Sáng 1/6, tại Hội trường Diên Hồng (Nhà Quốc hội), Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cùng các đại biểu dự phiên thảo luận về đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách nhà nước năm 2021; tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2022.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự phiên thảo luận về kinh tế-xã hội của Quốc hội
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự phiên thảo luận về kinh tế-xã hội của Quốc hội
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự phiên thảo luận của Quốc hội về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách nhà nước năm 2021 -0
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự phiên họp. 
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự phiên thảo luận của Quốc hội về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách nhà nước năm 2021 -1
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ với các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự phiên họp. 
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự phiên thảo luận của Quốc hội về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách nhà nước năm 2021 -2
 Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tại phiên họp.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự phiên thảo luận của Quốc hội về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách nhà nước năm 2021 -3
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với các đại biểu dự phiên họp. 
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự phiên thảo luận của Quốc hội về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách nhà nước năm 2021 -4
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu dự phiên họp. 
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự phiên thảo luận của Quốc hội về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách nhà nước năm 2021 -5
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Phạm Minh Chính với các đại biểu tại phiên họp. 
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự phiên họp.  Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ với các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự phiên họp.   Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tại phiên họp. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với các đại biểu dự phiên họp.  Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu dự phiên họp.  Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân

Tin khác cùng chủ đề

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trả lời phỏng vấn của Thông tấn xã Việt Nam nhân dịp năm mới 2022
Khánh Hòa với khát vọng vươn tầm
Triển vọng tăng trưởng kinh tế Việt Nam năm 2022
    Quan hệ Đối tác chiến lược tăng cường Việt Nam - Thái Lan phát triển rất tốt đẹp
     Quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng Việt Nam - Nhật Bản ngày càng thực chất
     Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio

Gửi bình luận của bạn