Sáng ngày 07/8/2017, tại phòng họp Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Khánh Hòa, đồng chí Hồ Văn Mừng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng thẩm định đã chủ trì cuộc họp thẩm định cuốn Lịch sử Đảng bộ Đảng Cộng sản Việt Nam huyện Vạn Ninh 1975 - 2015.
Thẩm định đề cương chi tiết  lịch sử Đảng bộ Đảng Cộng sản Việt Nam  huyện Vạn Ninh giai đoạn 1975  - 2015
Thẩm định đề cương chi tiết lịch sử Đảng bộ Đảng Cộng sản Việt Nam huyện Vạn Ninh giai đoạn 1975 - 2015
Sáng ngày 07/8/2017, tại phòng họp Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Khánh Hòa, đồng chí Hồ Văn Mừng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng thẩm định đã chủ trì cuộc họp thẩm định cuốn Lịch sử Đảng bộ Đảng Cộng sản Việt Nam huyện Vạn Ninh 1975 - 2015. Tham dự cuộc họp có các đồng chí trong Hội đồng thẩm định theo Quyết định số 101-QĐ/BTGTU, ngày 26/7/2018 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Khánh Hòa về việc thành lập Hội đồng thẩm định Lịch sử Đảng bộ Đảng Cộng sản Việt Nam huyện Vạn Ninh giai đoạn 1975 - 2015; đại diện ban biên soạn cuốn sách.


Quang cảnh cuộc họp thẩm định đề cương chi tiết
Lịch sử Đảng bộ huyện Vạn Ninh 1975 - 2015


Sau khi nghe ý kiến đóng góp, nhận xét của các đồng chí trong Hội đồng, đồng chí Hồ Văn Mừng kết luận: Đề cương chi tiết cuốn Lịch sử Đảng bộ Đảng Cộng sản Việt Nam huyện Vạn Ninh 1975 – 2015 được chuẩn bị công phu, chi tiết từng phần, chương, mục. Phân kỳ các chương, mục tương đối hợp lý, phù hợp với thực tiễn lịch sử địa phương.
Tuy nhiên, Ban biên soạn nghiên cứu chỉnh sửa, bổ sung một số vấn đề như: Về kết cấu, bố cục: Phần thứ nhất, từ đầu tháng 4/1975 đến tháng 9/1986; trong phần thứ nhất chia thành 02 chương (Chương I: Giai đoạn từ tháng 4/1975 đến 3/1979; Chương II: Giai đoạn từ tháng 3/1979 đến tháng 9/1986). Đối với giai đoạn từ tháng 9/1986 đến 2015, tách thành 02 phần; trên cơ sở các phần, chia thành các chương, mục, tiểu mục và mốc thời gian từng phần, chương, mục phải phù hợp với tình hình thực tiễn tại địa phương.

Về nội dung, ngoài những nội dung trong đề cương cần nghiên cứu bổ sung một số vấn đề như: công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy địa phương tại các kỳ đại hội và trên các lĩnh vực; văn bản chỉ đạo của tỉnh đối với huyện trên một số lĩnh vực; các tổ chức phản động tại địa phương sau ngày giải phóng; tình hình vượt biên ở huyện; bổ sung điểm kinh tế mới Xuân Sơn, các làng nghề truyền thống, các hợp tác xã (nông nghiệp, nghề cá), nông trường dừa, trại chăn nuôi của huyện...; các hoạt động văn hóa, văn nghệ của địa phương; bổ sung tiểu kết ở mỗi chương. Đồng thời khi biên soạn cần tránh sử dụng những từ không phù hợp với địa phương.

Kết thúc cuộc họp, đồng chí chủ trì đề nghị Ban Thường vụ Huyện ủy Vạn Ninh chỉ đạo Ban Biên soạn rà soát chỉnh sửa, bổ sung, hoàn chỉnh đề cương chi tiết.
Bích Nhung
Sáng ngày 07/8/2017, tại phòng họp Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Khánh Hòa, đồng chí Hồ Văn Mừng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng thẩm định đã chủ trì cuộc họp thẩm định cuốn Lịch sử Đảng bộ Đảng Cộng sản Việt Nam huyện Vạn Ninh 1975 - 2015. Tham dự cuộc họp có các đồng chí trong Hội đồng thẩm định theo Quyết định số 101-QĐ/BTGTU, ngày 26/7/2018 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Khánh Hòa về việc thành lập Hội đồng thẩm định Lịch sử Đảng bộ Đảng Cộng sản Việt Nam huyện Vạn Ninh giai đoạn 1975 - 2015; đại diện ban biên soạn cuốn sách. Quang cảnh cuộc họp thẩm định đề cương chi tiết Lịch sử Đảng bộ huyện Vạn Ninh 1975 - 2015 Sau khi nghe ý kiến đóng góp, nhận xét của các đồng chí trong Hội đồng, đồng chí Hồ Văn Mừng kết luận: Đề cương chi

Tin khác cùng chủ đề

Thẩm định bản thảo Cuốn sách “Lịch sử lực lượng vũ trang tỉnh Khánh Hòa, giai đoạn 1975 – 2015”
Khánh Hòa - đẩy mạnh chỉ đạo công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống, lịch sử cách mạng địa phương cho học sinh, sinh viên và thanh niên trong tỉnh
Hội truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh tỉnh Khánh Hòa: Đoàn kết, phát huy truyền thống anh hùng
Thẩm định cuốn lịch sử Đảng bộ Đảng Cộng sản  Việt Nam thị xã Ninh Hòa giai đoạn 1975-2010
Công tác tuyên truyền dưới sự lãnh đạo của Đảng góp phần làm nên thắng lợi Cách mạng Tháng Tám năm 1945
Trần Quý Cáp với tỉnh Khánh Hòa - Tỉnh Khánh Hòa với Trần Quý Cáp

Gửi bình luận của bạn