Nhận lời mời của Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Phạm Minh Chính, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân (CHDCND) Lào Phankham Viphavanh (Phăn-khăm Vị-pha-văn) dẫn đầu Ðoàn đại biểu cấp cao Chính phủ Lào bắt đầu chuyến thăm chính thức Việt Nam, đồng chủ trì Kỳ họp lần thứ 44 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam-Lào và phát động Năm Ðoàn kết Hữu nghị Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam 2022.

Thủ tướng CHDCND Lào thăm chính thức Việt Nam
Thủ tướng CHDCND Lào thăm chính thức Việt Nam

Tham gia Ðoàn, có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Chansamone Chanyalath (Chăn-xạ-mỏn Chăn-nha-lạt), Ðại tướng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Quốc phòng; Sonexay Siphandone (Xỏn-xay Xỉ-phăn-đon), Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Kế hoạch và Ðầu tư, Chủ tịch Ủy ban Hợp tác Lào-Việt Nam; Vilay Lakhamphong (Vi-lay Lạ-khăm-phong), Bộ trưởng Công an; Saleumxay Kommasith (Xạ-lởm-xay Côm-mạ-xít), Bộ trưởng Ngoại giao; các đồng chí Ủy viên Trung ương Ðảng: Khampheng Saysompheng (Khăm-pheng Xay-xổm-pheng), Bộ trưởng Công thương; Khamjane Vongphosy (Khăm-chên Vông-phô-xỉ), Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Phủ Thủ tướng; Sonexay Sitphaxay (Xỏn-xay Xít-phạ-xay), Thống đốc Ngân hàng Nhà nước; Suanesavanh Vignaket (Xuổn-xa-vẳn Vị-nha-kệt), Bộ trưởng Thông tin, Văn hóa và Du lịch; Bounchom Ubonpaseuth (Bun-chôm U-bôn-pạ-xợt), Bộ trưởng Tài chính; Viengsavath Siphandone (Viêng-xa-vắt Xỉ-phăn-đon), Bộ trưởng Công chính và Vận tải; Phout Simmalavong (Phút Xỉm-ma-la-vông), Bộ trưởng Giáo dục và Thể thao; Bounfeng Phoummalaysith (Bun-phẻng Phum-ma-lay-xít), Bộ trưởng Y tế; Daovong Phonekeo (Ðao-vông Phon-kẹo), Bộ trưởng Năng lượng và Mỏ. Cùng tham gia Ðoàn, có các đồng chí: Thongphut Vongmany (Thong-phắt Vông-ma-ni), Thứ trưởng Nông Lâm; Sengphet Houngbounyuang (Xẻng-phết Hung-bun-nhương), Ðại sứ Lào tại Việt Nam; Kingmano Phommahaxay (Kình-mạ-nô Phôm-mạ-hả-xay), Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Phủ Thủ tướng, Thư ký Thủ tướng.

Ðồng chí Phankham Viphavanh sinh ngày 14/4/1951, trình độ học vấn Tiến sĩ. Ðồng chí là giáo viên Trường Sư phạm, Trung ương Mặt trận Lào yêu nước tại huyện Viengxay (Viêng-xay), Bí thư Ðoàn trường (giai đoạn 1970-1975); là cán bộ Bộ Giáo dục, Phó Trưởng Ban vận động thành lập Ðoàn Thanh niên (1975-1977); là sinh viên đại học tại Liên Xô (trước đây) (1977-1983); là Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng Trường bồi dưỡng lý luận chính trị, Bộ Giáo dục và Thể thao (1983-1985). Giai đoạn 1985-1988, đồng chí là nghiên cứu sinh lý luận Mác-Lê-nin tại Liên Xô (trước đây).

Ðồng chí Phankham Viphavanh giữ chức Phó Hiệu trưởng Trường đại học Sư phạm Viêng Chăn (1988-1989); là Ðảng ủy viên Bộ Giáo dục và Thể thao, Hiệu trưởng Trường đại học Sư phạm Viêng Chăn (1989-1996); là Ủy viên Thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia về phát triển nguồn nhân lực (1996-1998); là Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, thành viên Ban Chỉ đạo và là Chủ nhiệm Dự án về cải cách hành chính (1998-2001). Ðồng chí đảm nhiệm chức Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Phủ Thủ tướng phụ trách lĩnh vực hành chính và quản lý công chức (2001-2003); Thứ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Phủ Thủ tướng (2003-2005).

Ðồng chí Phankham Viphavanh là Ủy viên Trung ương Ðảng khóa VIII, Bí thư, Tỉnh trưởng tỉnh Hủa-phăn (2006-2010); là Ủy viên Bộ Chính trị khóa IX, Bí thư Ðảng ủy, Bộ trưởng Giáo dục và Thể thao, Chủ tịch Trung ương Hội Hữu nghị Lào-Việt Nam (2011-2014); là Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bí thư Ðảng ủy, Bộ trưởng Giáo dục và Thể thao, Chủ tịch Trung ương Hội Hữu nghị Lào-Việt Nam (2014-2015); là Ủy viên Bộ Chính trị khóa X, Thường trực Ban Bí thư, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Giáo dục và Thể thao, Chủ tịch Trung ương Hội Hữu nghị Lào-Việt Nam (tháng 1-4/2016); là Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Phó Chủ tịch nước CHDCND Lào (tháng 4/2016-tháng 1/2021); là Ủy viên Bộ Chính trị khóa XI (tháng 1/2021).

Từ tháng 3/2021 đến nay, đồng chí Phankham Viphavanh là Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ nước CHDCND Lào.

Tham gia Ðoàn, có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Chansamone Chanyalath (Chăn-xạ-mỏn Chăn-nha-lạt), Ðại tướng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Quốc phòng; Sonexay Siphandone (Xỏn-xay Xỉ-phăn-đon), Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Kế hoạch và Ðầu tư, Chủ tịch Ủy ban Hợp tác Lào-Việt Nam; Vilay Lakhamphong (Vi-lay Lạ-khăm-phong), Bộ trưởng Công an; Saleumxay Kommasith (Xạ-lởm-xay Côm-mạ-xít), Bộ trưởng Ngoại giao; các đồng chí Ủy viên Trung ương Ðảng: Khampheng Saysompheng (Khăm-pheng Xay-xổm-pheng), Bộ trưởng Công thương; Khamjane Vongphosy (Khăm-chên Vông-phô-xỉ), Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Phủ Thủ tướng; Sonexay Sitphaxay (Xỏn-xay Xít-phạ-xay), Thống đốc Ngân hàng Nhà nước; Suanesavanh Vignaket (Xuổn-xa-vẳn Vị-nha-kệt), Bộ trưởng Thông tin, Văn hóa v&agr

Tin khác cùng chủ đề

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trả lời phỏng vấn của Thông tấn xã Việt Nam nhân dịp năm mới 2022
Khánh Hòa với khát vọng vươn tầm
Triển vọng tăng trưởng kinh tế Việt Nam năm 2022
          Thủ tướng: Việt Nam sẽ tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư nước ngoài
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc hội đàm và dự chiêu đãi của Tổng thống Vladimir Putin
Chính phủ ban hành cơ chế, chính sách đặc thù trong phòng, chống dịch Covid-19

Gửi bình luận của bạn