Sáng ngày 16/7/2018, tại UBND xã Khánh Thượng, Hội đồng thẩm định lịch sử cách mạng xã Khánh Thượng đã tổ chức họp góp ý bản thảo Lịch sử cách mạng xã Khánh Thượng giai đoạn 1945 - 2010.
Thẩm định Lịch sử cách mạng xã Khánh Thượng giai đoạn 1945-2010
Thẩm định Lịch sử cách mạng xã Khánh Thượng giai đoạn 1945-2010
Sáng ngày 16/7/2018, tại UBND xã Khánh Thượng, Hội đồng thẩm định lịch sử cách mạng xã Khánh Thượng đã tổ chức họp góp ý bản thảo Lịch sử cách mạng xã Khánh Thượng giai đoạn 1945 - 2010.

Đồng chí Văn Ngọc Hường, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Khánh Vĩnh, Chủ tịch Hội đồng thẩm định chủ trì cuộc họp. Tham dự cuộc họp còn có các đồng chí là thành viên Hội đồng thẩm định Lịch sử cách mạng xã Khánh Thượng giai đoạn 1945 – 2010 theo Quyết định số 833-QĐ/HU, ngày 15/6/2018 của Ban Thường vụ Huyện ủy Khánh Vĩnh và đại diện Ban Biên soạn cuốn sách.
Quang cảnh Hội nghị

Hội đồng thẩm định đánh giá cao sự quan tâm chỉ đạo của Đảng ủy xã Khánh Thượng và quá trình làm việc nghiêm túc của Ban biên soạn. Về cơ bản, nội dung bản thảo đã đảm bảo được tính Đảng, tính khoa học và phản ánh một cách chân thực, khách quan những sự kiện lịch sử trên địa bàn xã, trên cơ sở đó rút ra những bài học kinh nghiệm để Đảng bộ xã tiếp tục vận dụng trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo địa phương trong thời gian tới.

Hội đồng thẩm định đã tập trung thảo luận, góp ý kiến một số vấn đề như: Đặt lại tên một số chương, mục cho phù hợp với nội dung trình bày; viết rõ hơn lịch sử hình thành vùng đất xã Khánh Thượng ngày nay và một số nét đặc trưng văn hóa trên địa bàn; bổ sung một số nội dung như: thời gian tổ chức các kỳ đại hội Chi, Đảng bộ; vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy địa phương trong từng giai đoạn; lãnh đạo chủ chốt của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể của xã; công tác định canh định cư; xây dựng các tập đoàn sản xuất; chương trình phủ điện; làm rõ vai trò của già làng, trưởng bản, những người có uy tín ở địa phương,...

Kết thúc cuộc họp, đồng chí chủ trì đề nghị Đảng ủy xã Khánh Thượng chỉ đạo Ban Biên soạn nghiêm túc tiếp thu những ý kiến góp ý của các thành viên trong Hội đồng thẩm định, khẩn trương bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh bản thảo trước khi xin giấy phép xuất bản.
Lâm An
Sáng ngày 16/7/2018, tại UBND xã Khánh Thượng, Hội đồng thẩm định lịch sử cách mạng xã Khánh Thượng đã tổ chức họp góp ý bản thảo Lịch sử cách mạng xã Khánh Thượng giai đoạn 1945 - 2010. Đồng chí Văn Ngọc Hường, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Khánh Vĩnh, Chủ tịch Hội đồng thẩm định chủ trì cuộc họp. Tham dự cuộc họp còn có các đồng chí là thành viên Hội đồng thẩm định Lịch sử cách mạng xã Khánh Thượng giai đoạn 1945 – 2010 theo Quyết định số 833-QĐ/HU, ngày 15/6/2018 của Ban Thường vụ Huyện ủy Khánh Vĩnh và đại diện Ban Biên soạn cuốn sách. Quang cảnh Hội nghị Hội đồng thẩm định đánh giá cao sự quan tâm chỉ đạo của Đảng ủy xã Khánh Thượng và quá trình làm việc nghiêm túc

Tin khác cùng chủ đề

Thẩm định bản thảo Cuốn sách “Lịch sử lực lượng vũ trang tỉnh Khánh Hòa, giai đoạn 1975 – 2015”
Khánh Hòa - đẩy mạnh chỉ đạo công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống, lịch sử cách mạng địa phương cho học sinh, sinh viên và thanh niên trong tỉnh
Hội truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh tỉnh Khánh Hòa: Đoàn kết, phát huy truyền thống anh hùng
Thẩm định cuốn lịch sử Đảng bộ Đảng Cộng sản  Việt Nam thị xã Ninh Hòa giai đoạn 1975-2010
Công tác tuyên truyền dưới sự lãnh đạo của Đảng góp phần làm nên thắng lợi Cách mạng Tháng Tám năm 1945
Trần Quý Cáp với tỉnh Khánh Hòa - Tỉnh Khánh Hòa với Trần Quý Cáp

Gửi bình luận của bạn