Chiều ngày 11/10/2021, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị Thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng, khóa XIII bằng hình thức trực tuyến. Tại điểm cầu Khánh Hòa, đồng chí Nguyễn Khắc Toàn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh và đồng chí Lê Hữu Thọ - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì, toàn tỉnh có 53 điểm cầu với 1.859 đại biểu tham dự (trong đó có 02 điểm cầu cấp tỉnh;10 điểm cầu cấp huyện và tương đương; 41 điểm cầu cấp xã).

Hội nghị trực tuyến thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 4, khóa XIII
Hội nghị trực tuyến thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 4, khóa XIII
  • Bởi Tuyên giáo Tỉnh ủy Khánh Hòa
  • 11/10/2021 08:15:49
  • 21 lượt xem
  • 0 lượt thích
  • 0 bình luận

Quang cảnh tại điểm cầu Tỉnh ủy

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe đồng chí Lại Xuân Môn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 4, khóa XIII. Theo đó, Ban Chấp hành Trung ương đã thống nhất cao, thông qua Nghị quyết Hội nghị về các nội dung chủ yếu: (1) Báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021, dự kiến Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022; đánh giá tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2021 và dự toán ngân sách nhà nước năm 2022; Kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 3 năm 2022 - 2024; về việc lùi thời điểm thực hiện cải cách chính sách tiền lương theo Nghị quyết số 27-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 7 khoá XII. (2) Báo cáo kết quả công tác phòng, chống dịch Covid-19 thời gian qua; mục tiêu, quan điểm, giải pháp trong thời gian tới. (3) Báo cáo kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW, ngày 30/10/2016 của Ban Chấp hành Trung ương khoá XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ. (4) Quy định về những điều đảng viên không được làm. (5) Báo cáo các công việc quan trọng Bộ Chính trị đã giải quyết từ sau Hội nghị Trung ương 3 đến Hội nghị Trung ương 4 và các nhiệm vụ trọng tâm từ Hội nghị Trung ương 4 đến Hội nghị Trung ương 5.

Quang cảnh tại điểm cầu Hội trường Viễn thông Khánh Hòa

Quang cảnh tại điểm cầu BCH Quân sự tỉnh

Định hướng công tác tuyên truyền trong thời gian tới, đồng chí Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị ban tuyên giáo các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên căn cứ Tài liệu Thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 4, khóa XIII do Văn phòng Trung ương Đảng phát hành; bài phát biểu khai mạc, bế mạc quan trọng của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và những thông tin được nghe tại Hội nghị hôm nay để tuyên truyền, lan tỏa sâu rộng những kết quả tốt đẹp, những nội dung quan trọng của Hội nghị Trung ương 4, khóa XIII tới cán bộ, đảng viên và nhân dân, trong đó tập trung vào hai nhóm vấn đề lớn: Một là, một số vấn đề về kinh tế - xã hội năm 2021 - 2022; Hai là, về vấn đề xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Đồng thời, tuyên truyền về một số ngày kỷ niệm: Kỷ niệm 60 năm Ngày mở Đường Hồ Chí Minh trên biển (23/10/1961 - 23/10/2021); 104 năm Cách mạng Tháng Mười Nga (07/11/1917 – 07/11/2021); 201 năm Ngày sinh Ph.Ăng-ghen (28/11/1820 – 28/11/2021) và một số nội dung quan trọng khác.

                                                                                                               Quỳnh My

Quang cảnh tại điểm cầu Tỉnh ủy Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe đồng chí Lại Xuân Môn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 4, khóa XIII. Theo đó, Ban Chấp hành Trung ương đã thống nhất cao, thông qua Nghị quyết Hội nghị về các nội dung chủ yếu: (1) Báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021, dự kiến Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022; đánh giá tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2021 và dự toán ngân sách nhà nước năm 2022; Kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 3 năm 2022 - 2024; về việc lùi thời điểm thực hiện cải cách chính sách tiề

Tin khác cùng chủ đề

Không chủ quan sau nới lỏng giãn cách
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tấn Tuân kiểm tra việc tiêm vắc xin ở Nha Trang và Cam Lâm
85,47% người dân từ 18 tuổi trở lên đã được tiêm vắc xin phòng Covid-19
Giới thiệu trang zalo Chính quyền điện tử tỉnh Khánh Hòa
Thường trực Tỉnh ủy Khánh Hòa làm việc với Ban Thường vụ Thị ủy Ninh Hòa
Bàn về Quy chế pháp lý của đảo trong luật pháp quốc tế

Gửi bình luận của bạn