Chiều ngày 17/7, Khối thi đua các cơ quan tham mưu của Tỉnh ủy (Khối 1) đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác thi đua 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 5 thán cuối năm 2017. Dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo Ban Thi đua – Khen thưởng tỉnh, đại diện lãnh đạo, cán bộ công đoàn và cán bộ phụ trách công tác thi đua của các cơ quan: Ban Nội chính Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ban Dân vận Tỉnh ủy và Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.
Hội nghị sơ kết công tác thi đua 6 tháng đầu năm 2017
Hội nghị sơ kết công tác thi đua 6 tháng đầu năm 2017
Chiều ngày 17/7, Khối thi đua các cơ quan tham mưu của Tỉnh ủy (Khối 1) đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác thi đua 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 5 thán cuối năm 2017. Dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo Ban Thi đua – Khen thưởng tỉnh, đại diện lãnh đạo, cán bộ công đoàn và cán bộ phụ trách công tác thi đua của các cơ quan: Ban Nội chính Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ban Dân vận Tỉnh ủy và Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.


Quang cảnh Hội nghị
Trong 6 tháng đầu năm 2017, 6/6 đơn vị trong Khối đã chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch và tổ chức thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua, nhất là thi đua thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Các đơn vị đã tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy kịp thời tổ chức học tập, quán triệt các chị thị, nghị quyết của Trung ương, tham mưu kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Nghị quyết 04-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XII) và kịp thời sơ kết, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết của Đảng trên các lĩnh vực nội chính, tổ chức, kiểm tra, dân vận, tuyên giáo. 100% cán bộ, công chức và người lao động đăng ký học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và cam kết không vi phạm 27 biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; chấp hành tốt nội quy, quy định của cơ quan; tích cực học tập nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ. Công tác thi đua, khen thưởng của các đơn vị trong Khối có nhiều đổi mới về nội dung và hình thức, đã động viên, khen thưởng kịp thời đối với những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, tạo động lực tinh thần cho cán bộ, công chức, người lao động. Tại Hội nghị các đơn vị cũng thảo luận, trao đổi kinh nghiệm và các giải pháp để đổi mới công tác thi đua - khen thưởng cho phù hợp với tình hình thực thế của các cơ quan, đơn vị.

6 tháng cuối năm 2017, các đơn vị trong khối sẽ tiếp tục tổ chức thực hiện phong trào thi đua gắn với thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị được giao; củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tại mỗi cơ quan; làm tốt công tác phát hiện, nhân rộng điển hình tiên tiến…
HV
Chiều ngày 17/7, Khối thi đua các cơ quan tham mưu của Tỉnh ủy (Khối 1) đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác thi đua 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 5 thán cuối năm 2017. Dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo Ban Thi đua – Khen thưởng tỉnh, đại diện lãnh đạo, cán bộ công đoàn và cán bộ phụ trách công tác thi đua của các cơ quan: Ban Nội chính Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ban Dân vận Tỉnh ủy và Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy. Quang cảnh Hội nghị Trong 6 tháng đầu năm 2017, 6/6 đơn vị trong Khối đã chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch và tổ chức thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua, nhất là thi đua thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Các đơn vị đã tham mưu Ban Thường

Tin khác cùng chủ đề

Hướng dẫn hoạt động vận tải trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa từ ngày 1-1
Về đích thu ngân sách
10 sự kiện nổi bật năm 2021
Ước vọng đầu năm
Thư chúc mừng năm mới 2022 - xuân Nhâm Dần của Tỉnh ủy - HĐND - UBND - UBMTTQ Việt Nam tỉnh Khánh Hòa
Xây dựng Đảng bộ vững mạnh, đưa Khánh Hòa phát triển đột phá, bền vững trong tương lai

Gửi bình luận của bạn