉnh Kon Tum do ông Nguyễn Ngọc Sâm - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum dẫn đầu.

Lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa tiếp đoàn công tác của UBND tỉnh Kon Tum
Lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa tiếp đoàn công tác của UBND tỉnh Kon Tum

Tại buổi làm việc, đại diện 2 địa phương đã thảo luận, trao đổi kinh nghiệm trong quá trình công tác liên quan đến các vấn đề: Lập, trình Quốc hội thông qua đề án thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh; quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết số 55 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Khánh Hòa; công tác lập, trình phê duyệt quy hoạch tỉnh; công tác triển khai quy hoạch, chuẩn bị đầu tư sau khi quy hoạch được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Ngoài ra, 2 bên còn trao đổi về kinh nghiệm thu hút các dự án đầu tư tại địa bàn kinh tế khó khăn; xử lý các dự án chậm tiến độ…

Quang cảnh buổi làm việc.
Quang cảnh buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Trần Hòa Nam chia sẻ về những cách làm hay trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, công tác lập, trình Quốc hội thông qua Nghị quyết số 55 để đoàn công tác tỉnh Kon Tum nghiên cứu, học tập. Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng khẳng định, tỉnh Khánh Hòa sẽ sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm với tỉnh Kon Tum trong thực hiện các nhiệm vụ công tác về lập quy hoạch và trao đổi về những lĩnh vực thế mạnh của địa phương…

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum Nguyễn Ngọc Sâm phát biểu.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum Nguyễn Ngọc Sâm phát biểu.

Cũng tại buổi tiếp, ông Nguyễn Ngọc Sâm cảm ơn sự đón tiếp, chia sẻ kinh nghiệm của tỉnh Khánh Hòa; đồng thời nhận định, những chia sẻ của tỉnh Khánh Hòa sẽ là bước đệm quan trọng để tỉnh Kon Tum tiếp thu kinh nghiệm áp dụng vào thực tế trong xây dựng chính sách đặc thù và xây dựng các quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội.

Lãnh đạo UBND tỉnh Khánh Hòa tặng quà lưu niệm cho đoàn công tác tỉnh Kon Tum.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum cũng mong muốn thời gian tới, UBND tỉnh Khánh Hòa tiếp tục có những chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm cho tỉnh Kon Tum trên tất cả các lĩnh vực, góp phần nâng cao năng lực trong quản lý, định hướng phát triển phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương.


Đ. LÂM

Tại buổi l&agrave;m việc, đại diện 2 địa phương đ&atilde; thảo luận, trao đổi kinh nghiệm trong qu&aacute; tr&igrave;nh c&ocirc;ng t&aacute;c li&ecirc;n quan đến c&aacute;c vấn đề: Lập, tr&igrave;nh Quốc hội th&ocirc;ng qua đề &aacute;n th&iacute; điểm một số cơ chế, ch&iacute;nh s&aacute;ch đặc th&ugrave; ph&aacute;t triển tỉnh; qu&aacute; tr&igrave;nh triển khai thực hiện Nghị quyết số 55 về th&iacute; điểm một số cơ chế, ch&iacute;nh s&aacute;ch đặc th&ugrave; ph&aacute;t triển tỉnh Kh&aacute;nh H&ograve;a; c&ocirc;ng t&aacute;c lập, tr&igrave;nh ph&ecirc; duyệt quy hoạch tỉnh; c&ocirc;ng t&aacute;c triển khai quy hoạch, chuẩn bị đầu tư sau khi quy hoạch được Thủ tướng Ch&iacute;nh phủ ph&ecirc; duyệt. Ngo&agrave;i ra, 2 b&ecirc;n c&ograve;n trao đổi về kinh nghiệm thu h&uacute;t c&aacute;c dự &aacute;n đầu tư tại địa b&agrave;n kinh tế kh&oacute; khăn; xử l&yacute; c&aacute;c dự &aacute;n chậm tiến độ&hellip; <img style="box-sizing: border-box; outline: none; margin: 0px

Tin khác cùng chủ đề

Hướng dẫn hoạt động vận tải trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa từ ngày 1-1
Về đích thu ngân sách
10 sự kiện nổi bật năm 2021
Ước vọng đầu năm
Thư chúc mừng năm mới 2022 - xuân Nhâm Dần của Tỉnh ủy - HĐND - UBND - UBMTTQ Việt Nam tỉnh Khánh Hòa
Đón khách du lịch từ Kazakhstan đến Khánh Hòa trong ngày đầu năm 2023

Gửi bình luận của bạn