Ngày 22-2, tại TP. Nha Trang (Khánh Hòa), 7 ủy ban, nhóm công tác và diễn đàn APEC trong các lĩnh vực Thương mại và Đầu tư (CTI), Phát triển nguồn nhân lực (HRDWG), Khoa học đời sống và đổi mới (LSIF), Chính sách và luật cạnh tranh (CPLG), Thủ tục hải quan (SCCP), Chống khủng bố (CTWG), Điều phối về thương mại điện tử (ECSG) đã triển khai các hoạt động trong ngày làm việc thứ năm trong khuôn khổ Hội nghị lần thứ nhất các quan chức cao cấp APEC 2017 (SOM 1) và các cuộc họp liên quan.
7 ủy ban, nhóm công tác và diễn đàn APEC tiếp tục ngày làm việc thứ 5
7 ủy ban, nhóm công tác và diễn đàn APEC tiếp tục ngày làm việc thứ 5
Ngày 22-2, tại TP. Nha Trang (Khánh Hòa), 7 ủy ban, nhóm công tác và diễn đàn APEC trong các lĩnh vực Thương mại và Đầu tư (CTI), Phát triển nguồn nhân lực (HRDWG), Khoa học đời sống và đổi mới (LSIF), Chính sách và luật cạnh tranh (CPLG), Thủ tục hải quan (SCCP), Chống khủng bố (CTWG), Điều phối về thương mại điện tử (ECSG) đã triển khai các hoạt động trong ngày làm việc thứ năm trong khuôn khổ Hội nghị lần thứ nhất các quan chức cao cấp APEC 2017 (SOM 1) và các cuộc họp liên quan.


Đại biểu tham gia cuộc họp về thương mại điện tử

Hội thảo “Xúc tiến thương mại các sản phẩm góp phần vào tăng trưởng bền vững và bao trùm thông qua phát triển nông thôn và xoá đói giảm nghèo” đã được khai mạc. Hội thảo tập trung thảo luận các biện pháp thúc đẩy tăng trưởng bền vững, bao trùm; xoá bỏ các rào cản thương mại đối với những sản phẩm đóng góp trực tiếp cho phát triển; nâng cao vai trò của thương mại trong công cuộc giảm nghèo và phát triển nông thôn. Đây là nội dung được nhiều nền kinh tế APEC, đặc biệt các nền kinh tế đang phát triển, hết sức quan tâm.


Hội thảo “Xúc tiến thương mại các sản phẩm góp phần vào tăng trưởng bền vững và bao trùm thông qua phát triển nông thôn và xoá đói giảm nghèo”

Cuộc họp của nhóm ECSG đã trao đổi về việc ứng dụng Hệ thống quy tắc trao đổi dữ liệu cá nhân xuyên biên giới (CBPR), thông báo tình hình sử dụng hệ thống, và chia sẻ phản hồi của các doanh nghiệp tham gia sử dụng hệ thống. Là diễn đàn tiên phong thúc đẩy hợp tác quốc tế về thương mại điện tử, APEC gần đây chú trọng thúc đẩy các nội dung hợp tác liên quan kinh tế mạng, kinh tế số. Trong đó, hệ thống CBPR được cộng đồng doanh nghiệp khu vực đánh giá cao nhờ đưa ra cách tiếp cận thống nhất và đơn giản hoá việc tuân thủ các quy định về bảo mật dữ liệu trên phạm vi toàn cầu.

Nhóm HRDWG tiếp tục các cuộc họp của 3 mạng lưới về Nâng cao năng lực, Giáo dục, Lao động và an sinh xã hội, thông qua các hoạt động cụ thể cần triển khai trong năm 2017, nhất trí tăng cường phối hợp với các diễn đàn khu vực và quốc tế liên quan lĩnh vực giáo dục - đào tạo… Trên cơ sở kết quả cuộc họp của ba mạng lưới cùng các kế hoạch hành động đã được thông qua, trong năm nay, HRDWG sẽ tiếp tục triển khai các dự án nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của nguồn nhân lực trong khu vực, bao gồm thúc đẩy hợp tác giáo dục giữa các thành viên, trao đổi sinh viên, giảng viên, tạo công ăn việc làm có chất lượng...

Tại cuộc họp CTWG, các thành viên đã chia sẻ các hoạt động và biện pháp chống khủng bố đã triển khai trong khuôn khổ các diễn đàn, cơ chế đa phương khác; thống nhất các ưu tiên của cuộc họp CTWG sắp tới. Kết quả cuộc họp CTWG sẽ được báo cáo lên cuộc họp Ủy ban Điều hành hợp tác kinh tế - kỹ thuật (SCE), dự kiến nhóm họp vào ngày 28-2 tới.


Đại biểu trò chuyện bên lề hội nghị

Trong khi đó, phiên họp của LSIF đã rà soát những kết quả hợp tác trong năm 2016, thảo luận về các vấn đề thương mại hóa công nghệ y sinh, sử dụng dữ liệu lớn trong nghiên cứu y học... Các đại biểu cũng dành thời gian thảo luận các nội dung chuẩn bị cho Đối thoại cao cấp lần thứ 7 về Sức khỏe và nền kinh tế, dự kiến sẽ diễn ra tại thành phố Hồ Chí Minh vào tháng 8.

Trong ngày, các đại biểu APEC đã tiếp tục họp nhóm SCCP nhằm thảo luận các chính sách và biện pháp tăng cường hợp tác về công nghệ thông tin và quản lý rủi ro, kiểm soát tại biên giới về quyền sở hữu trí tuệ, chống hàng giả, thương mại điện tử xuyên biên giới; thông báo tiến độ triển khai Chương trình hành động tập thể trong lĩnh vực thủ tục hải quan; đồng thời đề xuất các hướng tăng cường hợp tác với các ủy ban, nhóm công tác khác của APEC.

Theo baokhanhhoa.com.vn
Ngày 22-2, tại TP. Nha Trang (Khánh Hòa), 7 ủy ban, nhóm công tác và diễn đàn APEC trong các lĩnh vực Thương mại và Đầu tư (CTI), Phát triển nguồn nhân lực (HRDWG), Khoa học đời sống và đổi mới (LSIF), Chính sách và luật cạnh tranh (CPLG), Thủ tục hải quan (SCCP), Chống khủng bố (CTWG), Điều phối về thương mại điện tử (ECSG) đã triển khai các hoạt động trong ngày làm việc thứ năm trong khuôn khổ Hội nghị lần thứ nhất các quan chức cao cấp APEC 2017 (SOM 1) và các cuộc họp liên quan. Đại biểu tham gia cuộc họp về thương mại điện tử Hội thảo “Xúc tiến thương mại các sản phẩm góp phần vào tăng trưởng bền vững và bao trùm thông qua phát triển nông thôn và xoá đói giảm nghèo” đã được khai mạc. Hội thảo t

Tin khác cùng chủ đề

Hướng dẫn hoạt động vận tải trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa từ ngày 1-1
Về đích thu ngân sách
10 sự kiện nổi bật năm 2021
Ước vọng đầu năm
Thư chúc mừng năm mới 2022 - xuân Nhâm Dần của Tỉnh ủy - HĐND - UBND - UBMTTQ Việt Nam tỉnh Khánh Hòa
Đón khách du lịch từ Kazakhstan đến Khánh Hòa trong ngày đầu năm 2023

Gửi bình luận của bạn