Sáng 24/9 tại Hà Nội, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo khoa học “Phát triển, phối hợp các lực lượng trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch ở Việt Nam”.

Phát triển, phối hợp các lực lượng trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
Phát triển, phối hợp các lực lượng trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
  • Bởi Tuyên giáo Tỉnh ủy Khánh Hòa
  • 24/09/2021 07:08:17
  • 43 lượt xem
  • 0 lượt thích
  • 0 bình luận

Đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương cùng nhiều đại diện lãnh đạo các ban, bộ ngành Trung ương; đông đảo các nhà khoa học cùng tham dự.

Với hơn 70 tham luận, Hội thảo tập trung phân tích, làm rõ những vấn đề lý luận; thực trạng và giải pháp về phát triển, phối hợp các lực lượng trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác quan điểm sai trái, thù địch ở Việt Nam hiện nay.

Theo đó, các đại biểu, từ cơ sở lý luận thực tiễn, đã phân tích về yêu cầu nâng cao nhận thức và năng lực lãnh đạo của cấp ủy, người đứng đầu; phát triển, phối hợp lực lượng trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch.

Trên cơ sở phân tích những mặt còn hạn chế, bất cập trong lĩnh vực công tác này, Hội thảo đề xuất các giải pháp trong phát triển, phối  hợp các lực lượng; về yêu cầu trách nhiệm đối với cấp ủy, người đứng đầu các cơ quan, lực lượng nòng cốt; cơ chế chính sách trong xây dựng lực lượng từ Trung ương đến cơ sở; việc quy hoạch xây dựng lực lượng; phát huy vai trò và bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan chuyên trách; việc đầu tư trang bị, cơ sở vật chất; phát huy vai trò nhân dân; việc sơ kết, tổng kết điển hình, kinh nghiệm hay và nhân rộng trong xã hội…

Hội thảo đã cung cấp những luận cứ, nêu kinh nghiệm và đề xuất giải pháp nhằm phát triển, phối hợp các lực lượng trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch ở Việt Nam, đáp ứng nhiệm vụ, tình hình mới.

Đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương cùng nhiều đại diện lãnh đạo các ban, bộ ngành Trung ương; đông đảo các nhà khoa học cùng tham dự. Với hơn 70 tham luận, Hội thảo tập trung phân tích, làm rõ những vấn đề lý luận; thực trạng và giải pháp về phát triển, phối hợp các lực lượng trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác quan điểm sai trái, thù địch ở Việt Nam hiện nay. Theo đó, các đại biểu, từ cơ sở lý luận thực tiễn, đã phân tích về yêu cầu nâng cao nhận thức và năng lực lãnh đạo của cấp ủy, người đứng đầu; phát triển, phối hợp lực lượng trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đản

Tin khác cùng chủ đề

Thiêng liêng Lễ chào cờ ở Quảng trường Ba Đình
Chiến thắng 7/1/1979 là thắng lợi của tình đoàn kết chiến đấu giữa hai dân tộc Việt Nam – Campuchia
Kỷ niệm 25 năm ký kết Hiệp ước nguyên tắc cơ bản của quan hệ Việt-Nga
Tránh chồng chéo giữa thanh tra, kiểm tra, kiểm toán
Việt Nam dành nguồn lực đầu tư thích đáng cho y tế cơ sở
Khai mạc Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

Gửi bình luận của bạn