Ngày 25-3, ông Đinh Văn Thiệu – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa có buổi làm việc với Sở Y tế, và các sở, ngành liên quan về tiến độ thực hiện đề án xây dựng Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa trở thành bệnh viện tuyến cuối khu vực Duyên hải Nam Trung bộ.

Chuẩn bị kỹ các nội dung liên quan đến đề án xây dựng Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa trở thành bệnh viện tuyến cuối khu vực
Chuẩn bị kỹ các nội dung liên quan đến đề án xây dựng Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa trở thành bệnh viện tuyến cuối khu vực

Ngày 25-3, ông Đinh Văn Thiệu – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa có buổi làm việc với Sở Y tế, và các sở, ngành liên quan về tiến độ thực hiện đề án xây dựng Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa trở thành bệnh viện tuyến cuối khu vực Duyên hải Nam Trung bộ.

Ông Đinh Văn Thiệu chỉ đạo tại buổi làm việc
Ông Đinh Văn Thiệu chỉ đạo tại buổi làm việc

Tại buổi làm việc, Sở Y tế báo cáo nội dung chỉ đạo của Thủ tướng về đề án; tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích công trình sự nghiệp; khó khăn, vướng mắc khi lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi của đề án; kế hoạch tiến độ thực hiện dự án; ý kiến của Hội đồng thẩm định, các sở, ngành liên quan về hồ sơ báo cáo nghiên cứu tiền khả thi của đề án…

Về tiến độ, hiện nay, Sở Y tế đang chỉnh sửa và hoàn thiện báo cáo nghiên cứu tiền khả thi để trình Bộ Y tế kèm theo đề án để Bộ Y tế xem xét. Theo đó, đề án tỉnh Khánh Hòa trình Thủ tướng Chính phủ về quy mô dự kiến có 2 phương án. Ở phương án 1 sẽ xây dựng mới bệnh viện 1.000 giường, cơ sở cũ giữ lại để cải tạo thành Bệnh viện Sản - Nhi hoặc cơ sở 2 của Bệnh viện đa khoa tỉnh quy mô 500 giường, Trung tâm Huyết học - truyền máu, Trung tâm Cấp cứu 115. Phương án 2 sẽ xây dựng mới bệnh viện 1.500 giường; cơ sở cũ kêu gọi xã hội hóa lĩnh vực y tế. Tiến độ thực hiện dự án dự kiến sẽ hoàn thành vào năm 2028.

Kết luận tại buổi làm việc, ông Đinh Văn Thiệu chỉ đạo Sở Y tế phối hợp với Ban quản lý dự án, các đơn vị liên quan chuẩn bị kỹ các nội dung, vấn đề liên quan đến đề án; phải xây dựng bảng tiến độ chi tiết các đầu mục công việc với các mốc thời gian cụ thể trước và sau khi được phê duyệt báo cáo nghiên cứu tiền khả thi của đề án; ở giai đoạn xây dựng đề án, Ban quản lý dự án phải tham mưu với UBND bố trí người của Sở Y tế và Bệnh viện Đa khoa tỉnh cùng tham gia. Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu Đơn vị tư vấn phải tham khảo ý kiến của Sở Y tế và các sở, ngành liên quan có đánh giá về 2 phương án xây dựng tỉnh đề xuất, trong đó nêu rõ phương án nào tốt nhất, phù hợp nhất. Ngoài ra, trong báo cáo nghiên cứu tiền khả thi của đề án phải đưa vào nội dung xây dựng bệnh viện thông minh, chuyển đổi số, quy trình quản lý; quy hoạch các tuyến đường xung quanh bệnh viện; xây dựng bãi đáp sân bay trong bệnh viện… Đồng thời, việc đền bù, giải tỏa đất dự án nên tách thành dự án riêng.

C.ĐAN

 

Ng&agrave;y 25-3, &ocirc;ng&nbsp;Đinh Văn Thiệu &ndash; Ph&oacute; Chủ tịch UBND tỉnh Kh&aacute;nh H&ograve;a&nbsp;c&oacute; buổi l&agrave;m việc với Sở Y tế, v&agrave; c&aacute;c sở, ng&agrave;nh li&ecirc;n quan về tiến độ thực hiện đề&nbsp;&aacute;n x&acirc;y dựng Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kh&aacute;nh H&ograve;a&nbsp;trở th&agrave;nh bệnh viện tuyến cuối khu vực Duy&ecirc;n hải Nam Trung bộ. <img style="float: center;" src="https://baokhanhhoa.vn/file/e7837c02857c8ca30185a8c39b582c03/032024/pct_20240325180151.jpg" alt="&Ocirc;ng Đinh Văn Thiệu chỉ đạo tại buổi l&agrave;m việc " /> &Ocirc;ng Đinh Văn Thiệu chỉ đạo tại buổi l&agrave;m việc Tại buổi l&agrave;m việc, Sở Y tế b&aacute;o c&aacute;o nội dung chỉ đạo của Thủ tướng về đề &aacute;n; ti&ecirc;u chuẩn, định mức sử dụng diện t&iacute;ch c&ocirc;ng tr&igrave;nh sự nghiệp; kh&oacute; khăn, vướng mắc khi lập b&aacute;o c&aacute;o nghi&ecirc;n cứu tiền khả thi của đề &aacute;n; kế hoạch tiến độ thực hiện dự &a

Tin khác cùng chủ đề

Hướng dẫn hoạt động vận tải trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa từ ngày 1-1
Về đích thu ngân sách
10 sự kiện nổi bật năm 2021
Ước vọng đầu năm
Thư chúc mừng năm mới 2022 - xuân Nhâm Dần của Tỉnh ủy - HĐND - UBND - UBMTTQ Việt Nam tỉnh Khánh Hòa
Đón khách du lịch từ Kazakhstan đến Khánh Hòa trong ngày đầu năm 2023

Gửi bình luận của bạn